Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Προκήρυξη

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2397/22.6.2018 τ. Β΄ οδηγεί στην απονομή του τίτλου:  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διεπιστημονική περιοχή των «Περιβαλλοντικών Επιστημών»

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη

Συνημμένα:
Download this file (prokirixi_dpms_environ_2020-2021.pdf)ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"[Προκήρυξη ]117 kB

Ετικέτες: Μεταπτυχιακές σπουδές