Τμήμα Γεωλογίας

Χορηγίες / Δωρεές

To Τμημα Γεωλογίας έχει δεχθεί από την έναρξη λειτουργίας του Δωρεές και Χορηγίες από ιδιώτες και φορείς. Οι χορηγίες αυτές είναι είτε οικονομικής (χρηματικά ποσά) είτε υλικής (εξοπλισμός, συλλογές δειγμάτων, καλλιτεχνικά έργα) φύσης.  

Οι χορηγίες αυτές ενισχύουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος καθώς και την περαιτέρω προβολή του, ιδιαίτερα τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διάγουμε.

 

Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών

2012

 

Σ. Κοκκάλας,
Αναπλ. Καθηγητής

Βιβλιοθήκη Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής

Σύστημα ανθρακοπετρογραφικού μικροσκοπίου Leica DML με αυτοματοποιημένη τράπεζα, ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή Basler και Η/Υ με το πρόγραμμα Fossil της εταιρίας Hilgers

2016

Mikroskopische Untersuchungen Gisela Bieg
(Μελετητικό Γραφείο, Γερμανία)

Κ. Χρηστάνης,
Καθηγητής

Εργαστήριο Ενεργειακών Πρώτων Υλών (αίθ. 201)

Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και πλήρεις σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών 2017

Δρ. Τηνιακός Λεονάρδος (τ. Διευθυντής Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων)

Γ. Παπαθεοδώρου,
Καθηγητής

Βιβλιοθήκη Τμήματος

Φωτογραφικό έργο με τίτλο "Sconfinamenti"
(διαστάσεων 1,20 μ x 1,00 μ)

2017

Θαλασσινή Δουμά,
(φωτογράφος/φωτορεπόρτερ)