Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Ιστορικό Τμήματος

Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, το νεώτερο από τα τρία Γεωλογικά Τμήματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικoμαθηματική Σχολή του Παν/μίου Πατρών (τη σημερινή Σχολή Θετικών Επιστημών). Το Τμήμα στελεχώθηκε αρχικά (10 διδάσκοντες και 4 μέλη διοικητικού-τεχνικού προσωπικού) από το προσωπικό της Έδρας Γεωλογίας, πρόδρομης του σημερινού Τμήματος Γεωλογίας, από τον αείμνηστο Καθηγητή Γεωλογίας και τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκό Αθανάσιο Γ. Πανάγο.

Με την εφαρμογή του νόμου 1268/82, η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με την προσωρινή της σύνθεση έγινε στις 16.9.1982, με προεδρεύοντα τον αείμνηστο Καθηγητή Γεώργιο Χριστοδούλου. Πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Γεώργιος Μαχαίρας (1983).

Το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους 65 φοιτητές του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979. Μέχρι 10.01.2013 έχουν αποφοιτήσει 1026 πτυχιούχοι Γεωλόγοι, 176 διπλωματούχοι Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και 117 διδάκτορες της Γεωλογίας.

Στο Τμήμα Γεωλογίας δίδαξαν διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι με το έργο τους συνέβαλαν στη θεμελίωση της επιστήμης της Γεωλογίας στον Ελληνικό χώρο. Είναι ο αείμνηστος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Αθανάσιος Πανάγος, οι αείμνηστοι Καθηγητές Γεώργιος Χριστοδούλου, Νικόλαος Μελιδώνης, Θεόδωρος Δούτσος και Γεώργιος Μαχαίρας, οι Καθηγητές Γεώργιος Κατσικάτσος, Γεώργιος Καλλέργης, Δημήτρης Φρυδάς, Γεώργιος Φερεντίνος, Γεώργιος Κούκης, Χρήστος Καταγάς, και Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, οι Καθηγήτριες Στέλλα Τσαϊλά-Μονόπωλη, Κωνσταντίνα Κοτοπούλη και Παναγιώτα Τσώλη.

Σήμερα (Ιανουάριος 2013) υπηρετούν στο Τμήμα 22 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ, 2 Μόνιμοι Διοικητικοί και 9 ΙΔΑΧ. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι 946 (448 προπτυχιακοί ενεργοί φοιτητές και 498 φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων), 46 υποψήφιοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και 90 υποψήφιοι διδάκτορες.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 το Τμήμα στεγάζεται στο δικό του κτήριο. Στο κτήριο έχουν εγκατασταθεί επίσης το Υπολογιστικό Κέντρο και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας παραμένει στις παλιές του εγκαταστάσεις.

Ετικέτες: Το τμήμα