Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Ιστορικό Τμήματος

Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, το νεώτερο από τα τρία Γεωλογικά Τμήματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικoμαθηματική Σχολή του Παν/μίου Πατρών (τη σημερινή Σχολή Θετικών Επιστημών). Το Τμήμα στελεχώθηκε αρχικά (10 διδάσκοντες και 4 μέλη διοικητικού-τεχνικού προσωπικού) από το προσωπικό της Έδρας Γεωλογίας, πρόδρομης του σημερινού Τμήματος Γεωλογίας, από τον αείμνηστο Καθηγητή Γεωλογίας και τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκό Αθανάσιο Γ. Πανάγο.

Με την εφαρμογή του νόμου 1268/82, η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με την προσωρινή της σύνθεση έγινε στις 16.9.1982, με προεδρεύοντα τον αείμνηστο Καθηγητή Γεώργιο Χριστοδούλου. Πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Γεώργιος Μαχαίρας (1983).

Το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους 65 φοιτητές του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979. Μέχρι 10.09.2018 έχουν αποφοιτήσει 1398 πτυχιούχοι Γεωλόγοι, 487 διπλωματούχοι Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εκ των οποίων 302 στις "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" (ΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας) και οι 185 στις "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" (ΔΠΜΣ), και 138 διδάκτορες της Γεωλογίας.

Στις 6 Μαρτίου 1996 το Τμήμα Γεωλογίας ανακηρύσσει τον πρώτο Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, τιμώντας με τον τίτλο αυτό τον Αγωνιστή της Δημοκρατίας, κ. Μανώλη Γλέζο.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 το Τμήμα στεγάζεται στο δικό του κτήριο. Στο κτήριο έχουν εγκατασταθεί επίσης το Υπολογιστικό Κέντρο και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας παραμένει στις παλιές του εγκαταστάσεις.

Στο Τμήμα Γεωλογίας δίδαξαν διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι με το έργο τους συνέβαλαν στη θεμελίωση της επιστήμης της Γεωλογίας στον Ελληνικό χώρο. Είναι ο αείμνηστος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Αθανάσιος Πανάγος, οι αείμνηστοι Καθηγητές Γεώργιος Χριστοδούλου, Νικόλαος Μελιδώνης, Θεόδωρος Δούτσος και Γεώργιος Μαχαίρας, οι Καθηγητές Γεώργιος Κατσικάτσος, Γεώργιος Καλλέργης, Δημήτρης Φρυδάς, Γεώργιος Φερεντίνος, Γεώργιος Κούκης, Χρήστος Καταγάς, Νικόλαος Κοντόπουλος, Σταύρος Παπαμαρινόπουλος και Σωτήριος Βαρνάβας, οι Καθηγήτριες Στέλλα Τσαϊλά-Μονόπωλη, Κωνσταντίνα Κοτοπούλη, Παναγιώτα Τσώλη-Καταγά και Αικατερίνη Σταματελοπούλου-Σέυμουρ.

Σήμερα (Αύγουστος 2021) υπηρετούν στο Τμήμα είκοσι (21) μέλη ΔΕΠ, επτά (7) μέλη ΕΔΙΠ, ένα (1) μέλος ΕΤΕΠ, ένας (1) μόνιμος διοικητικός και έξι (6) ΙΔΑΧ. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι 967 (469 προπτυχιακοί ενεργοί φοιτητές και 498 φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων), 35 υποψήφιοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και 95 υποψήφιοι διδάκτορες. Διδακτικά καθήκοντα ασκούν και νέοι επιστήμονες, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», όπως και επιστήμονες που προσλαμβάνονται με βάση το ΠΔ 407/80 ή/και ακαδημαϊκοί υπότροφοι με ανανέωση θητείας.

Ετικέτες: Το τμήμα