Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Δίκτυο/Σύνδεσμοι
  • Δικτυακές Υπηρεσίες
  • Τηλεδιάσκεψη
Δίκτυο

Τηλεδιάσκεψη

Με την τηλεδιάσκεψη παρέχεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης συμμετοχής σε οιαδήποτε συνεδρίαση. Για την συμμετοχή απαιτείται :

  1. Πρόσβαση στον κυβερνοχώρο
  2. Πλήρη ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος που θα συνδεθεί στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ( Windows / Macintosh / Linux / Android)
  3. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Διαδικτυακή κάμερα με εσνωματωμένο μικρόφωνο ή Διαδικτυακή κάμερα και εξωτερικό μικρόφωνο
  4. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει Ηχεία ή ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο

Τα στοιχεία της τηλεδιάσκεψης θα σας κοινοποιηθούν μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Με επιλογή των κατάλληλων συνδέσμων μέσα από την απεσταλμένη πρόσκληση συνδέεστε στην τηλεδιάσκεψη. Καλό θα ήταν αμέαως μετά την παραλαβή της πρόσκλησης να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στην συνεδρίαση. Ο έλεγχος για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη επιτυγχάνεται μέσω χρήσης της εικονικής σύνδεσης με επιλογή στο Demo Room. 

Προϋπόθεση για σύνδεση πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης είναι η εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού zoo client for meetings. Μέσω χρήσης zoom client for meetings επιτρέπεται η σύνδεση όλων των εκδόσεων των windows από ΧΡ έως και 10 ενώ παράλληλα επιτρέπονται και όλοι οι φυλλομετρητές (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge). Η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη έχει καταστεί πιο απλή, χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση διεύθυνσης email και αριθμού pin. Απαιτείται όμως η ταυτοποίηση του ατόμου πριν την σύνδεση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού που υπηρετεί ή προσωπικού λογαριασμού. Στην συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα του τρόπου σύνδεσης καθώς και της ρύθμισης του λογισμικού zoom.

Λήψη του λογισμικού Zoom Client for Meetings (windows)

Σύνδεση στην πλατφόρμα Eprsence

Ρύθμιση Zoom Client (windows)

Εγκατάσταση Zoom Client for Meetings σε Macintosh

Εγκατάσταση Zoom Client for Meetings σε Linux

Εγκατάσταση Zoom Client for Meetings σε Android

Εγχειρίδια Manuals
Δημιουργία λογαριασμού Χήστη Account User Creation
Είσοσος σε εικονικό δωμάτιο Demo Room
Σύνδεση μέσω Pc ή φορητού Pc-Laptop Connection
Σύνδεση μέσω κινητού ή τάμπλετ Smartphone-Tablet Connection

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπικού ή ιδρυματικού.

Στην περίπτωση συμμετοχής μέσω προσωπικού λογαριασμού, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού σύνδεσης στην πλατφόρμα epresence. Κατά την αποστολή της πρόσκλησης, λαμβάνετε και ένα μήνυμα με την ένδειξη epresence_no_reply,  όπου εντός έχει αποθηκευτεί κωδικός πρόσβασης  από την πλατφόρμα. Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα epresence δημιουργείτε με όνομα χρήστη την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει αποσταλεί η πρόσκληση και κωδικό πρόσβασης τον αποσταλμένο από την πλατφόρμα.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης επιλέγεται στο σύστημα την ένδειξη «ξέχασα τον κωδικό» και το σύστημα αποστέλλει νέο κωδικό. Στην περίπτωση συμμετοχής μέσω ιδρυματικού λογαριασμού, τότε η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ταυτοποίησης του ιδρύματός του.

Σύνδεση

Η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ειδικού συνδέσμου από την πρόσκληση που έχει παραληφθεί ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου https://www.epresence.gr

Προτείνεται κατά την παραλαβή της πρόσκλησης να ενεργοποιείται ο σύνδεσμος στην πρόσκληση που αναφέρεται ότι παρακαλείστε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη έχει προκαθορισμένο χρόνο έναρξης και λήψης. Την στιγμή της έναρξης θα εμφανιστεί ένα πράσινο πινάκιο όπου εμφανίζεται η επιλογή σύνδεση. Με την ενεργοποίησή της, συνδέσετε στην τηλεδιάσκεψη. Ταυτόχρονα τίθεται σε λειτουργία αυτόματα και το λογισμικό zoom client for meetings. Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό, τότε θα υποχρεωθείτε να το εγκαταστήσετε εκείνη την χρονική στιγμή. Διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η σύνδεση.   

Μετά το πέρας της προκαθορισμένης χρονικής έναρξης, δεν επιτρέπεται από το σύστημα η αποστολή νέων προσκλήσεων.

Κενή Τηλεδιάσκεψη

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η πρόσκληση αποστέλλεται σε συγκεκριμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι εάν κάποιος συνδεθεί με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού λογαριασμού τότε θα συνδεθεί σε κενή τηλεδιάσκεψη και θα εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν έχετε προσκληθεί σε κάποια τηλεδιάσκεψη.

Σε κενή τηλεδιάσκεψη με την ένδειξη ότι δεν έχετε προσκληθεί σε κάποια τηλεδιάσκεψη, εμφανίζεται και στην περίπτωση όπου κάποιος έχει λάβει πρόσκληση, αλλά χρησιμοποιεί ψευδώνυμο (alias) στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πραγματική διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου(geoxxxx@upnet,gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Διαμοιρασμός Οθόνης

Κατά την σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη για υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ειδίκευσης ή Διδακτορικής Διατριβής είναι απαραίτητος ο διαμοιρασμός της οθόνης. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της επόμενης διαδικασίας : Πρώτα πραγματοποιείται η σύνδεση στην πλατφόρμα epresence. Έπειτα τίθεται σε λειτουργία το λογισμικό PowerPoint. Ακολούθως ενεργοποιείται η λειτουργία διαμοιρασμού οθόνης (share screen) μέσα από το λογισμικό zoom client for meetings. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγεται μόνο η οθόνη με το  PowerPoint και εν συνεχεία ενεργοποιείτε η πλήρης παρουσίαση των διαφανειών. Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη δεν εμφανίζονται κατά την διάρκεια διαμοιρασμού της οθόνης ή εμφανίζονται μερικώς. Μετά το πέρας της υποστήριξης της διατριβής, ενεργοποιείται η απενεργοποίηση του διαμοιρασμού της οθόνης μέσω της επιλογής “stop share”.

Επανασύνδεση

Σε περίπτωση όπου για κάποιο λόγο διακοπεί η σύνδεση λόγω προβλήματος δικτύου, τότε μπορεί να γίνει εκ νέου σύνδεση με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο σύνδεση.

Καταγραφή Τηλεδιάσκεψης

Η καταγραφή της τηλεδιάσκεψης μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τον συντονιστή του συστήματος και εφόσον ζητηθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Η καταγραφή περιορίζεται μόνο κατά της διάρκεια υποστήριξης της διατριβής. Το δημιουργούμενο video αποστέλλεται στον επιστημονικό υπεύθυνο.

Αναγκαστική Αποσύνδεση Συμμετεχόντων

Μετά την διαδικασία εξέτασης του υποψήφιου σειρά έχει η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Στο σημείο αυτό ζητείται από όλους τους συμμετέχοντες εκτός της επιτροπής να αποσυνδεθούν από την τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο ισχύει και για τον υποψήφιο. Σε περίπτωση όπου κάποιος δεν έχει αποσυνδεθεί τότε ο επιστημονικός υπεύθυνος ζητεί την συμβολή του συντονιστή για την αποσύνδεση του μη αποσυνδεδεμένου συμμετέχοντα.       

Πρόβλημα

Σε περίπτωση προβλήματος, παρέχετε απομακρυσμένη βοήθεια για την εγκατάσταση των ανωτέρων λογισμικών, με χρήση του Team Viewer Portable / AnyDesk. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: +30 2610 997 838, 2610 962 920