Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Πρόγραμμα εξετάσεων
Εκπαίδευση

Πρόγραμμα εξετάσεων

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022 (φοιτητές χειμερινών εξαμήνων και επί πτυχίω).

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές