Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Σύμβουλος Σπουδών

Σύμβουλος Σπουδών

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  (1/18-12-2013), από το Ακαδ. Έτος 2012‐2013, εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών (ΣΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου, και σε προσωπικό επίπεδο, προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το συμβουλευτικό έργο αφορά τη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το ρυθμό επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα που τυχόν παρουσιάζονται.

Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι ΣΣ αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΣΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το πέρας της φοίτησής τους.

Η κατανομή των φοιτητών στους ΣΣ έχει ως ακολούθως: το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών ΣΣ και ο επιμερισμός τους γίνεται με αλφαβητική σειρά. Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου του κατά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Τμήματος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί του. Η πρώτη συνάντηση ΣΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ΣΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, τα συμβουλευτικά του καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του.

Σε περίπτωση που ο ΣΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με τον οφειλόμενο για τον θεσμό τρόπο, ο φοιτητής τον οποίο έχει αναλάβει, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Τμήμα την αντικατάστασή του.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αντιστοίχισης φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ καθώς και τις ώρες διαθεσιμότητας του κάθε μέλους ΔΕΠ στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα:
Download this file (Symvoyloi_Kathigites_Protoeteis_2019-2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2019-2020[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020]14 kB
Download this file (Σύμβουλοι Καθηγητών ΠρωτοετείςΙστοσελιδα2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2020-2021[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021]18 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf)Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf[Κατάσταση φοιτητών]361 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf)Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf[Ώρες Διαθεσιμότητας Μελών ΔΕΠ]303 kB

Ετικέτες: Προπτυχιακές σπουδές, Πρωτοετείς