Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

Ο Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2017-2019):
Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2017-2019):
Νικόλαος Λαμπράκης Καθηγητής

Οι Διευθυντές Τομέων (για την περίοδο 2017-2018):

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών: Δημήτριος Παπούλης , Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής: Παρασκευάς Ξυπολιάς , Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Ευθύμιος Σώκος , Αναπληρωτής Καθηγητής

Η Συνέλευση του Τμήματος :
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:

Καθηγητές:
Ιωάννη Κουκουβέλα, Νικόλαο Λαμπράκη, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Νικόλαο Σαμπατακάκη, Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτου, Κίμωνα Χρηστάνη.

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Μαρία Γεραγά, Γεώργιο Ηλιόπουλο, Ιωάννη Ηλιόπουλο, Σωτήριο Κοκκάλα, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, Παρασκευά Ξυπολιά, Δημήτριο Παπούλη, Ευθύμιο Σώκο

Επίκουρους Καθηγητές:
Παύλο Αβραμίδη, Ελένη Ζαγγανά, Σταύρο Καλαϊτζίδη, Λεωνίδα Σταματόπουλο

Εκπροσώπους των Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Δ.Ι.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Η Συνέλευση του Τμήματος με Ειδική Σύνθεση :
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση απαρτίζεται από τους

Καθηγητές:
Ιωάννη Κουκουβέλα, Νικόλαο Λαμπράκη, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Νικόλαο Σαμπατακάκη, Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτου, Κίμωνα Χρηστάνη.

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Μαρία Γεραγά, Γεώργιο Ηλιόπουλο, Ιωάννη Ηλιόπουλο, Σωτήριο Κοκκάλα, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, Παρασκευά Ξυπολιά, Δημήτριο Παπούλη, Ευθύμιο Σώκο

Επίκουρους Καθηγητές:
Παύλο Αβραμίδη, Ελενη Ζαγγανά, Σταύρο Καλαϊτζίδη, Λεωνίδα Σταματόπουλο

Εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Ετικέτες: Το τμήμα