Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

Ο Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2020-2022):
Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2020-2022):
Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής

Οι Διευθυντές Τομέων (για την περίοδο 2020-2021):

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών: Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής: Παύλος Αβραμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Η Συνέλευση του Τμήματος :
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:

Καθηγητές:
Αβραάμ Ζεληλίδη, Ιωάννη Κουκουβέλα, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Δημήτριο Παπούλη, Νικόλαο Σαμπατακάκη, Κίμωνα Χρηστάνη.

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Παύλο Αβραμίδη, Μαρία Γεραγά, Γεώργιο Ηλιόπουλο, Ιωάννη Ηλιόπουλο, Σταύρο Καλαϊτζίδη, Σωτήριο Κοκκάλα, Γεώργιο Μπαθρέλο, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο. 

Επίκουρους Καθηγητές:
Νικόλαο Δεπούντη, Ελένη Ζαγγανά, Πέτρο-Δημήτριο Κουτσοβίτη, Ζαφειρία Ρουμελιώτη, Λεωνίδα Σταματόπουλο

Εκπροσώπους των Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Δ.Ι.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Η Συνέλευση του Τμήματος με Ειδική Σύνθεση :
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση απαρτίζεται από τους

Καθηγητές:
Αβραάμ Ζεληλίδη, Ιωάννη Κουκουβέλα, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Δημήτριο Παπούλη, Νικόλαο Σαμπατακάκη, Κίμωνα Χρηστάνη.

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Παύλο Αβραμίδη, Μαρία Γεραγά, Γεώργιο Ηλιόπουλο, Ιωάννη Ηλιόπουλο, Σταύρο Καλαϊτζίδη, Σωτήριο Κοκκάλα, Γεώργιο Μπαθρέλο, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο. 

Επίκουρους Καθηγητές:
Νικόλαο Δεπούντη, Ελένη Ζαγγανά, Πέτρο-Δημήτριο Κουτσοβίτη, Ζαφειρία Ρουμελιώτη, Λεωνίδα Σταματόπουλο

Εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Ετικέτες: Το τμήμα