Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Διοίκηση Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2020-2022):
Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2020-2022):
Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής

Διευθυντές Τομέων (για την περίοδο 01/09/2021-31/08/2022):

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών: Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής: Παύλος Αβραμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Νικόλαος Δεπούντης, Επίκουρος Καθηγητής


Συνέλευση του Τμήματος :
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:

Καθηγητές:
Μαρία Γεραγά, Αβραάμ Ζεληλίδη, Σωτήριο Κοκκάλα, Ιωάννη Κουκουβέλα, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Δημήτριο Παπούλη, Κίμωνα Χρηστάνη.

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Παύλο Αβραμίδη, Γεώργιο Ηλιόπουλο, Ιωάννη Ηλιόπουλο, Σταύρο Καλαϊτζίδη, Γεώργιο Μπαθρέλλο. 

Επίκουρους Καθηγητές:
Νικόλαο Δεπούντη, Ελένη Ζαγγανά, Πέτρο-Δημήτριο Κουτσοβίτη, Ζαφειρία Ρουμελιώτη.

Εκπροσώπους των Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Δ.Ι.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).

Εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (και αναπληρωματικά μέλη αυτών).


Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος :

Πρόεδρος: Παρασκευάς Ξυπολιάς (Πρόεδρος Τμήματος)

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ευθύμιος Σώκος (Αν. Πρόεδρος Τμήματος)

Μέλη: Παύλος Αβραμίδης (Δ/ντής Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής), Νικόλαος Δεπούντης (Δ/ντής Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής), Ιωάννης Ηλιόπουλος (Δ/ντής Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών), Παναγιώτης Στεφανόπουλος (εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.)

Ετικέτες: Το τμήμα