Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Μεταπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση" παρέχονται πληροορίες σχετικά με την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Τμήματος "Τούρκικων Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατκών Σπουδών" με αντικείμενο "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας"

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για τοΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η διαδικασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμ. Γεωλογίας.

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση", παρέχεται πρτόσβαση σε ανακοίνωση όπου ανφέρονται τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων μετπατυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό πρόγραμμα "Περιβαλλοντικές Επιστήμες", για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2018.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ" Για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανοίξτε τον σύνδεσμο "Πλήρης Ανακοίνωση". Υποβολή φακέλων υποψηφιοτήτων (ηλεκτρονικά): το αργότερο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 23.59' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/

Στον σύνδεσμο παρέχονταοι πληροφορίες σχετικά με την προκύρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον".

Επισυνάπτεται και υπόδειγμα αίτησης (συνυποβάλλεται κατά την ηλεκτρονική κατάθεση υποψηφιότητας).

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" του Τμήματος Γεωλογίας

 

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 18/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00-15:20 και στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-14:20 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

 

 

Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" του Τμήματος Γεωλογίας

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 18/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00-15:20 και στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-14:20 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

 

 

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1/3-10-2017 απόφαση της Συνέλευσης της Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας οι συνεντεύξεις για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
"ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" θα πραγματοποιηθούν 

την Τρίτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στις παρακάτω αίθουσες:

1) για την κατεύθυνση "Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα & Γεωπεριβάλλον" στην αίθουσα 024 στο ισόγειο (δίπλα από την Γραμματεία)

2) για την κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία & Γεωφυσική" στην αίθουσα 129 στον 1ο όροφο (αίθουσα μεταπτυχιακών του Τομέα "Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής" απέναντι από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος), 

3) για την κατεύθυνση "Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον" στην αίθουσα "Α. Πανάγος" στον 2ο όροφο

4) για την κατεύθυνση "Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία"  στην αίθουσα 128 στον 1ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα "Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής", απέναντι από το Υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος) 

 

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1/3-10-2017 απόφαση της Συνέλευσης της Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας οι συνεντεύξεις για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
"ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" θα πραγματοποιηθούν 

την Τρίτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στις παρακάτω αίθουσες:

1) για την κατεύθυνση "Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα & Γεωπεριβάλλον" στην αίθουσα 024 στο ισόγειο (δίπλα από την Γραμματεία)

2) για την κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία & Γεωφυσική" στην αίθουσα 129 στον 1ο όροφο (αίθουσα μεταπτυχιακών του Τομέα "Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής" απέναντι από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος), 

3) για την κατεύθυνση "Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον" στην αίθουσα "Α. Πανάγος" στον 2ο όροφο

4) για την κατεύθυνση "Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία"  στην αίθουσα 128 στον 1ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα "Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής", απέναντι από το Υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος) 

 

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική

Στο επισυναπτόμενο αρχείο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αντίγραφο των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση Μ.Δ.Ε. στο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019

Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του Προγράμματος Μεταπτυχικαών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" με Κατεύθυνση "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ "

Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του Προγράμματος Μεταπτυχικαών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" με Κατεύθυνση "ΟΡΥΚΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

 

Στον επισυναπτόμενο σύνδεσμο παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του Προγράμματος Μεταπτυχικαών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον" με Κατεύθυνση "Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα και Γεωπεριβάλλον"