Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος Ν. Κρητσκη

Διαβιβάζεται η με αρ. πρ 39937/Ζ1/07-4-2022​  Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα  20 Ιουνίου 2022 έως και την Δευτέρα  22  Αυγούστου 2022

Συνημμένα:
Download this file (90ΡΙ46ΜΤΛΗ-ΟΕΕ (2).pdf.pdf)90ΡΙ46ΜΤΛΗ-ΟΕΕ (2).pdf.pdf[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ]894 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές, Διδακτορικές Σπουδές