Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση" παρέχονται πληροφορίες σχετικά με προκήρυξη υποτροφίας "Ανδρέας Μετζελόπουλος" για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΔΕ / PhD) σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής ή ρτου Καναδά.

Για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανοίξτε τον σύνδεσμο "Πλήρης ανακοίνωση". Υποβολή φακέλων υποψηφιοτήτων (ηλεκτρονικά): το αργότερο έως τις 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

Στον σύνδεσμο "Πλήρης Ανακοίνωση" μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δύο (2) Ακαδημαϊκών (πρώην Πανεπιστημιακών) Υποτρόφων του Τμ. Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στα γνωστικά αντικείμενα : 1. «Γεωλογική Ωκεανογραφία-Θαλάσσια Γεωλογία» και 2. «Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών – Γεωλογία Πετρελαίων» Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο: https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/hWkLE6kwMnxZVPE06QM7X3

Ημερομηνία Ανάρτησης : 24/03/2017 "Τεχνική Γεωλογία", Επίκουρος Καθηγητής (Προκήρυξη)
Υποψήφιοι :
 • Βαβάσης Ιωάννης (rarfile),
 • Δεπούντης Νικόλαος (rarfile),
 • Διαμαντής Κωνσταντίνος (rarfile),
 • Ηλία Ιωάννα (rarfile),
 • Τσάγκας Δημήτριος (rarfile),
 • Τζαρούχη Σοφία (rarfile)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (Γ.Σ.Ε.Σ )  
1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής  
2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.  

 

Στον σύνδεσμο ¨πλήρης ανακοίνωση" παρέχεται πρόσβαση σε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο του Περιβάλλοντος, σε πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, (ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (12/07/2017).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 512 / 03-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ45) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2017 και ώρα 23.59' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

Χορήγηση υποτροφιών "Ανδρέας Μεντζελόπουλος" σε φοιτητές του Παν/μίου Πατρών (30 προπτυχιακοί, 2 Μάστερ, 1 Διδακτορική Διατριβή). 

Προθεσμία υποβολής: 29/9/2017

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στη διεύθυνση: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Ζαγγανά με γνωστικό αντικείμενο " Υδρογεωλογία".

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Τομέων: 

 • Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
 • Ορυκτών Πρώτων Υλών
 • Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

του Τμήματος Γεωλογίας.

Υποβολή αιτήσεων: έως 4/10/2017, ώρα 13:00

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) η ορθή επανάληψη των Πρακτικών Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ. αριθμ.: 27813/11.07.2017, 88 θέσεων (http://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-88-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’, στα οποία με κίτρινη επισήμανση εμφανίζονται οι αλλαγές που σημειώθηκαν.  

Μπορείτε να δείτε στο σχετικό πρακτικό στο επισυναπτόμενο που ακολουθεί: