Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη | "Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων" Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Προκήρυξη | "Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων" Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γνωστικό αντικείμενο: "Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων"
Βαθμίδα:

 Επίκουρος Καθηγητής

Δημοσίευση Προκήρυξης:

Προκήρυξη (pdf) , Δημοσίευση Προκήρυξης (pdf)

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 681-18/05/2020 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

 

Υποψήφιοι (με αλφαβητική σειρά):

Γιάννη Αρετή (pdf)

Κανελλόπουλος Χρήστος (pdf)

Κόλλιας Κωνσταντίνος (pdf)

Κουστοπούλου Ελένη (pdf)

Λαμπροπούλου Παρασκευή (pdf)

Μεγαλοβασίλης Παύλος (pdf)

Μπουρλίβα Αννα (pdf)

Παπαδόπουλος Αργύριος (pdf)

Τσίκος Χαρίλαος (pdf)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

Ετικέτες: Προκηρύξεις