Τμήμα Γεωλογίας
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα **** Στο μενού Δίκτυο, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος για πρόσβαση στο σύστημα συχνών ερωτήσεων & πληροφόρησης "Αθηνά" *****Τηλεφωνική Γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771****

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_823E
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογία Ελλάδας
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO356/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας και στοιχείων γεωλογίας των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τη γεωλογική εξέλιξη των Ελληνίδων οροσειρών από τον Παλαιοζωικό έως τον Καινοζωικό αιώνα. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την διάρθρωση του Ελληνικού παλαιογεωγραφικού χώρου κατά το Μεσοζωικό. Από τον χώρο αυτό προέκυψαν οι Ελληνίδες Οροσειρές. Η δημιουργία των Ελληνίδων προήλθε από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών που επέδρασε στο σχηματισμό των ιδιαίτερων δομικών περιοχών, των μαγματικών επαρχιών, της παραμόρφωσης και της μεταμόρφωσης των πετρωμάτων.

Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη δομή και τις διαφοροποιήσεις της παλαιογεωγραφίας στην περιοχή των διαφόρων κλάδων της Τηθύος (δηλαδή της Παλαιοτηθύος και της Νοτηθύος) που ήταν σημαντικές για το σχηματισμό των Ελληνίδων οροσειρών.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τους τρόπους κίνησης των επιμέρους λιθοσφαιρικών πλακών που συνέθεσαν τις Ελληνίδες Οροσειρές.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί γιατί συνέβησαν η παραμόρφωση πετρωμάτων, ο μαγματισμός και η μεταμόρφωση στο Ελληνικό παλαιογεωγραφικό χώρο και πότε έγιναν η απόκλιση, η σύγκλιση και η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών που τελικά οδήγησαν στο σχηματισμό των Ελληνίδων Οροσειρών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει μέρη τα οποία διαχωρίζονται σε επιμέρους κεφάλαια (στη συνέχεια θα αναφερθούν μόνο τα μέρη στα οποία διαχωρίζεται το μάθημα):

 1. Εισαγωγικές έννοιες για τις Ελληνίδες Οροσειρές
 2. Παράθεση των ακολουθιών των Εξωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 3. Μοντέλο εξέλιξης των Εξωτερικών Ελληνίδων
 4. Παράθεση των ακολουθιών των Εσωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 5. Ωκεάνιες περιοχές στον Ελληνικό χώρο
 6. Οι περιοχές της Ελληνικής Ενδοχώρας.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class. Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13 
Φροντιστήριο 1×13=13
Συγγραφή εργασίας (με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο)

1Χ8 εργασία υπαίθρου

5 ώρες σύνταξη αναφοράς
Εκπόνηση μελέτης (project) 32
Μελέτη βιβλιογραφίας 33
 Σύνολο μαθήματος  130
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Προεραιτική σύνταξη εργασίας (30% της συνολικής βαθμολογίας) για την γεωλογική εξέλιξη περιοχών της Ελλάδος που επιλέγονται από τους φοιτητές και σύνταξη εργασίας με μέγιστο αριθμό φοιτητών δύο. Παρουσίαση στην αίθουσα των εργασιών με χρήση ΤΠΕ. Το 30% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στο τελικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων με την προϋπόθεση ότιοι εργασίες έχουν βαθμολογηθεί πάνω από 4.

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματο.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι. 2017. Γεωλογία Ελλάδας (υπό έκδοση).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Geological Society of London
 2. Tectonics
 3. Tectonophysics
 4. Gondwana Researh
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Εύδοξος
Πλατφόρμα Αθηνά