Τμήμα Γεωλογίας
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα **** Στο μενού Δίκτυο, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος για πρόσβαση στο σύστημα συχνών ερωτήσεων & πληροφόρησης "Αθηνά" *****Τηλεφωνική Γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771****

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Γ. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Π. Παπαδοπούλου, Διδάσκων Διδακτ. Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_820Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα τα εξής μαθήματα: Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία – Ιστορική Γεωλογία, Βιοδείκτες - Παλαιοπεριβαλλον
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO333/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για ειδικά θέματα στην παλαιοντολογία όπως η εφαρμοσμένη μικροπαλαιοντολογία .

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία των μικροαπολιθωμάτων και της μικροπαλαιοντολογίας στη στρωματογραφική και γεωλογική έρευνα γενικότερα.
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες ομάδες μικροαπολιθωμάτων και να εξοικειωθούν με τις μεθόδους της Μικροπαλαιοντολογικής έρευνας, όπως αυτές συμβάλλουν στην Εφαρμοσμένη στρωματογραφική έρευνα και στην κατανόηση του παλαιοπεριβάλλοντος
 • Να εκπαιδευτούν σε ειδικά θέματα που αφορούν την ταξινόμηση των οργανισμών, τους εξελικτικούς μηχανισμούς καθώς και την συμβολή των απολιθωμάτων στην Στρωματογραφία.
 • Να χρησιμοποιούν επαρκώς στερεοσκόπια και οπτικά μικροσκόπια για την παρατήρηση, μελέτη και αναγνώριση μικροαπολιθωμάτων.
 • Να αναγνωρίζουν με τη βοήθεια μικροσκοπίας της βασικές ομάδες μικροαπολιθωμάτων.
 • Να γνωρίζουν τον τρόπο μελέτης των απολιθωμάτων για την εξαγωγή βιοστρωματογραφικών, παλαιοοικολογικών και παλαιοπεριβαλλοντικών συμπερασμάτων.
 • Να εφαρμόζουν στην πράξη, με πραγματικά δείγματα που θα συλλέξουν μόνοι τους, τεχνικές επεξεργασίας, μελέτης, προσδιορισμού, και παλαιοοικολογικής ανάλυσης.
 • Να χρησιμοποιεί την παλαιοντολογία ως στρωματογραφικό και παλαιοοικολογικό εργαλείο, για την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων
 • Να συνθέσουν τα δεδομένα τους, και συλλέγοντας πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, να τα συγκρίνουν και να τα αξιολογήσουν, γράφοντας τελικά μια εργασία με ύφος και δομή επιστημονικής εργασίας 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Μικροαπολιθώματα – Χρησιμότητα – Θαλάσσια περιβάλλοντα – Παλαιοοικολογία - Μικροαπολιθώματα και ιζηματογένεση – Τρόποι παρασκευής και παρατήρησης

 • Φυλογένεση –Κλαδιστική – Μηχανισμοί ειδογένεσης και εξέλιξης
 • Θεωριτική μορφολογία οργανισμών και περιορισμοί
 • Εφαρμοσμένη Παλαιοντολογία
 • Χρήση απολιθωμάτων στη βιοστρωματογραφία, χρονοστρωματογραφία, και τον προσδιορισμό του παλαιοπεριβάλλοντος
 • Τρηματοφόρα
 • Οστρακώδη
 • Ακτινόζωα
 • Διάτομα
 • Ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν
 • Παλυνολογία
 • Μικρά σπονδυλωτά
 • Ωτόλιθοι
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, Επίλυση στρωματογραφικών προβλημάτων κατά την διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2X13 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις παρατήρησης και μελέτης απολιθωμάτων 2X13 = 26
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων  2X13 = 26
Άσκηση Υπαίθρου 1X8 = 8
Αυτοτελής μελέτη, προετοιμασία και μελέτη δείγματος εργασίας στο εργαστήριο και συγγραφή της γραπτής εργασίας 39
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή εργασία συμπεριλαμβανομένης της άσκησης υπαίθρου, επεξεργασία και μελέτη πραγματικού παλαιοντολογικού υλικού, ανάλυση αποτελεσμάτων και συγγραφή εργασίας. Η αξιολόγηση αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού.
 2. Γραπτές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Ο μέσος όρος των βαθμών των αναφορών αποτελεί το υπόλοιπο 50% του τελικού βαθμού.
 • Απεικόνηση απολιθωμάτων
 • Τεχνική Περιγραφή απολιθωμάτων
 • Παλαιοοικολογία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τριανταφύλλου, Μ., Δήμιζα, Μ.,2012,.Μικροπαλαιοντολογία & Γεωπεριβάλλον, ΙΩΝ, Αθήνα-Περιστέρι

 1. Ζαμπετάκη Λέκκα, Α., Αντωναράκου, Α., Ντρίνια, Χ., Τσουρού, Θ., Di Stefano, A., Baldassini, N., 2015. Η μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογές της. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3435
 2. Armstrong, H., Brasier, M., 2005. Microfossils, Blackwell Publishing Ltd, 2nd edition, Oxford
 3. Saraswati, P.K., Srinivasan, M.S., 2016: Micropaleontology: Principles and Applications, Springer.
 4. Martin, R.E. (Ed.), 2000: Environmental Micropaleontology: The Application of Microfossils to Environmental Geology, Springer.
 5. Σημειώσεις των διαλέξεων με τη μορφή διαφανειών των αντίστοιχων διαλέξεων.

 

Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Εύδοξος
Πλατφόρμα Αθηνά