Τμήμα Γεωλογίας
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Μάιος 23-25 2022, Πάτρα - Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-2022 στον σύνδεσμο Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Ι. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_819Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις,Φροντιστήρια
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε), 1(Τ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO389/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι ικανός να

 • Κατανοεί την τη χρήση  της  γεωχημικής  διασκόπησης  στη  λύση περιβαλλοντικών  προβλημάτων  και  στον  εντοπισμό  κοιτασμάτων  μεταλλικών  ορυκτών  στην ξηρά και στον πυθμένα της θάλασσας, καθώς και στην έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίων.
 • Κατανοεί το σχεδιασμό και  υλοποίηση  έρευνας  για  τον  καθορισμό περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • Συντάξει επιστημονική έκθεση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα μιας περιοχής που συνδέονται με τις μελέτες εντοπισμού κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
Περιεχόμενο μαθήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γεωχημικ ή διασκόπηση για  τον  εντοπισμό  κοιτασμάτων  στη  ξηρά:  βασικές  αρχές  γεωχημικής  διασκόπησης.  Γεωχημικά  περιβάλλοντα.  Πρωτογενείς  διασπορές.  Συγγενετικές  μορφές  και  επιγενετικές  μορφές  διασποράς.  Εδάφη,  δευτερογενείς  γεωχημικές  διασπορές.  Μορφές  δευτερογενούς γεωχημικής  διασποράς.  Γεωχημικές  ανωμαλίες  στα  υδατικά  συστήματα,  τα  ιζήματα  απορροής,  τα  υπολειμματικά  εδάφη.  Βιογεωχημική διασκόπηση.
 • Γεωχημική διασκόπηση  για  τον  εντοπισμό  υποθαλάσσιων  κοιτασμάτων.  Σύγχρονα  υποθαλάσσια κοιτάσματα. Μεταλλοφόρα ιζήματα.  Κόνδυλοι μαγγανίου. Προσχωματικά  κοιτάσματα φωσφορίτες.
 • Γεωχημική διασκόπηση  για  τον  εντοπισμό  πετρελαίων.  Μεθοδολογίες  επιφανειακής  γεωχημικής  διασκόπησης.  Χρησιμοποίηση  πτητικών  υδρογονανθράκων  ανθρακικού  συγκολλητικού  υλικού  ειδικών  ορυκτών.  Μετρήσεις  α κτινοβολίας  γ,  γεωχημικές  ανωμαλίες ιωδίου, βιογεωχημικές ανωμαλίες.
 • Περιβαλλοντική - Ιατρική Γεωχημεία:  τύποι  ρύπων,  οργανικοί  και  ανόργανοι  ρύποι,  σύσταση, συμπεριφορά και τύχη των διασπειρόμενων ρύπων στα υδατικά συστήματα.  Επίπεδα  των  μετάλλων  στους  οργα νισμούς.  Τοξικότητα  των  μετάλλων.  Πηγές προέλευσης  των  μετάλλων  στο  περιβάλλον.  Βλαπτική  επίδραση  των  μετάλλων  στην υγεία  του  ανθρώπου.  Χαρακτηριστικά  μέταλλα,  μόλυβδος,  κάδμιο,  νικέλιο,  χρώμιο, αρσενικό, υδράργυρος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 • Γεωχημική χαρτογράφηση
 • Χρησιμότητα των γεωχημικών χαρτών: στη γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος,  την υδροδότηση, την ιατρική, δημόσια υγεία.
 • Ποιότητα εδαφών και δημόσια υγεία - Βλαπτική επίδραση ρυπασμένων εδαφών.  Ποιότητα νερών και δημόσια υγεία.
 • Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
 • Γεωχημικά κριτήρια ποιότητας περιβαλλόντων.
 • Ειδικά κριτήρια περιβαλλόντων παραγωγής τροφίμων.
 • Μεθοδολογίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών γεωχημικών συνθηκών σε εδάφη.
 • Μεθοδολογίες εκτίμησης  των  περιβαλλοντικών  γεωχημικών  συνθηκών  σε  υδατικά  συστήματα.
 • Περιβαλλοντικές γεωχημικές συνθήκες σε ειδικά περιβάλλοντα.
 • Μεθοδολογίες εξυγίανσης υδατικών συστημάτων.
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων.  Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων από τη διάθεση στερεών αποβλήτων σε υδατικά συστήματα.
 •  Εκτίμηση των επιπτώσεων από τη  διάθεση υγρών αποβλήτων σε υδατικά συστήματα. 
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικών για την ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία των υλικών μελέτης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2x13=26
Εργαστηριακή Άσκηση (υποχρεωτική). Περιλαμβάνει χαρτοασκήσεις και εργαστηριακή μελέτη.  1x13=13
Φροντιστήρια 1x13=13
Αναζήτηση βιβλιογραφίας 1x13=13
Προετοιμασία και μελέτη δειγμάτων εργασίας στο εργαστήριο 1x6=6
Αυτοτελής μελέτη και συγγραφή της γραπτής εργασίας 3X13 = 39
Μελέτη Σαββατοκύριακο 1x13=13
Μελέτη κατά την εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών 2x3=6
 Σύνολο μαθήματος  129
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (75% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (25% της συνολικής βαθμολογίας)

 • Εργαστηριακή Μελέτη-Έκθεση συνόλου δειγμάτων από συγκεκριμένη περιοχή
 • Δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 • Σχετικές επιστημονικής δημοσιεύσεις
 • Κουκουλάκης, Πρ., Καλαβρουζιώτης, Ι., Κόκκινος, Π., (2017). Η Γεωχημική Συμπεριφορά των Βαρέων Μετάλλων στο Περιβάλλον. ISBN: 978-960-418-710-2
 • De Vivo, Harvey E. Belkin and Annamaria Lima (Eds) (2008) Environmental Geochemistry
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:Environmental Geochemistry and Health

Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Εύδοξος