Τμήμα Γεωλογίας
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα **** Στο μενού Δίκτυο, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος για πρόσβαση στο σύστημα συχνών ερωτήσεων & πληροφόρησης "Αθηνά" *****Τηλεφωνική Γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771****

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Αναπλ.  Καθηγήτρια, Ι. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Σιμώνη, ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEO_815Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ) ,1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO338/
Μαθησιακά αποτελέσματα

     Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

 • κατανοήσουν τους λόγους προστασίας των τόπων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • μάθουν πρακτικές προστασίας και διαχείρησης των τόπων υπό προστασία
 • εξασκηθούν στον εντοπισμό και την κατανοήση πιθανών κινδύνων που διέπουν τόπους υπό προστασία
 • εξοικειωθούν στη συγγραφή ειδικών μελετών που άπτονται σε θέματα τόπων υπο προστασία
 • κατανοήσουν τη σημασία των πολιτισμικών υλικών στην ιστορία του ανθρώπου
 • εξασκηθούν στην μελέτη και στον φυσικο/χημικό χαρακτηρισμό των πολιτισμικών υλικών
 • μάθουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έκθεση των πολιτισμικών υλικών σε συνθήκες περιβάλλοντος
 • εξοικοιωθούν στην συγγραφή τεχνικών μελετών και εκθέσεων που άπτονται πολιτισμικών υλικών και απευθύνονται σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους (συντηρητές, αρχαιολόγοι)
 • αναγνωρίζουν τη σημασία του τοπίου ως αποτέλεσμα διάδρασης φυσικών & ανθρωπογενών παραγόντων.
 • προσδιορίζουν τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του τοπίου.
 • χαρτογραφούν κατάλοιπα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιφάνεια του εδάφους και θα τα συνδέουν με γεωγραφικά και γεωλογικά δεδομένα.
 • υιοθετούν και θα εφαρμόζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Ορισμός θέσεων φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Κανονισμοί και στρατηγικές προστασίας και διαχείρησης τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 • Θέσεις θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Θέσεις θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Τα αρχαιολογικά υλικά (πολιτισμικά υλικά) ως δείκτες πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η αρχαιομετρική προσέγγιση των πολιτισμικών υλικών
 • Κατηγορίες Τέχνεργων
  • Λίθινα τέχνεργα
  • Κεραμικά τέχνεργα
  • Μεταλλικά τέχνεργα
  • Γυάλινα τέχνεργα
 • Συντήρηση και Προστασία των πολιτισμικών υλικών
 • Αρχαιολογία τοπίου
 • Δημιουργία τοπίου διαχρονικά – Φυσικοί παράγοντες & ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – Διαδικαστική/ Μεταδιαδικαστική θεωρία
 • Μη καταστρεπτικές μέθοδοι εντοπισμού και διαχείρισης αρχαιολογικών καταλοίπων στην επιφάνεια του εδάφους.

Εργαστήριο

 • Ερμηνεία και εντοπισμός υποθαλάσσιων τόπων φυσικής και πολιτιστική κληρονομιάς σε δεδομένα συλλεγμένα από συστήματα θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης
 • Ορυκτολογική, Πετρολογική και Γεωχημκή μελέτη διαφόρων κατηγοριών τέχνεργνω με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου και της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ
 • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη χαρτογράφηση επιφανειακών θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύνδεσή τους με γεωγραφικές & γεωλογικές  παραμέτρους και τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων.
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), για τη χαρτογράφηση δεδομένων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης και δεδομένων επιφανειακής έρευνας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 2X13 = 26
Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες) 1X13 = 13 
Φροντιστήριο 1X13 = 13
Αυτοτελής μελέτη 73
 Σύνολο μαθήματος 125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5

ΙΙ. Εργαστήριο

 • Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστήριου. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις από τους διδάσκοντες
 • Δημοσιευμένα άρθρα στο αντικείμενο του μαθήματος από διεθνείς οργανισμούς
 • Δημοσιευμένες τεχνικές εκθέσεις στο αντικείμενο
 • Δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα
 • Ιστότοποι,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Cultural Heritage
 • Journal of Archaeological Science
 • Remote Sensing
 • Archaeometry
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Εύδοξος
Πλατφόρμα Αθηνά