Τμήμα Γεωλογίας
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1991 1990 1989 1988 1984 1982 1981 1980 1979 1977 1974

2013

Etiope, G., Tsikouras, B., Kordella, S., Ifandi, E., Christodoulou, D. & Papatheodorou, G. (2013): Methane flux and origin in the Othrys ophiolite hyperalkaline springs, Greece.-Chemical Geology (in press).

Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I. and Papoulis, D., (2013). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based composition. Part I. Study in terms of mineralogical composition, microstructure, thermal expansion and cold crushing strength, Refractories and Industrial Ceramics, 53:5, 310-316.

Papaefthymiou, H., Athanassopoulos, D., Papatheodorou, G., Iatrou, M., Geraga, M., Christodoulou, D., Kordella, S., Fakiris, E. & Tsikouras, B. (2013): Uranium and other natural radionuclides in the sediments of a Mediterranean fjord-like embayment, Amvrakikos Gulf (Ionian Sea), Greece.-Journal of Environmental Radioactivity, 122, 43-54.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Determination of the interrelations between the engineering parameters of construction aggregates from ophiolite complexes of Greece using factor analysis.-Construction and Building Materials (in press).

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Correlations between petrographic and geometrical properties of ophiolitic aggregates from Greece.-Bulletin of Engineering Geology and the Environment (in press).

Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Evolution of rodingites along stratigraphic depth in the Iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece).-Lithos (in press).


 

2012

Flouda, G., Vavouranakis, G., Katsaros, Th., Ganetsos, Th. & Tsikouras, B. (2012): Non-destructive investigation using Raman spectroscopy of stone archaeological artefacts from Apesokari – Crete (Greece).-Proceedings 3rd Balkan Symposium on Archaeometry - “The Unknown Face of the Artwork”, Bucharest, Romania, 28-29/10/2012, 45-51.

Iliopoulos I. Xanthopoulou V., & Tsolis-Katagas P., (2012). A petrographic assessment of houseware and storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaia, Greece. In: D. Katsonopoulou (ed.) Helike IV, Protohelladika: Helike and Aigialeia, The Southern Greek Mainland. (pp. 127-142).

Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I. and Papoulis, D., (2012). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based composition. Refractories and Industrial Ceramics, (in press).

Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I., (2012). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based compositions (II):Compositional variation between coexisting spinel, periclase, Ca silicate and Ca-aluminate phases in magnesia spinel refractories and in their spinel- based precursors. Refractories and Industrial Ceramics (in press).

Papadatos, Y., Tomkins, P., Nodarou, E., & Iliopoulos, I., (in press). "The beginning of Early Bronze Age in Crete: continuities and discontinuities in the ceramic assemblage at Petras Kephala, Siteia", In: C. Doumas, O. Kouka & ‘. Yiannikouri (Eds.), Proceedings of the International Conference The EBA in the Aegean: New Evidence , Athens - April 2008.

Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Petrogenetic implications of plagiogranite intrusions in the Koziakas ophiolite.- Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 189, 125-137.

Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Geochemical and petrogenetic features of plagiogranite dykes in the Koziakas ophiolitic mélange (W. Thessaly, Greece)- Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 189, 125-137.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Petrographic investigation of microcrack initiation in mafic ophiolitic rocks under uniaxial compression.-Rock Mechanics and Rock Engineering DOI. 10.1007/s00603-012-0310-6.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2012): The impact of petrographic characteristics on the engineering properties of ultrabasic rocks from northern and central Greece.-Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 45, 423-433.

Ρηγόπουλος Ι., Τσικούρας Β., Πομώνης Π. & Χατζηπαναγιώτου, Κ. (2012): Ο ρόλος της πετρογραφίας στο σχηματισμό μικρορωγμών σε δολερίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου υπό την επίδραση μοναξονικής φόρτισης.-Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Τόμος, 101, 103-109.

Tseni, X., Koutsopoulou, E., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Investigation of the mineralogical petrographic, geochemical and physical properties of carbonate rocks from Ileia prefecture and assessment for industrial applications.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 46, 105-120.

Xypolias, P., Iliopoulos, I., Chatzaras, V., & Kokkalas, S. (2012). Subduction- and exhumation-related structures in the cycladic blueschists: Insights from south Evia island (Aegean region, Greece). Tectonics, 31(2)


 

2011

Grammatikopoulos, T. A., Kapsiotis, A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2011). Spinel composition, PGE geochemistry and mineralogy of the chromitites from the Vourinos ophiolite complex, Northwestern Greece. Canadian Mineralogist, 49(6), 1571-1598.

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2011). Mineralogy, composition and PGM of chromitites from Pefki, Pindos ophiolite complex (NW Greece): Evidence for progressively elevated fAs conditions in the upper mantle sequence. Mineralogy and Petrology, 101(1), 129-150.

Kiriatzi E. and Iliopoulos I., (2011) Scanning Electron Microscopy of Aeginetan pottery samples. In: Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina: An Integrated Archaeological and Scietific Study of a Ceramic Landscape (Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean). (Ed. Evangelina Kiriatzi & Walter Gauss), ISBN 978-3700168010, (pp. 270-272).

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2011). Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117(1-2), 104-113.

Tsikouras, B., Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Schaffer, M. (2011). Varietal heavy mineral analysis of sediment provenance, lower cretaceous scotian basin, eastern canada. Sedimentary Geology, 237(3-4), 150-165.


 

2010

Antonelou, A., Tsikouras, B., Papoulis, D., Hatzipanagiotou, K. (2010): Investigation of the formation of speleothems in the Agios Georgios Cave, Kilkis (N. Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 876-885, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

Bourouni, P., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. (2010): Petrological investigation of carbonate rocks from the Ionian Zone (Etoloakarnania, Western Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 2540-2552, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

Cau, M.A, Iliopoulos, I., Montana, G., (2010), Caracterización petrográfica de cerámicas a mano y a torno del yacimiento protohistórico de la Plaza de la Catedral (Ceuta). In F. Villada, J. Ramon, J. Suárez, El asentamiento protohistórico de Ceuta: indígenas y fenicios en la orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar, Archivo General de Ceuta, Ceuta, pp. 449-480.

Ioannou, I., Petrou, M. F., Fournari, R., Andreou, A., Hadjigeorgiou, C., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2010). Crushed limestone as an aggregate in concrete production: The Cyprus case. Geological Society of London, sp. Publication, Limestone in the Built Environment: Present Day Challenges for the Preservation of the Past , 331, 127-135.

Iliopoulos I. (2010). Le nuove analisi mineralogiche sulle anfore greco italiche di Ischia e di siti di confronto. In: Le anfore greco italiche di Ischia: Archeologia e archeometria. Artigianato ed economia nel golfo di Napoli.(a cura di: Gloria Olcese; Roma, Edizioni Quasar, Bari), pp. 202-210 con 9 tavole di microfotografie (pp. 216-224).

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2010). Platinum-group mineral characterization in concentrates from high-grade PGE al-rich chromitites of Korydallos area in the Pindos ophiolite complex (NW Greece). Resource Geology, 60(2), 178-191.

Karipi, S., Tsikouras, B., Rigopoulos, I., Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. (2010): Insights into hydrothermal activity in the Iti Ophiolite (Central Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 2617-2624, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

Liritzis, I., Drivaliari, N., Polymeris, G. S., & Katagas, C. (2010). New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 10(1), 81-87.

Montana G., Polito, A-M. and Iliopoulos, I., (2010) Indigenous table ware production during the archaic period in western Sicily: new results from petrographic analysis. In: Interpreting Silent Artefacts: Petrographic Approaches to Archaeological Ceramics (Ed. Patrick Sean Quinn), 56 2010, ISBN 9781905739295, pp. 47-63.

Mpalatsas, I., Rigopoulos, I., Tsikouras, ’., Hatzipanagiotou, K (2010).: Suitability assessment of Cretaceous limestones from Thermo (Aitoloakarnania, Western Greece) for their use as base and sub-base aggregates in road-construction.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 2501-2509, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Tsikouras, B. (2010). The late neoproterozoic frog lake hornblende gabbro pluton, avalon terrane of nova scotia: Evidence for the origins of appinites. Canadian Journal of Earth Sciences, 47(2), 103-120.

Perraki, M., Karipi, S., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2010): Grossular/hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central Greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite.-Scientific Annals of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Special volume 99, 317-322, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 23-26/9/2010.

Rathossi, C., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2010). Thermal behaviour of 'metamorphic vermiculite' in ca-rich ancient ceramic sherds and experimental ceramics. Mineralogical Magazine, 74(4), 747-771.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S., Hatzipanagiotou, K. (2010): Quantitative analysis of Asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 2712-2725, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2010). The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (Northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(1), 69-80.

Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2010): Comments on Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the Samothraki mafic suite, NE Greece: Trace-element, isotopic and zircon age constraints by Nikola Koglin, Dimitrios Kostopoulos and Thomas Reischmann, Tectonophysics 473 (2009), 53 68. Tectonophysics, 483, 420-425.


 

2009

Iliopoulos, I., Cau, M.A. and Montana, G., (2009). Le anfore fenicio-puniche nel mediterraneo occidentale: caratteristiche petrografiche degli impasti siciliani e spagnoli. Atti della 10a Giornata di Archeometria della Ceramica (Roma, 5-7 Aprile 2006): Le Classi Ceramiche. Situazione degli Studi. Edipuglia Ed., a cura di: Sabrina Gualtieri, Bruno Fabbri, Giovanna Bandini, pp. 157-162.

Ioannou, I., Andreou, A., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2009). Application of the sharp front model to capillary absorption in a vuggy limestone. Engineering Geology, 105(1-2), 20-23.

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2009). Chromian spinel composition and platinum-group element mineralogy of chromitites from the Milia area, Pindos ophiolite complex, Greece. Canadian Mineralogist, 47(5), 1037-1056.

Montana, G., Iliopoulos, I., Tardo, V., & Greco, C. (2009). Petrographic and geochemical characterization of archaic-hellenistic tableware production at solunto, sicily. Geoarchaeology, 24(1), 86-110.

Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., Kalampounias, A. G., & Tsikouras, B. (2009). Progressive formation of halloysite from the hydrothermal alteration of biotite and the formation mechanisms of anatase in altered volcanic rocks from Limnos island, northeast Aegean sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 57(5), 566-577.

Pe-Piper, G., Tsikouras, B., Piper, D.J.W. & Triantaphyllidis, S. (2009): Chemical fingerprinting of detrital minerals in the Upper Jurassic Lower Cretaceous sandstones, Scotian Basin.-Geological Survey of Canada, Open File 6288, 150 p.

Tsikouras, B., Karipi, S., Rigopoulos, I., Perraki, M., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2009). Geochemical processes and petrogenetic evolution of rodingite dykes in the ophiolite complex of Othrys (Central Greece). Lithos, 113(3-4), 540-554.

Tsikouras, B., Mihopoulos, K., Hatzipanagiotou, K. & Ninis, N. (2009): Correlations of mineralogy and physical properties from stones used for the restoration of ancient monuments in the Epidavros archaeological site.-In: Y. Maniatis (Ed), ASMOSIA VII, The Study of Marble and Other Stones in Antiquity , Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Bulletin de Correspondance Hellénique, 51, Paris, Athens, 735-743.

Winter, N. A., Iliopoulos, I., & Ammerman, A. J. (2009). New light on the production of decorated roofs of the 6th c. B.C. at sites in and around rome. Journal of Roman Archaeology, 22(1), 6-28.


 

2008

Ammerman, A. J., Iliopoulos, I., Bondioli, F., Filippi, D., Hilditch, J., Manfredini, A., Penissi, L. & Winter, N. A. (2008). The clay beds in the velabrum and the earliest tiles in rome. Journal of Roman Archaeology, 21(1), 7-30.

Andreou, A., Ioannou, I., Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2008): Physicochemical characterisation and study of impregantion of the calcareous sandstone of Cyprus.-Proceedings 1st Greek Congress of Building Materials and Elements, 1623-1634, Athens, 21-23/05/2008.

Karipi, S., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Geological evolution of the iti and Kallidromon mountains (Central Greece), focused on the ophiolitic outcrops. Zeitschrift Der Deutschen Gesellschaft Fur Geowissenschaften, 159(3), 549-563.

Lampropoulou, P. G., & Katagas, C. G. (2008). Effects of zirconium silicate and chromite addition on the microstructure and bulk density of magnesia-magnesium aluminate spinel-based refractory materials. Ceramics International, 34(5), 1247-1252.

Pomonis, P., Tsikouras, B., Karipi, S., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Rodingite formation in ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, Western Thessaly, Greece: Conditions of metasomatic alteration, geochemical exchanges and T-X(CO2) evolutionary path. Canadian Mineralogist, 46(3), 569-581.

Rigopoulos, I., Pomonis, P., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. & Stournaras C. (2008): Correlation of physicomechanical properties of mafic and ultramafic rocks used as aggregates from the ophiolitic complex of Pindos (NW Greece).-Proceedings 1st Greek Congress of Building Materials and Elements, 1085-1097, Athens, 21-23/05/2008.

Skarpelis, N., Tsikouras, B., & Pe-Piper, G. (2008). The miocene igneous rocks in the basal unit of Lavrion (SE Attica, Greece): Petrology and geodynamic implications. Geological Magazine, 145(1), 1-15.

Tsikouras, B., Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Triassic rift-related komatiite, picrite and basalt, Pelagonian continental margin, Greece. Lithos, 104(1-4), 199-215.


 

2007

Dierckx, H.M.C. & Tsikouras, ’. (2007): Petrographic characterization of rocks from the Mirabello Bay region, Crete, and its application to Minoan archaeology: the provenance of stone implements from Minoan sites.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 1768-1780, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

Grammatikopoulos, T. A., Kapsiotis, A., Zaccarini, F., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Garuti, G. (2007). Investigation of platinum-group minerals (PGM) from Pindos chromitites (Greece) using hydroseparation concentrates. Minerals Engineering, 20(12), 1170-1178.

Kapsiotis A, Grammatikopoulos, T.A., Zaccarini, F., Garuti, G., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2007). Investigation of Platinum-group minerals (PGM) from Pindos and Vourinos chromitites (Greece) using new technology. Proceedings of the 9th SGA Biennial Meeting, Dublin, Ireland, 1599-1602.

Kapsiotis, A., Tsikouras, B., Grammatikopoulos, T. & Hatzipanagiotou, š. (2007): On the metamorphic modification of Cr-spinel compositions from the ultrabasic rocks of the Pindos ophiolite complex (NW Greece).- Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 781-793, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

Karipi, S., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou K. (2007): Petrology and geochemistry of granitic pebbles in the Parnassos flysch at Iti Mountain, continental Central Greece.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 816-828, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

Karipi, S., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Grammatikopoulos, T. A. (2007). Petrogenetic significance of spinel-group minerals from the ultramafic rocks of the iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece). Lithos, 99(1-2), 136-149.

Karipi, S., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. & Grammatikopoulos, T. (2007): Fe-Ni-Co-Cu sulfides and native copper in the ophiolitic rocks of Iti and Kallidromon.-Mineral Wealth, 142, 7-18 (in Greek).

Montana, G., Fabbri, B., Santoro, S., Gualtieri, S., Iliopoulos, I., Guiducci, G., & Mini, S. (2007). Pantellerian ware: A comprehensive archaeometric review. Archaeometry, 49(3), 455-481.

Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2007): Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic complex, NW Greece.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 947-958, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2007). Petrogenetic evolution of the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly, Greece). Mineralogy and Petrology, 89(1-2), 77-111.


 

2006

Belvedere, O., Burgio, A., Iliopoulos, I., Montana, G., & Spatafora, F., (2006). Ceramica a vernice nera di età ellenistica da siti della Sicilia nord-occidentale: considerazioni tipologiche ed analisi archeometriche. Mélanges de L École Française de Rome, Antiquité, Vol. 118(2): 549-571, ISSN: 1123-9891.

Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Zaccarini, F., Tsikouras, B., Garuti, G., & Hatzipanagiotou, K. (2006). Platinum-group mineral characterisation in concentrates from low-grade PGE chromitites from the Vourinos ophiolite complex, Northern Greece. Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section B: Applied Earth Science, 115(2), 49-57.

Karipi, S., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2006). The petrogenesis and tectonic setting of ultramafic rocks from Iti and Kallidromon mountains, Continental Cental Greece: Vestiges of the Pindos ocean. Canadian Mineralogist, 44(1), 267-287.

Rigopoulos I., Pomonis P., Tsikouras B. & Hatzipanagiotou, K. (2006): Comparative evaluation of dolerites from the Pindos and Vourinos ophiolitic rocks for their use as aggregates resource Technical Annals, 26, 49-61 (in Greek).

Tsikouras, B., Karipi, S., Grammatikopoulos, T. A., & Hatzipanagiotou, K. (2006). Listwaenite evolution in the ophiolite mélange of Iti mountain (Continental Central Greece). European Journal of Mineralogy, 18(2), 243-255.


 

2005

Alaimo R., Montana, G. & Iliopoulos, I. (2005). Contribution of Mineralogical, Petrographic and Chemical Analyses in the Characterization of the Ceramic Productions of Mozia and Solunto. Atti di V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Palermo - Marsala, 2 8 Ottobre 2000, pp. 705-714.

Grammatikopoulos, T.A., Tsikouras, B. & Salonikis, K. (2005): Forms of gold and applied mineralogy in geology and metallurgical processes of gold deposits.-Mining and Metallurgical Annals, 14, 45-60 (in Greek).

Iliopoulos, I. & Katagas, C. (2005) Modeling and prediction of metapelitic assemblages from Ikaria island (Aegean, Greece) employing isochemical p-t phase diagram sections (pseudosections), 2nd Congress of the Comitee of Economic Geology, Mineralogy and Geochemisty of the Geological Society of Greece, 7-9 October 2005, Thessaloniki, University of Macedonia, Greece, p. 75-84.

Lampropoulou, P. G., Katagas, C. G., & Papamantellos, D. C. (2005). Composition of periclase and calcium-silicate phases in magnesia refractories derived from natural microcrystalline magnesite. Journal of the American Ceramic Society, 88(6), 1568-1574.

Montana G., Iliopoulos I. and Giarrusso R., (2005). Pantellerian ware: new data on petrography, chemistry and technological properties, In: 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares, and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, (eds. J.M. Gurt i Esparraguera and J. Buxeda i Garrigós), British Archaeological Reports (BAR) - International Series, S1340: 425-435.

Montana G., Iliopoulos I. and Tantillo M. (2005). Establishing a recipe for Pantellerian ware: raw materials field survey, analysis and experimental reproduction, In: 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares, and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, (eds. J.M. Gurt i Esparraguera and J. Buxeda i Garrigós), British Archaeological Reports (BAR) - International Series, S1340: 437-450.

Navarra, G., Iliopoulos, I., Militello, V., Rotolo, S. G., & Leone, M. (2005). OH-related infrared absorption bands in oxide glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 351(21-23), 1796-1800.

Panagopoulos, G., Lambrakis, N., Katagas, C., Papoulis, D., & Tsolis-Katagas, P. (2005). Water-rock interaction induced by contaminated groundwater in a karst aquifer, Greece. Environmental Geology, 49(2), 300-313.

Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., Tsikouras, B., & Katagas, C. (2005). An FT-Raman, Raman and FTIR study in hydrothermally altered volcanic rocks from Kos Island (Southeastern Aegean, Greece)-In: The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives , Developments in Volcanology 7, M. Fytikas & G. Vougioukalakis (Eds), 293-304, Elsevier

Pomonis, P., Tsikouras, B., Grammatikopoulos, A. & Hatzipanagiotou, K. (2005): The presence of Fe-Ni-Co-Cu sulfides and native copper within the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly) Mineral Wealth, 134, 19-30 (in Greek).

Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2005). Geological evolution of the Koziakas ophiolitic complex (Western Thessaly, Greece). Ofioliti, 30(2), 75-84.

Tsikouras, B., Pomonis, P., Rigopoulos, I., & Hatzipanagiotou, K. (2005): Suitability assesement of basic ophiolitic rocks in the Mikroklisoura area, Grevena, for their use as antiskid and railway ballast aggregates.-Proceedings 2nd Congress of the Committee of Economic Geology, Mineralogy and Geochemistry of the Geological Society of Greece, 347-356, Thessaloniki 7-9/10/2005 (in Greek).


 

2004

Alaimo, R., Bultrini, G., Eragalà, I., Giarrusso, R., Iliopoulos, I., & Montana, G. (2004). Archaeometry of sicilian glazed pottery. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 79(2), 221-227.

Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A. & Tsikouras, B. (2004): Provenance of Pindos flysch deposits in Metsovo and Fourna areas using scanning electron microscopy and microanalysis.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 36/1, 543-551, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.

Cau, M. -., Day, P. M., Baxter, M. J., Papageorgiou, I., Iliopoulos, I., & Montana, G. (2004). Exploring automatic grouping procedures in ceramic petrology. Journal of Archaeological Science, 31(9), 1325-1338.

Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Monazite alteration mechanisms and depletion measurements in kaolins. Applied Clay Science, 24(3-4), 271-285.

Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Progressive stages in the formation of kaolin minerals of different morphologies in the weathering of plagioclase. Clays and Clay Minerals, 52(3), 275-286.

Pe-Piper, G., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2004). Evolution of boninites and island-arc tholeiites in the Pindos ophiolite, Greece. Geological Magazine, 141(4), 455-469.

Pomonis, P., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2004): Comparative geochemical study of the Triassic trachyandesites of Glykomilia and alkali basalts from the Koziakas ophiolite mélange (W. Thessaly): implications for their origin.- Bulletin of the Geological Society of Greece, 36/1, 587-596, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.

Rathossi, C., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Technology and composition of roman pottery in Northwestern Peloponnese, Greece. Applied Clay Science, 24(3-4), 313-326.

Tsikouras B., Hatzipanagiotou, K. & Pe-Piper, G. (2004): Evolution of Boninites in the Pindos Ophiolite, Greece, and their significance in the development of the Pindos Ocean.-Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20/4/2004, Thessaloniki, Greece, 292-295.

Vakalas, I., Ananiadis, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Tsikouras, B. (2004): Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis.- Bulletin of the Geological Society of Greece, 36/1, 607-614, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.


 

2003

Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2003). Risultati delle indagini mineralogico-petrografiche sui reperti ceramici. In: Monte Maranfusa. Un insediamento nella Media Valle del Belice, (a cura di: F. Spatafora. Regione Siciliana - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, Servizio Beni Archeologici, Palermo, Nuova Grafica Due), pp. 425-441.

Alaimo, R., Montana, G., & Iliopoulos, I. (2003). Le anfore puniche di Solunto: dati tipologici ed archeometrici. Workshop G. Nenci Quarte Giornate Internazionali di Studi sull Area Elima. Erice Ghibellina, 1-4 dicembre 2000, Vol I, pp. 1-9.

Grammatikopoulos, T.A., Tsolis-Katagas, P., Tsikouras, B. &. Katagas, C. (2003): Applied Mineralogy in Industrial and Metallic Mineral Deposits: Examples from Wollastonite, V-magnetite and Muscovite.-Proceedings 35th Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors, 21-23/1/2003, Otawa, Ontario, Canada, 191-212.

Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2003): Origin and evolution of subophiolitic amphibolites from Angelona (SE Peloponnesus, Greece), and their significance within the Pindos Ocean.-Periodico di Mineralogia, 72/3, 13-33.

Hatzipanagiotou, K., Tsikouras, B., Migiros, G., Gartzos, E., & Serelis, K. (2003). Origin of rodingites in ultramafic rocks from Lesvos island (NE Aegean, Greece). Ofioliti, 28(1), 13-23.

Montana, G., Mommsen, H., Iliopoulos, I., Schwedt, A., & Denaro, M. (2003). The petrography and chemistry of thin-walled ware from an hellenistic - roman site at segesta (sicily). Archaeometry, 45(3), 375-389.


 

2002

Grammatikopoulos, T.A. & Tsikouras, B. (2002): Mineralogy and Textural Evaluation of Ores in Economic Geology and Metallurgical Processes.-Mineral Wealth, 125, 37-50.

Hein, A., Tsolakidou, A., Iliopoulos, I., Mommsen, H., Buxeda i Garrigós, J., Montana, G., & Kilikoglou, V. (2002). Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: An inter laboratory calibration study. Analyst, 127(4), 542-553.

Iliopoulos I., Alaimo R., and Montana G. (2002). Analisi Petrografica degli impasti delle anfore fenicie e puniche. In: MOZIA: Gli scavi nella Zona A dell abitato. (a cura di: Maria Luisa Famà; Editore: Edipuglia, Bari), pp. 355-363.

Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2002). Origin, evolution and radiometric dating of sub-ophiolitic metamorphic rocks from the Koziakas ophiolite (W. Thessaly, Greece). Neues Jahrbuch Fur Mineralogie, Abhandlungen, 177(3), 255-276.


 

2001

Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. & Tsikouras, B. (2001): Origin and evolution of ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, continental Greece.-Braunschweiger geowissenschaftliche Arbeiten, 24, 235-247.

Hatzipanagiotou, K., & Tsikouras, B. (2001). Rodingite formation from diorite in the Samothraki ophiolite, NE Aegean, Greece. Geological Journal, 36(2), 93-109.

Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2001): Skarn formation during contact metasomatism of the Samothraki ophiolite, NE Aegean, Greece.-Mineral Wealth, 119, 25-34.

Patargias, P.A. & Tsikouras, B. (2001): Landslide hazard zonation in the Prefecture of Evritania- Mineral Wealth, 118, 39-46 (in Greek).


 

2000

Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2000). Analisi archeometrica di reperti ceramici alto medievali rinvenuti in tre siti di scavo della Sicilia occidentale. Atti di II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, pp. 408-412.

Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2000). Coppe tipo "Iato K480": indagini archeometriche finalizzate alla individuazione del centro di produzione. Associazione Italiana di Archeometria. Atti di 1° Congresso Nazionale: L archeometria in Italia: La scienza per i Beni Culturali. Ed. Patròn, pp. 413-425.

Cau M.A., Iliopoulos I. and Montana G. (2000) Pots and Volcanoes: Provenance of some Late Roman Cooking Wares in the Western Mediterranean. 32nd International Symposium of Archaeometry, Mexico City, May 2000 (published in CDROM media).

Kotopouli, C. N., Pe-Piper, G., & Piper, D. J. W. (2000). Petrology and evolution of the hercynian Pieria granitoid complex (Thessaly, Greece): Paleogeographic and geodynamic implications. Lithos, 50(1-3), 137-152.

Migiros, G., Hatzipanagiotou, K., Gartzos, E., Serelis, K., & Tsikouras, B. (2000). Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos island (NE Aegean, Greece). Chemie Der Erde - Geochemistry, 60(1), 27-46.

Ninis, N., Papakostopoulos, N. & Tsikouras, B. (2000): The development of a new quarry at Kenchreae of Corinth, specifically designed to serve the needs of a restoration project in the Epidaurean Asklepieion - A case study.-Proceedings GeoBen 2000, Geological and Geotechnical Influences in the Preservation of Historical Sites , Torino 7-9/6/2000, 705-713.


 

1999

Hatzipanagiotou, K., & Tsikouras, B. (1999). Plagiogranites in the hellenic ophiolites. Ofioliti, 24(2), 283-292.

Patargias, P.A. & Tsikouras, B. (1999): The decisive role of rainfall in the occurrence of landslide phenomena in the Prefecture of Evritania.-K.E.D.E. Bulletin, 1997-1999, 79-89 (in Greek).

Patargias, P.A., Tsikouras, B. & Vasiliadis, E. (1999): Implementation of the factor and cluster analysis to determine the degree of natural hazard of landslides in the Prefecture of Evritania.-K.E.D.E. Bulletin, 1997-1999, 91-104 (in Greek).


 

1998

Alaimo, R., Greco, C., Iliopoulos, I. M., & Montana, G. (1998). Le officine ceramiche di Solunto e Mozia (VII-III secolo a.C.): Un primo confronte tra materie prime, fabric e chimismo dei prodotti finiti. Mineralogica et Petrographica Acta, 41, 287-306.

Tsikouras, B. (1998): Clouded plagioclases from an ophiolite of the NE Aegean Sea (Samothraki Island, Greece): Evidence for diffusion of hydrothermal fluids.-Geologica Balcanica, 28/1-2, 61-68.

Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1998): Study of clinopyroxenes from the Samothraki ophiolite basalts and their significance in the investigation of the geotectonic environment.- Bulletin of the Geological Society of Greece, 32/3, 21-28, Proceedings 8th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 25-27/5/1998.

Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (1998). Petrogenetic evolution of an ophiolite fragment in an ensialic marginal basin, northern Aegean (Samothraki island, Greece). European Journal of Mineralogy, 10(3), 551-567.

Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (1998). Two alternative solutions for the development of a marginal basin in NE Greece. Ofioliti, 23(2), 83-92.

Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Seymour, K. S. (1998). Plagiogranite and leucogranite relationships in an ophiolite of the Tethys ocean (Samothraki, N. Aegean, Greece). Neues Jahrbuch Fur Mineralogie, Monatshefte, (1), 13-35.


 

1997

Pe-Piper, G., & Kotopouli, C. N. (1997). Geochemistry of metamorphosed mafic rocks from Naxos (Greece): The pre-cenozoic history of the cycladic crystalline belt. Ofioliti, 22(2), 239-249.

Pe-Piper, G., Kotopouli, C. N., & Piper, D. J. W. (1997). Granitoid rocks of Naxos, Greece: Regional geology and petrology. Geological Journal, 32(2), 153-171.


 

1996

Seymour, K. S., Tsikouras, V., Kotopouli, K., Hatzipanayiotou, K., & Pe-Piper, G. (1996). A window to the operation of microplate tectonics in the tethys ocean: The geochemistry of the samothrace granite, aegean sea. Mineralogy and Petrology, 56(3--4), 251-272.


 

1995

Pe-Piper, G., Piper, D.J.W., Kotopouli, C.N. & Panagos, A.G., (1995). Neogene volcanoes of Chios, Greece: the relative importance of subduction and back-arc extension. In: Smellie, J.L. (ed.), Volcanism Associated with Extension at Consuming Plate Margins. Geological Society Special Publication No. 81, 213-231.

Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1995): Geological evolution of Samothraki island (N. Aegean, Greece): An incomplete ophiolitic sequence in the Circum-Rhodope Zone.-Geological Society of Greece, special publication 4/1, 116-126, Proceedings XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Athens 17-20/9/1995.


 

1994

Pe-Piper, G. & Kotopouli, C.N., (1994). Paleozoic volcanic rocks of Chios, Greece: record of a Paleotethyan suture. Neues Jahrbuch Mineralogie Mh., H.1, 23-29.

Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., Kotopouli, C. N., & Panagos, A. G. (1994). Neogene volcanoes of Chios, Greece: The relative importance of subduction and back-arc extension. Volcanism Associated with Extension at Consuming Plate Margins, , 213-231.

Tsikouras, B. (1994): Mineralogical and Geochemical study of rodingites in Samothraki Island (N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 30/3, 63-77, Proceedings 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 25-27/5/1994 (in Greek).

Tsikouras, B., Beltas, P. & Hatzipanagiotou, K. (1994): Petrography and Geochemistry of basaltic rocks from the Vatera ophiolitic melange (S. Lesvos, N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 30/3, 103-112, Proceedings 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 25-27/5/1994 (in Greek).


 

1993

Pyrgiotis, L. Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1993): Petrographic and Geochemical Study of peridotitic rocks from the Dafnospilia-Kedros area (S. Thessaly).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 28/2, 105-122, Proceedings 6th Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 25-27/5/1992 (in Greek).

Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1993): Geochemical and mineral study of the dioritic veins network of the ophiolites of western Samothraki (N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece, 28/2, 623-641, Proceedings 6th Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 25-27/5/1992 (in Greek).


 

1991

Katagas, C., Tsolis-Katagas, P., & Baltatzis, E. (1991). Chemical mineralogy and illite crystallinity in low grade metasediments, zarouchla group, northern Peloponnesus, Greece. Mineralogy and Petrology, 44(1-2), 57-71.

Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., (1991). Geochemistry of the Paranestion volcanic rocks, Hellenic Rhodope, Greece. Chemie der Erde, 51, 13-22.

Kotopouli, C. N., Pe-Piper, G., & Katagas, C. G. (1991). The metamorphism and migmatization of the Xanthe-Echinos metamorphic complex, Central Rhodope, Greece. Lithos, 27(2), 79-93.

Pe-Piper, G. and Kotopouli, C.N., (1991). Geochemical characteristics of the Triassic igneous rocks of the island of Samos, Greece. Neues Jahrbuch Mineralogie Abh., 162, 135-150.


 

1990

Kotopouli, C.N., (1990). Chemistry of biotites from the Skalote granitoid complex, Hellenic Rhodope, Greece. Geologica Balcanica, 20, 33-39.

Tsikouras, B., Pe-Piper, G. & Hatzipanagiotou, K. (1990): A new date for an ophiolite of the northeastern margin of the Vardar zone, Samothraki, Greece.-Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, H. 11, 521-527.


 

1989

Kotopouli, C.N., Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (1989): Petrographic and geochemical characteristics of the ophiolitic rocks in northern Samothrace, Greece.-Geologica Balcanica, 19/3, 61-67

Kotopouli, C. N., & Pe-Piper, G. (1989). Chemical composition of pargasite and hornblende in low to high grade metamorphic rocks of the Rhodope zone, Xanthi, Greece. Mineralogy and Petrology, 40(4), 275-288.

Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., (1989). Geochemical characteristics of felsic intrusive rocks within the Hellenic Rhodope: A comparative study and petrogenetic implications. Neues Jahrbuch Mineralogie Abh., 161, 2, 149-169.

Tsikouras, B., Traki, K., Katsantouri, O. & Hatzipanagiotou, K. (1989): Contribution to the geological structure and petrography of the ophiolitic melange and the residual ophiolite nappe in northern Argolis.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 23/1, 347-362, Proceedings 4th Congress of the Geological Society of Greece, Athens Geol. Soc. Greece, 25-27/5/1988 (in Greek).

Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (1989). Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean sea, Greece. Clays & Clay Minerals, 37(6), 497-510.


 

1988

Hatzipanagiotou, K., Tsikouras, B. & Gaitanakis, P. (1988): Study of the ophiolitic outcrops in Central Argolis: Ophiolitic melange and residual Ophiolitic nappe-Annales Geologiques des Pays Helleniques, 33, 475-492 (in Greek).


 

1984

Baltatzis, E. G., & Katagas, C. G. (1984). The pumpellyite-actinolite and contiguous facies in part of the phyllite-quartzite series, central northern Peloponnesus, Greece. Journal of Metamorphic Geology, 2(4), 349-363.

Katagas, C. G. (1984). High pressure metamorphism in Ghiaros island, Cyclades, Greece.


 

1982

Kotopouli, C. N., Smith, A. Y., Brown, A. A., & Lundberg, B. R. (1982). Petrographic relations and uranium distribution in the Skaloti granitoid complex, Paranestion district, Greek Macedonia. Economic Geology, 77(8), 1875-1892.

Pe-Piper, J., Panagos, A. G., Piper, D. J. W., & Kotopouli, C. N. (1982). The (?)mid triassic volcanic rocks of Lakonia, Greece. Geological Magazine, 119(1), 77-85.


 

1981

Pe-Piper, G., & Kotopouli, C. N. (1981). Very low grade metamorphism of triassic volcanics, west hellenic nappes, southern Peloponnese, Greece: Summary. Geological Society of America Bulletin, Part I, 92(12), 914-916.


 

1980

Katagas, C. G. (1980). Metamorphic zones and physical conditions of metamorphism in Leros island, Greece. Contributions to Mineralogy and Petrology, 73(4), 389-402.


 

1979

Katagas, C., & Panagos, A. G. (1979). Pumpellyite-actinolite and greenschist facies metamorphism in Lesvos island (Greece). TMPM Tschermaks Mineralogische Und Petrographische Mitteilungen, 26(4), 235-254.

Panagos, A.G., Pe, G.G., Piper, D.J.W. and Kotopouli, C.N., (1979). Age and stratigraphic subdivision of the Phyllite Series, Krokee region, Peloponnese, Greece. Neues Jahrbuch Geologie Palaontologie Mh., 3, 181- 190.


 

1977

Katagas, C., & Sapountzis, E. (1977). Petrochemistry of low and medium grade mafic metamorphic rocks from Leros island, Greece. TMPM Tschermaks Mineralogische Und Petrographische Mitteilungen, 24(1-2), 39-55.


 

1974

Katagas, C. (1974). Addendum. Contributions to Mineralogy and Petrology, 48(2), 148.

Katagas, C. (1974). Alkali amphiboles intermediate in composition between actinolite and riebeckite. Contributions to Mineralogy and Petrology, 46(4), 257-264.


 

Πρωτοετείς
Προκηρύξεις
Προπτυχιακές σπουδές
Πρόγραμμα εξετάσεων
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Διανομή λογισμικών
Πλατφόρμα Αθηνά
GSG2022
Εύδοξος
Μεταπτυχιακές σπουδές