• Αρχική
  • Μονιμοποίηση - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Ζαγγανά με γνωστικό αντικείμενο " Υδρογεωλογία".

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Νικολαόυ Δεπούντη με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία".