• Αρχική
  • Πρακτική Άσκηση - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras
Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (επισυνάπτεται) για θέσεις πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωλογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση Τμήματος Γεωλογίας" για να ενημερώνονται διαρκώς για τα θέματα της πρακτικής άσκησης και τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν.
Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωλογίας
Ν. Δεπούντης