• Αρχική
  • Πρακτική Άσκηση - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Καλούνται οι φοιτητές του 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020 να προσέλθουν για συνάντηση-ενημέρωση τη Δευτέρα 4/11/2018 στις 12:15 στην αίθουσα 025.

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2019-2020, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (42) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων μηνών από 1/12/2019 μέχρι και 30/09/2020, ενώ την περίοδο απασχόλησης την ορίζει ο φορέας σε συνεργασία με τον ασκούμενο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

Ανακοινώνεται (ως συνημμένο) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020. Η κατάταξη των φοιτητών έγινε βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το Ψηφιακό άλμα.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, εντός 5 ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης του πίνακα στον ιστότοπο του τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας, να προσέλθουν την Τετάρτη 27/11/2019,11:15 στην αίθουσα 025,για να τους ανακοινωθεί ο οριστικός Πίνακας κατάταξης Πρακτικής Άσκησης 2019-2020και για να επιλέξουν τους φορείς που θα απασχοληθούν, ξεκινώντας ιεραρχικά από τον υποψήφιο με το μεγαλύτερο βαθμό.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

Καλούνται οι φοιτητές του 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ ή τελειόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-2021του τμήματος Γεωλογίας να συνδεθούν διαδικτυακά την Τρίτη 24/11/2020 στις 12:00με τη χρήση του κάτωθι συνδέσμου

https://upatras-gr.zoom.us/j/97349636356?pwd=UWxVdU5BNkphZmJ4VVdQejBRVk5WQT09

(Εφόσον ζητηθούν ισχύει Meeting ID: 973 4963 6356 και Passcode: 740831)

προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2020-2021.

Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων με βάση την σχετική προκήρυξη είναι η 30/11/2020.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το τελικό πρακτικό αξιολόγησης με την οριστική κατάταξη των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-2021.

Πάτρα 15/12/2020

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης