Τμήμα Γεωλογίας

Ασκηση Υπαίθρου Ι

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων Α. Ζεληλίδης, Καθηγητής, Γ. Ηλιόπουλος Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ.ΚαθηγητήςΣυντονιστής : Α. Ζεληλίδης, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_014 
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ I 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 + 1 +1  ημέρες
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πλανήτης Γη,  Γεωμορφολογία, Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/Geol_002
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Άσκηση υπαίθρου περιλαμβάνει  τέσσερεις (4) ημέρες στα πλαίσια του μαθήματος «Πλανήτης Γη», μία (1) ημέρα στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωμορφολογία», και μια (1) ημέρα στα πλαίσια του μαθήματος «Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία»

Οι μονοήμερες ασκήσεις υπαίθρου πραγματοποιούνται σε:

 1. Καλάβρυτα, Πηγές Αροάνιου, Σπήλαια Καστριών (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Γεωμορφολογία)
 2. Κόρινθος, Σουσάκι (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία)
 3. Ποταμός Χάραδρος – Λόφος Ορτός (στα πλαίσια των μαθημάτων Πλανήτης Γη και Εξέλιξη του έμβιου κόσμου-Παλαιοντολογία)
 4. Τουβλοποιειο στο Προάστιο Πατρών (στα πλαίσια του μαθήματος Πλανήτης Γη)

Στόχος των ασκήσεων είναι ο φοιτητής να κατανοήσει θέματα που διδάχτηκε στα προαπαιτούμενα μαθήματα όπως:

 1. Τους μηχανισμούς της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις.
 2. Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα
 3. Το επιφανειακό και υπόγειο νερό
 4. Παγετώδης και περιπαγετώδης μορφολογία, καρστική μορφολογία, ποτάμια μορφολογία και μορφοτεκτονική
 5.  Την ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, το παράδειγμα του Σουσακίου από τον Ελληνικό χώρο
 6. Την τεκτονική με τα ρήγματα και τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε καθεστώς διαστολής, και πως επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης, το παράδειγμα του Ισθμού της Κορίνθου
 7. Τους σεισμούς, και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 8.  Να διακρίνει και αναγνωρίζει απολιθώματα μέσα στα πετρώματα
 9. Να κατανοήσει ότι τα απολιθώματα αποτελούν κλάστες σε ιζηματογενή πετρώματα
 10. Να μάθει να τα εξάγει από το ίζημα και να τα συλλέγει σωστά
 11. Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με μερικές από τις πιο σημαντικές και κοινές ομάδες οργανισμών που συναντάμε ως απολιθώματα
 12. Να μπορεί να συσχετίσει οργανισμούς με συγκεκριμένα περιβάλλοντα διαβίωσης τα οποία και μπορούν να προσδιορίσουν τα αντίστοιχα περιβάλλοντα απόθεσης
Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων γεωλογικών εργαλείων (χάρτες, βιβλιογραφία, εκθέσεις κλπ)
Εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της Γεωλογίας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Καλάβρυτα, Πηγές Αροάνιου, Σπήλαιο των Λιμνών: Κατανόηση των μηχανισμών της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις. Το επιφανειακό νερό στις πηγές του Αροάνιου ποταμού, και to υπόγειο στα σπήλαια των Καστριών, νερό. Παγετώνες και φαινόμενα καρστικοποίησης
 2. Κόρινθος, Σουσάκι: Η τεκτονική με τα ρήγματα διαστολής και πως αυτά επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης από τον Ισθμό της Κορίνθου, Θαλάσσια απολιθώματα . Οι  Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, το παράδειγμα του Σουσακίου
 3. Ποταμός Χάραδρος – Ορτός: Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα, η στρώση, οι ασυμφωνίες, οι διαφορετικές λιθολογίες, τα φυτικά και ζωικά απολιθώματα, οι γεωλογικές εμφανίσεις
 4. Τουβλοποιειο στο Προάστιο Πατρών: Λιμναία, λιμνοθαλάσσια περιβάλλοντα, ορίζοντες κάρβουνου, απολιθώματα, ασυμφωνίες.
Τρόπος παράδοσης Πραγματοποιούνται έξι ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων των τριών προαπαιτουμένων μαθημάτων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των ασκήσεων υπαίθρου που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις-προετοιμασία ασκήσεων   6 * 2 = 12
 Ασκήσεις υπαιθρου  6 * 8 = 48
 Συγγραφή Εργασίας  6 * 5 = 30
 Σύνολο μαθήματος  90
 Αξιολόγηση φοιτητών  Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ο οδηγός ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Θ. Δούτσος 421 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 2. Γεωλογία Η επιστήμη της Γης, Παπανικολάου και Σιδέρης 291 σελ Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Διερευνώντας τη Γη, Δερμιτζάκης και Λέκκας 593 σελ.
 4. Physical Geology, Skimmer- Porter, John Wiley & Sons 1987
 5. Earth Surface Processes Landforms and Sediment Deposits, Bridge and Demicco, Cambridge Univ. Press 2008
 6. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε., 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Α. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε., 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Β. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ε., Συμεωνίδης, Ν.Κ., Θεοδώρου, Γ.Ε.. 2003, Παλαιοντολογία, ΜΕΡΟΣ Γ. Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Prothero, R.D., 1998, Bringing  fossils to life: An introduction to palaeobiology, WCB/McGraw-Hill
 10. Clarkson, E., 1998, Invertebrate Palaeontology and evolution, Wiley-Blackwell