Τμήμα Γεωλογίας

Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Προαιρετικό Επιλογής
Διδάσκων  Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Κωδικός μαθήματος  
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  Θεωρία : -, Εργαστήριο : - , Φροντιστήριο : -
Πιστωτικές μονάδες  -
ECTS Μονάδες
 0
Ασκών  -