Τμήμα Γεωλογίας

Πρακτική άσκηση

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Προαιρετικό Επιλογής
Διδάσκων Επιστημονικός Υπεύθυνος κ. Α. Ζεληλίδης
Κωδικός μαθήματος GEOl_085
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος Πρακτική Άσκηση
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  Θεωρία : -, Εργαστήριο : - , Φροντιστήριο : -
Πιστωτικές μονάδες  -
ECTS Μονάδες
 0
Ασκών  -