Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωχημείας
Πανεπιστημιούπολη Ρίο
26500 Πάτρα