Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ημέρα εκπαίδευσης PPGIS - TRITON Interreg V-A Greece-Italy

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ημέρα εκπαίδευσης PPGIS - TRITON Interreg V-A Greece-Italy

Ημέρα εκπαίδευσης - Ενημερωτική Ημερίδα για την Εφαρμογή Public Participation Geographic Information System (PPGIS) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της Παράκτιας Διάβρωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «TRITON»

Χάρη στο ευρωπαϊκό έργο «TRITON» που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg V-A Greece-Italy, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εγκαθιδρυθούν εργαλεία υποστήριξης για την λήψη αποφάσεων με στόχο την προστασία των παράκτιων περιοχών και την μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών.

Η προστασία των παράκτιων περιοχών, η μείωση των συνεπειών της διάβρωσης που υφίστανται και η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή απασχολούν και θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τους Δήμους και τις Περιφέρειες που πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η εκπαίδευση των στελεχών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, των επιστημόνων, των ενεργών πολιτών και βέβαια του πολιτικού προσωπικού των τοπικών κοινωνιών σε θέματα διάβρωσης ακτών και των σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισής τους είναι προαπαιτούμενο στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου «TRITON» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 1 Ιουλίου 2020, Ημέρα εκπαίδευσης - Ενημερωτική Ημερίδα για την Εφαρμογή Public Participation Geographic Information System (PPGIS).

Όσοι επιθυμούν να δουν το πρόγραμμα της εκδήλωσης και να την παρακολουθήσουν εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://routelab.gr/?tribe_events=triton-training-days-public-participation-geographic-information-system

Ετικέτες: Δραστηριότητες, Ημερίδα