Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη για Υποτροφίες (MSc, PhD) Κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκήρυξη για την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Ετικέτες: Υποτροφίες