Τμήμα Γεωλογίας

Μονιμοποίηση

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Νικολαόυ Δεπούντη με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία".

Συνημμένα:
Download this file (2020.12.31_CV-Depountis.pdf)2020.12.31_CV-Depountis.pdf[Μονιμοποίηση Επ. Καθ. Νικολάου Δεπούντη]409 kB

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Ζαγγανά με γνωστικό αντικείμενο " Υδρογεωλογία".

Συνημμένα:
Download this file (Zagana.rar)Zagana.rar[CV-Publications-in-rar-format]138634 kB
Download this file (Zagana.zip)Zagana.zip[CV-Publications-in-zip-format]136120 kB