Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Προκήρυξη ΠΜΣ "ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Προκήρυξη ΠΜΣ "ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ

«ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

 

Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως σαράντα πέντε (45) θέσεις για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης.

Το ΠΜΣ στις «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική
  2. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες
  3. Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον

 

Στο Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2019 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και σε μορφή PDF) :

 

α) Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm (επιλέγονται έως 2 ειδικεύσεις κατά σειρά προτίμησης).

β) Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,

γ)  έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,

δ)  σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

ε)  επιστημονικές δημοσιεύσεις,

στ) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,

ζ)  τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (μόνο σε έντυπη μορφή),

η)  πιστοποιητικά εμπειρίας,

θ)  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να κατατίθεται και κατά την εγγραφή)

ι)   έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,

ια) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή)

ιβ) βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,

ιγ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση, ότι στο τέλος της εξεταστικής περιόδου θα προσκομίσουν έγκαιρα (μέχρι 14 Οκτωβρίου 2019) σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 3044/26.7.2019 τ.Β΄ του Κανονισμού Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας στα τηλέφωνα 2610-997590 & 2610997922) και e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

 

Ο Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας

 Καθηγητής Ν. Λαμπράκης