Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Εκπαιδευτική λειτουργία σε συνθήκες COVID19

Εκπαιδευτική λειτουργία σε συνθήκες COVID19

Η εκπαιδευτική λειτουργία στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνθήκες COVID19:

Εργαστηριακή Άσκηση Φοιτητών (δια ζώσης):

https://photos.app.goo.gl/3mUgPPivYNLdbEBs5

Παράδοσης θεωρίας εργαστηρίου Φοιτητών (εξ αποστάσεως):

https://photos.app.goo.gl/micoG73myeaT3B8S8

Έρευνα πεδίου:

https://photos.app.goo.gl/3AQvnppTXCD7Qm2u6

Ετικέτες: Το τμήμα, COVID-19