Τμήμα Γεωλογίας

Ανακοίνωση για το μάθημα Γεωμορφολογία (Β' Εξαμήνου)

Αγαπητοί φοιτητές,

Οι παραδόσεις για τη θεωρία του μαθήματος Β’ Εξαμήνου «Γεωμορφολογία» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν επίσης την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

- όλοι οι φοιτητές του Β’ Εξαμήνου και

- όσοι φοιτητές από προηγούμενα έτη χρωστούν το μάθημα

αρχικά να ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στο νέο eclass.

Στην συνέχεια να προσέλθουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00, ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της νέας ύλης του μαθήματος.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με τις νέες απαιτήσεις και τη νέα ύλη του μαθήματος (θεωρία & εργαστήριο).

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ετικέτες: Ανακοινώσεις