Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα για Απόφοιτους Ειδικότητας: «Τεχνικού Δομικών έργων και Γεωπληροφορικής»

Διαλέξεις Παλαιοιχνολογίας στα πλαίσια της δράσης ERASMUS +

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο τμήμα μας στα πλαίσια της δράσης ERASMUS + τον Πολωνό καθηγητή Alfred Uhman. O καθ. Uhman είναι διακεκριμένος Παλαιοντολόγος, και ένας από τους πλέον ειδικούς στον κόσμο στο αντικείμενο της Παλαιοιχνολογίας και μελέτης των ιχνοαπολιθωμάτων. Εργάζεται ως Καθηγητής στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Jagiellonian της Πολωνίας, και είναι μέλος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Πολωνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και στα πλαίσια της δράσης ERASMUS + ο καθ. Uhman θα πραγματοποιήσει δύο διαλέξεις ανοικτές προς όλους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

Η πρώτη διάλεξη με τίτλο «Introduction to ichnology (Εισαγωγή στην Ιχνολογία)» θα γίνει στα πλαίσια του μαθήματος «Εξέλιξη του Έμβιου Κόσμου – Παλαιοντολογία» και θα είναι προσανατολισμένη στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθήσει εργαστηριακή άσκηση με δείγματα ιχνοαπολιθωμάτων σε δύο ομάδες, αρχικά για τους φοιτητές που παρακολουθούν  το εργαστήριο αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια για όποιον άλλο ενδιαφέρεται. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 9:00-11:00 στην αίθουσα 025, ενώ το επόμενο δίωρο θα ακολουθήσει η εργαστηριακή άσκηση.

Η δεύτερη διάλεξη με τίτλο «Ichnofacies and their meaning in interpretation of palaeoenvironment (Ιχνοφάσεις και η σημασία τους στην ερμηνεία των παλαιοπεριβαλλόντων)» θα γίνει στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού μαθήματος «Συλλογή και επεξεργασία Παλαιοντολογικών και Στρωματογραφικών δεδομένων» και θα είναι προσανατολισμένη στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θεωρώ ότι η διάλεξη θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος και τους προσκαλούμε όλους να την παρακολουθήσουν. Η δεύτερη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 14:30-16:30 στην αίθουσα 026.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Erasmus+