Τμήμα Γεωλογίας

Υποτροφίες σε Φοιτητές που Ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώθηκε ότι εεκδόθηκε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε 50 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις χορήγησης, τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά διατίθεται στον σύνδεσμο:

https://uproskliseis.upatras.gr/job/81066-e-y-m-maragkos-04-03-2022/

Ετικέτες: Ανακοινώσεις