Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Δια Ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2022)

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για τις δια ζώσης τελετές ορκωμοσίας (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, καθομολόγηση Διδακτόρων) της περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2022, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων. Στο τέλος του επισυναπτόμενου παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των τελετών.  

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Ορκωμοσία