Τμήμα Γεωλογίας

ΙΚΥ - Υποτροφίες Master 2 στη Γαλλία

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και η σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Υποτροφίες