Τμήμα Γεωλογίας

Διάκριση Ερευνητικής Εργασίας

Συγχαίρουμε την ερευνητική ομάδα των C.V. Lazaratou, D.V. Vayenas, D. Papoulis

για την εργασία τους με τίτλο "The role of clays, clay minerals and clay-based materials for nitrate removal from water systems: A review" που σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Applied Science Clay στο οποίο δημοσιεύθηκε, είναι η εργασία με τις περισσότερες αναφορές στο σύνολο όσων δημοσιεύθηκαν στο ίδιο περιοδικό από το 2020 και μετά. 

https://www.journals.elsevier.com/applied-clay-science/most-cited-articles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131719304351

Ετικέτες: Ανακοινώσεις