Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Εκλογής Εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Επισυνάπτονται η προκήρυξη για τη διεξαγωγή διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου του Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η φόρμα της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας, ο εκλογικός κατάλογος και σχετικό έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής.

Συνημμένα:
Download this file (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ.pdf)ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ.pdf[ ]362 kB
Download this file (ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.pdf)ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.pdf[Εκλογικός Κατάλογος για Εκλογή Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π.]369 kB
Download this file (Προκήρυξη_Εκλογής_Εκπροσώπου_ΕΔΙΠ_ΑΔΑ-6ΒΘΣ469Β7Θ-ΧΧΜ.pdf)Προκήρυξη_Εκλογής_Εκπροσώπου_ΕΔΙΠ_ΑΔΑ-6ΒΘΣ469Β7Θ-ΧΧΜ.pdf[Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης για Εκλογή Εκπροσώπου ΕΔΙΠ]1287 kB
Download this file (φόρμα_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΥΠΟΨΗΦ_εκπροσώπου_ΕΔΙΠ.docx)φόρμα_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΥΠΟΨΗΦ_εκπροσώπου_ΕΔΙΠ.docx[Φόρμα Αίτησης Υποβολής Υποψηφιότητας]15 kB

Ετικέτες: Προκηρύξεις