Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Υποτροφίες Κληροδοτημάτων

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή υποτρόφων διαφόρων κληροδοτημάτων. Αφορά τους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βρίσκονταν έως και το 4ο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή τους σημερινούς 3ετείς και 4ετείς φοιτητές. Κάθε κληροδότημα έχει πρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις