Τμήμα Γεωλογίας

Μονιμοποίηση Επ. Καθ. Ελένης Ζαγγανά

Επισυνάπτονται το βιογραφικό σημείωμα και οι δημοσιευμένες εργασίες γαι την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Ζαγγανά με γνωστικό αντικείμενο " Υδρογεωλογία".

Συνημμένα:
Download this file (Zagana.rar)Zagana.rar[CV-Publications-in-rar-format]138634 kB
Download this file (Zagana.zip)Zagana.zip[CV-Publications-in-zip-format]136120 kB

Ετικέτες: Μονιμοποίηση