Τμήμα Γεωλογίας

Μονιμοποίηση Επ. Καθ. Σταύρου Καλαϊτζίδη

Επισυνάπτεται το βιογραφικό σημείωμα για την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σταύρου Καλαϊτζίδη με γνωστικό αντικείμενο " Κοιτασματολογία".

Ετικέτες: Μονιμοποίηση