Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη | "Υδρογεωλογία-Υδροχημεία" Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Γνωστικό αντικείμενο: "Υδρογεωλογία-Υδροχημεία"
Βαθμίδα:

 Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημοσίευση Προκήρυξης:

Προκήρυξη (pdf) , Δημοσίευση Προκήρυξης (pdf)

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 854 / 8-04-2021 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

 

Υποψήφιοι (με αλφαβητική σειρά):

Αντωνάκος Ανδρέας (pdf)

Γκούντουλας Κωνσταντίνος (pdf)

Ζαγγανά Ελένη (pdf)

Σούλης Κωνσταντίνος (pdf)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

Ετικέτες: Προκηρύξεις