Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Σημείωση 16/05/2023: Ακύρωση κωδικού ΑΠΕΛΛΑ λόγω προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών. 

Γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 997/12-04-2023 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:

 33690

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

27/6/2023

Ετικέτες: Προκηρύξεις