Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη | "Σεισμολογία-Γεωφυσική", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Γνωστικό αντικείμενο: "Σεισμολογία-Γεωφυσική"
Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Δημοσίευση Προκήρυξης:

Προκήρυξη (pdf) , Δημοσίευση Προκήρυξης (pdf)

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 1202/18-10-2018 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

 

Υποψήφιοι (με αλφαβητική σειρά):
  • Gisele Ferreira de Souza (pdf)
  • Βλάχου Κωνσταντίνα (pdf)
  • Οικονόμου Νικόλαος (pdf) (υπέβαλλε παραίτηση υποψηφιότητας 18/03/2019)
  • Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (pdf)
  • Ρουμελιώτη Ζαφειρία (pdf)
  • Σακκάς Βασίλειος (pdf)
  • Σερπετσιδάκη Άννα (pdf)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

 

Ετικέτες: Προκηρύξεις