Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Ημερίδα Παρουσιάσεων Διατριβών ΠΜΣ (Μέρος Α')

Ημερίδα Παρουσιάσεων Διατριβών ΠΜΣ (Μέρος Α')

 

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

στα πλαίσια του 

ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον"

του Τμήματος Γεωλογίας

                                                                          

 

Οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 6/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-10:40πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

Συγκεκριμένα οι παρουσιάσεις θα γίνουν ως εξής:

 

 

 

Ο Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών            

 

          Νικόλαος Λαμπράκης

                  Καθηγητής

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές