Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" - Ακαδ. Έτος 2020-2021

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" - Ακαδ. Έτος 2020-2021

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2397/22.6.2018 τ. Β΄ οδηγεί στην απονομή του τίτλου:  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διεπιστημονική περιοχή των «Περιβαλλοντικών Επιστημών»

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη

Συνημμένα:
Access this URL (http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/1295/prokirixi_dpms_environ_2020-2021.pdf)ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"[Προκήρυξη ]0.3 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές