Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Γεωλογική Ωκεανογραφία-Θαλάσσια Γεωλογία»

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση ανάθεσης έργου σε ένα εντεταλμένο διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωλογική Ωκεανογραφία-Θαλάσσια Γεωλογία».

Συνημμένα:
Download this file (6ΠΚ9469Β7Θ-ΞΛΨ (4).pdf)6ΠΚ9469Β7Θ-ΞΛΨ (4).pdf[Γεωλογική Ωκεανογραφία-Θαλάσσια Γεωλογία]910 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις