• Αρχική
 • Ανακοινώσεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

11/10/2019

 

Ανακοίνωση

 

Γίνεται γνωστό ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr θα παραμείνει ενεργή από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 προκειμένου οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου,  πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός της καθορισμένης προθεσμίας, να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.

11/10/2019

 

Μετά τη σχετική προκήρυξη οκτώ (8) υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προθεσμίας, που έληγε στις 30.09.2019 και είναι οι παρακάτω:

 • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» του Στ΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Ράθωση Χριστίνα,
 • για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Στρωματογραφία-Ιστορική Γεωλογία» υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου και «Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον», υποχρεωτικό επιλογής Η΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι δύο (2): η κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη και κ. Νεφέλη Καφούσια,
 • για την διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος επιλογής «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» ΣΤ΄ εξαμήνου υποψήφιοι είναι δύο (2): ο κ. Ηλίας Φακίρης και ο κ. Μάριος Αναγνώστου,
 • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρογραφία ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων» Ε΄ εξαμήνου (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα,
 • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρογραφία ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων» Δ΄ εξαμήνου (νέο πρόγραμμα σπουδών) υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Ρογκάλα Αικατερίνη και
 • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος επιλογής «Πλανήτης Γη» Α΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι δύο (2): η κ. Ζουμπούλη Έλενα και ο κ. Μάριος Αναγνώστου.

 

Στην υπ΄αριθμ. 2/4.10.2019 Συνέλευση του Τμήματος αποφασίστηκε η επιλογή υποψηφίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020 και είναι οι παρακάτω:

 

Α. Η κ. Χ. Ράθωση θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» του εαρινού ΣΤ΄ εξαμήνου.

Β. Η κ. Ε. Ζουμπούλη θα διδάξει το υποχρεωτικό επιλογής μάθημα «Πλανήτης Γη» του χειμερινού Α΄ εξαμήνου.

Γ. Η κ. Π. Παπαδοπούλου θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Στρωματογραφία-Ιστορική Γεωλογία» του χειμερινού Γ΄ εξαμήνου και το υποχρεωτικό επιλογής «Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον» του εαρινού Η΄ εξαμήνου.

Δ. Η κ. Π. Γιαννακοπούλου θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» χειμερινού Ε΄ εξαμήνου.

Ε. Η κ. Κ. Ρογκάλα θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» εαρινού Δ΄ εξαμήνου.

Στ. Ο κ. Η. Φακίρης θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα επιλογής «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» του εαρινού Στ΄ εξαμήνου.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας με μονοετή θητεία για το διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας  & Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας με μονοετή θητεία για το διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα επιλογής  υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών σε ειδικεύσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" για το ακαδημαϊκά έτη 2019-2021

 

 

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020:

Ειδίκευση ΟΡΥΚΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ειδίκευση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

Ειδίκευση ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

21 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές, Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2019-2020.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.  Διευκρίνιση: Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 

 

21/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Οι Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 22/10/2019 έως 3/11/2019.

Δηλώνουν όλοι οι φοιτητές και οι επί πτυχίω (δηλ. 5ο, 6ο ……..21ο έτος σπουδών)

Προσοχή:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτωνμόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους.
 • Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν σύμφωνα με τουςκανόνες δήλωσης του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020 καθώςκαι όλα τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από άλλα έτη.
 • Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2018-2019 και επίσης αν ξεχάσουν να δηλώσουν κάποιο μάθημα δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Πέραν αυτής της ημερομηνίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Σημείωση: Μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές καθώς και για αυτούς που δεν συμμετείχαν (δηλ. δεν δήλωσαν και δεν έδωσαν εξετάσεις) σε κανένα μάθημα του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, θα ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών δηλ. θα δηλώσουν μόνο μαθήματα του Α΄εξαμήνου. Για όλους τους άλλους θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και θα δηλώσουν κανονικά τα μαθήματα Φυσική Ι, ΙΙ, Μαθηματικά Ι, ΙΙ, Χημεία Ι, ΙΙ κλ.π

 Προσοχή !!!!:         Μετά την αποθήκευση δήλωσης να πραγματοποιείτε έλεγχο από τοprogress.upatras.gr στην επιλογή «ακαδημαϊκό έργο» για το αν παρουσιάζονται σωστά στο τρέχον ακαδ. έτος τα μαθήματα που δηλώσατε. Σε περίπτωση που δε εμφανίζονται προσπαθείτε πάλι για δήλωση και αν συνεχίζει το πρόβλημα ,επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος μέσα στις ημερομηνίες δήλωσης που έχουν ανακοινωθεί.

 

 Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας

Σχετικά με την προγραμματιζόμενη ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών  Δεκεμβρίου 2019

Όσοι  προπτυχιακοί φοιτητές νομίζουν ότι είναι έτοιμοι ως προς τα μαθήματα και τις ασκήσεις υπαίθρου και επιθυμούν να ορκιστούν στη νέα ορκωμοσία του Δεκεμβρίου 2019  παρακαλούμε να ενημερώσουν τη Γραμματεία με φυσική παρουσία η/και τηλεφωνικά (2610 997921-2) για να ξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης πτυχίων.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με  ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:

1) cd της πτυχιακής εργασίας

2) παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

3) 3 υπευθ. Δηλώσεις που παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία.


                           Από τη Γραμματεία

24/10/2019

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου έτους ότι το υποχρεωτικό μάθημα επιλογής «Σχολική Ψυχολογία» αναβάλλεται για αυτή την Παρασκευή 25/10 και ώρα 09:00-12:00 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα και το μάθημα θα αναπληρωθεί  στο τέλος του εξαμήνου.

       

 

   Ο Διδάσκων

 

Ιωάννης Δημάκος

Δυνατότητα συμμετοχής Δ’ετών φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας
στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου μας διαθέτει 10 θέσεις φοιτητών ανά εξάμηνο για την εκπαίδευσή τους μέσα από δραστηριότητες του Μουσείου. Η δράση αυτή ως σκοπό έχει την απόκτηση από τον φοιτητή βεβαίωση συμμετοχής, η οποία αποτελεί μια εκ των πέντε προϋποθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τον Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας (βλέπε και §7 στον σύνδεσμο http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/basika-simeia-pps-2 ) προκειμένου να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας .

Συμμετοχή φοιτητών:

 • Διάρκεια 14 εβδομάδες
 • Οι φοιτητές συμμετέχουν ανά εξάμηνο, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε έτους.
 • Οφείλουν να έρχονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα από τις 8.00-15.00.
 • Σε κάθε εξάμηνο μπορούν να συμμετάσχουν έως 10 φοιτητές του Τμήματος.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών:

 • Σεμινάριο εκπαίδευσης που περιλαμβάνει παρουσίαση του ΜΕΤ και των στόχων του και Βιωματική Εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρουσίαση προγραμμάτων και ανάλυση των στόχων τους και πειραματική υλοποίηση από τους φοιτητές.
 • Παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων και εξάσκηση.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

Πιστοποίηση συμμετοχής:

Οι φοιτητές εκτός από τη βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας θα λαμβάνουν και δίπλωμα εθελοντικής συμμετοχής στο ΜΕΤ τον Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς στο πλαίσιο της Ημέρας εθελοντισμού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Προθεσμία: έως και 31/10/2019

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/met_eparkeia

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δ’ έτους.

 

Ο Διευθυντής του ΜΕΤ

 

Ιωάννης Ηλιόπουλος

 

 

 

Τα εργαστήρια του μαθήματος «Τηλεπισκόπηση στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/10/2019 στο Υπολογιστικό Κέντρο, σε τρεις ομάδες, με αλφαβητική σειρά, και συγκεκριμένα:

14:00-15:00 Αλεξίου – Καστανάς

15:00-16:00 Κατσάνη- Παπαδημητροπούλου

16:00-17:00 Παπαζώη – Ψυχογιού

 

Ο Διδάσκων

Γ. Παπαθεοδώρου

Στα πλαίσια του μαθήματος "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες" θα πραγματοποιηθούν δυο εργασίες υπαίθρου:

Στο έλος Κεριού στη Ζάκυνθο, στις 9.11.

Στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, στις 14.11.

Καλούνται οι φοιτητές του 4ου (και πάνω) έτους να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στο γραφείο 225 μόνο σε μια από τις δυο εργασίες. Σε περίπτωση που υπάρξουν ελεύθερες θέσεις, τότε δεν αποκλείεται η συμμετοχή και στη 2η εργασία υπαίθρου.

ΠΑΤΡΑ 31-10-2019

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 04-12-2019

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 04/12/2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» (Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ).

ΟΣΟΙ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ   04/12/2019, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 08/11/2019ΚΑΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ    15-11-2019  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ CD.

ΣΗΜ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά

(12:00) πριν από την έναρξη της Τελετής στο χώρο, προκειμένου να περιενδυθούν την Τήβεννο. Πληροφ. 2610-997921

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καλούνται οι φοιτητές του 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020 να προσέλθουν για συνάντηση-ενημέρωση τη Δευτέρα 4/11/2018 στις 12:15 στην αίθουσα 025.

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2019-2020, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (42) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων μηνών από 1/12/2019 μέχρι και 30/09/2020, ενώ την περίοδο απασχόλησης την ορίζει ο φορέας σε συνεργασία με τον ασκούμενο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

Σας ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας για την "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια". Λόγω του μεγάλου αριθμού των δηλώσεων για συμμετοχή στην εν λόγω δράση κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ διενεργήθηκε κλήρωση. Εκείνοι που δεν κληρώθηκαν για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, θα συμμετάσχουν (εάν το επιθυμούν) στην αντίστοιχη δράση του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Ως μη επιλέξιμες θεωρήθηκαν οι δηλώσεις που έγιναν από φοιτητές παλαιότερων ετών που δεν εμπίπτουν στο νέο αναμορφωμένο κανονισμό σπουδών. Συνολικά η κατανομή των φοιτητών είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  Αριθμός Μητρώου Ονοματεπώνυμο
Επιλέξιμες  
Χειμερινό Εξάμηνο
1 1052456 Γκίκα Αντωνέλα
2 1052496 Αλβανός Παρθένιος
3 1052574 Θανοπουλος Ιωακειμ
4 1052517 Θεοδωρίδου Γεωργία
5 1052460 Κοντοπίδης Ορέστης
6 1052503 Λέκκας Αναστάσιος
7 1052524 Μάργαση Μαρία
8 1052529 Πανέτας-Φελούρης Ιάσονας
9 1052597 Σκουλουδάκη Κουρεμπάγιασι Έλλη
10 1052520 Χριστόπουλος Κωνσταντίνος-Άγγελος
Εαρινό Εξάμηνο
11 1052534 Αθανασούλη Στεφανία
12 1056047 Βέρρου Βασιλική
13 1052553 Καραγεώργου Αφροδίτη
14 1058397 Καρούτσος Παναγιώτης
15 1052457 Κατοίκου Κωνσταντίνα
16 1052576 Κουτσονάκου  Ελένη 
17 1052571 Κυριαζάκη Ευαγγελία
18 1052444 Μάλαμα  Χριστίνα 
19 1056512 Μάρης  Γιάννης
20 1052568 Μαρκόγλου Ελένη Αναστασία
     
Μη επιλέξιμες  
     
- 14093 Μαμμή Αναστασία
- 41851997 Τζικοπούλου Μαρία - Πολυξένη 
- 14078 Κούτρη Ευμορφία-Χριστίνα
- 09047 Ιορδανίδης Αλέξανδρος

 

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στην παραπάνω δράση του ΜΕΤ κατά το εαρινό εξάμηνο, παρακαλείται να με ενημερώσει το συντομότερο για να καλυφθεί η θέση από τους επιλαχόντες φοιτητές.

Τέλος, οι φοιτητές που επιλέχθηκαν για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ θα πρέπει να βρίσκονται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας το πρωί της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09.30 πμ, προκειμένου να ενημερωθούν από την υπεύθυνη του ΜΕΤ κ. Πένυ Θεολόγη-Γκούτη σχετικά με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Μουσείου.

 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος της δράσης για το Τμήμα Γεωλογίας

Ι. Ηλιόπουλος

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι επανεγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου κατόπιν απόφασης του Πρόεδρου του Τμήματος θα παραταθούναπό αύριο 7/11 μέχρι και 17/11/2019.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης μαθήματος δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2019-2020. 


           

 Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας