Τμήμα Γεωλογίας

Σύνδεσμοι | Εργαστήριο Γεωφυσικής

GSSI   Γεωραντάρ
Geonics   Ηλεκτροαγωγιμόμετρο
Scintrex   Βαρυτόμετρο
Geometrics   Σεισμογράφος
Bartington   Μαγνητική επιδεκτικότητα
Geoscan   Ηλεκτρική χαρτογράφηση
Littlemore Scientific   Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο Ξηράς και Θαλάσσης
ΓΕΩΤΕΕ   Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Αρχαιομετρική Εταιρεία    
Geosoft   Λογισμικό Επεξεργασίας Γεωφυσικών Δεδομένων
File Zilla Client Install & Adjust   Οδηγίες Λήψης & Εγκατάστασης