Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • - - Εκπαίδευση
 • Προπτυχιακά μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα | Εργαστήριο Γεωφυσικής

Βάση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια των Προπτυχιακών Σπουδών οι Φοιτητές έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που ορισμένα από αυτά είναι υποχρεωτικά και άλλα υποχρεωτικά επιλογής. Στα πρώτα ανήκει η Γεωφυσική η οποία διδάσκεται στο Γ' Εξάμηνο σπουδών στους Γεωλόγους, ενώ παράλληλα αποτελεί και επιλογή στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο της Γεωφυσικής, περισσότερα αναφέρονται στο αντικείμενο του μαθήματος.

Στο ίδιο Εξάμηνο διδάσκεται η Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα επιλογής και αναφέρεται στην εκμάθηση γεωφυσικών συσκευών στους προπτυχιακούς φοιτητές και την εφαρμογή αυτών κατά την ανάπτυξη γεωφυσικών διασκοπήσεων με σκοπό την επίλυση τόσο αρχαιολογικών όσο και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περισσότερα αναφέρονται στο αντικείμενο του μαθήματος.

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γεωμαγνητικό προέλευση, Φύση Ιδιότητες - Ένταση μαγνήτισης και ένταση μαγνητικού πεδίου.
 • Μαγνητική επιδεκτικότητα - Παραμένουσα μαγνήτιση.
 • Γεωμαγνητικές αναστροφές και μαγνητική στρωματογραφία.
 • Επανασυγκρότηση της Πανγαίας δια του παλαιομαγνητισμού.
 • Θεωρία των Λιθοσφαιρικών πλακών.
 • Το βαρυτικό πεδίο - Σχέση Γης και Σελήνης.
 • Θεωρία αύξησης της ακτίνας της Γης - Κινήσεις του άξονα περιστροφής της Γης
 • Θεωρία Μillankovitch και οι παγετώνες.
 • Το γεωηλεκτρικό πεδίο της Γης.
 • Το Θερμικό καθεστώς του πλανήτη.
 • Γεωχρονολογήσεις.
 • Το εσωτερικό της Γης.
 • Κομήτες και αστεροειδείς
 • Εξέλιξη της Γης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Επίδειξη λειτουργίας διάφορων γεωφυσικών συσκευών εντός και εκτός του εργαστηρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γεωηλεκτρικές μετρήσεις: Eφαρμογές σε αρχαιολογικά, Περιβαλλοντικά,
 • Μεταλευτικά και Γεωθερμικά προβλήματα
 • Ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις
 • Απαντήσεις σε γεωτεχνικά προβλήματα
 • Γεωραντάρ: Εφαρμογές στην αρχαιολογία και στο περιβάλλον
 • Γεωμαγνητικές και βαρυτικές μετρήσεις
 • Ερμηνείες χαρτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Θα γίνει εφαρμογή των γεωφυσικών διασκοπήσεων με χρήση προηγμένων

 • γεωφυσικών συσκευών για επίλυση γεωαρχαιολογικών, γεωτεχνικών,
 • περιβαλλοντικών, γεωθερμικών προβλημάτων
 • Δημιουργία γεωφυσικών χαρτών με χρήση προηγμένων λογισμικού.
 • Ερμηνεία γεωφυσικών χαρτών