Τμήμα Γεωλογίας

Προσωπικό | Εργαστήριο Γεωφυσικής

Προσωπικό

Ζαφειρία Ρουμελιώτη | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610997540

Ζαφειρία Ρουμελιώτη

Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
 2610997540 |  zroumelioti_at_upatras.gr

Στεφανόπουλος Παναγιώτης | ΕΤΕΠ |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 962 920

Στεφανόπουλος Παναγιώτης

Βαθμός: ΕΤΕΠ
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: 223
 2610 962 920 |  stefanop_at_upatras.gr