• Αρχική
 • Προπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα "Σύμβουλος Σπουδών" η κατάσταση αντιστοίχισης Πρωτοετών φοιτητών (ακαδ. έτους 2020-2021) και μελών ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου Καθηγητή καθώς και οι ώρες διαθεσιμότητάς τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια σελίδα έχει παραμείνει και το αρχείο για την αντιστοίχιση των Συμβούλων Καθηγητών με του φοιτητές των παλαιοτέρων ετών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝEΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

           

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων δηλ. από 1ο έως και 4ο έτος και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο2020-2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηψηφιακό άλμα από 22/2/2021 έως και 31/3/2021.

Διευκρινίζεται ότι:

Οι ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφής πρέπει να γίνουν από όλους τους φοιτητές.  Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγούνται πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021 του εαρινού εξαμήνου.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Το μάθημα 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ' θα αρχίσει τη Δευτέρα, 22.2., ώρα 10:15. Καλούνται οι 3-ετείς φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass, ώστε να παραλαμβάνουν κάθε φορά τον διαδικτυακό σύνδεσμο και να ενημερώνονται για την πορεία του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Κ. Χρηστάνης

Καθηγητής

Τα μαθήματα της Ιζηματολογίας θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 24/2/2021. Οι φοιτητές του δεύτερου έτους καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργαστηριακές ασκήσεις κτλ). Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμα ZOOM ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω του e-class.

Καλή Συνέχεια

Ο διδάσκων

Παύλος Αβραμίδης

Το μάθημα της Γεωδυναμικής θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 26/2/2021 στις 10.15 πμ. Οι φοιτητές του 3ου έτους καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στοe-class μέχρι την Πέμπτη το πρωί προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμαςZOOM, ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω τουe-class.

 

Ο διδάσκων

Σ. Κοκκάλας

Το μάθημα «Ερμηνεία και Ανάλυση γεωλογικών χαρτών» θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 24/2/2021 στις 14.00. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει αυτό το μάθημα από το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στοe-class προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμαςZOOM, ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω τουe-class

 

Ο διδάσκων

Σ. Κοκκάλας

Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα «Σχολική Συμβουλευτική» να συμμετάσχουν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση, Τετάρτη, (24/02/2021) και ώρα 16:00. Ο σύνδεσμος (MS Teams) της συνάντησης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1810446981f74541b3814dcea2dc5434%40thread.tacv2/1602082653272?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22d38d355e-4175-41bd-9701-ebc6530a5e3f%22%7d

 

Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές του 4ου έτους,

σας γνωρίζουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή 26/2/2021 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η εναρκτήρια συνάντηση - ενημερωτική συνάντησή μας στο πλαίσιο του υποχρεωτικού επιλογής προαπαιτούμενου μαθήματος "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".

Ο σύνδεσμος της εικονικής μας τάξης (πλατφόρμα zoom) έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο eclass:

upatras eclass | Διδακτική των Γεωεπιστημών στη Β...

Για τη συμμετοχή σας στο μάθημα είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην ομάδα που έχει ήδη δημιουργηθεί στην ενότητα "Ομάδες Χρηστών" με τίτλο "Ακαδ. Έτος 2020-2021", μέχρι και την Τετάρτη 3/3/2021.

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 και ξεκινώντας από τους τεταρτοετείς φοιτητές του ακαδ. έτους 2018-2019 (δηλ. εισαχθέντες 2015-2016) και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση πέντε προϋποθέσεις, εκ των οποίων μία είναι η συμμετοχή και επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".

Περισσότερες πληροφορίες για τα απατούμενα κριτήρια μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπου του Τμήματός μας στον σύνδεσμο:

Βασικά Σημεία ΝΕΟΥ ΠΠΣ - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras (upatras.gr)

 

Οι Υπεύθυνοι του μαθήματος:

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Παύλος Αβραμίδης

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

           

Οι Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 12/3/2021 έως και 31/3/2021.  Δηλώνουν όλοι οι φοιτητές και οι επί πτυχίω

Προσοχή:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο (εαρινό 2020-2021).
 • Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν σύμφωνα με τουςκανόνες δήλωσης του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021 καθώςκαι όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου από άλλα εξάμηνα.
 • Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου ακαδ. έτους 2020-2021 καθώς και στην  εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Επίσης αν ξεχάσουν να δηλώσουν κάποιο μάθημα δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Πέραν αυτής της ημερομηνίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Σημείωση: Μόνο για τους πρωτοετείς, 2ετείς και 3ετείς φοιτητές καθώς και για αυτούς που δεν συμμετείχαν (δηλ. δεν δήλωσαν ποτέ και δεν έδωσαν ποτέ εξετάσεις) σε κανένα μάθημα του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, θα ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών. Για όλους τους άλλους 4ετείς και επί πτυχίω θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και θα δηλώσουν κανονικά τα μαθήματα που οφείλουν όπως π.χ. Φυσική ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, Χημεία ΙΙ κλ.π

 

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκινούν Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Η πλήρης ανακοίνωση περιλαμβάνεται στα συνημμένα.

Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ η έναρξη της περιόδου ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματός μας. 

Από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ ανακοινώνεται:

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 έως και την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων αλλά και των τοπικών συστημάτων που λειτουργούν όσα Τμήματα δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο Ψηφιακό Άλμα.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμίατους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 • Είσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας
 • Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται
 • Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
 • Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο μάθημα
 • Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

           

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων μόνο για τους   επί πτυχίω φοιτητές/τριες να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 13/5/2021 έως και 4/6/2021.

Πέραν αυτές τις ημερομηνίες το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνονεφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.
 • H δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ακαδ. έτους 2020-2021.

  Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf θα βρείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

- Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 -

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ) - 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00-20:00

Αγαπητοί φοιτητές καλημέρα,

Σας ενημερώνω ότι από  σήμερα έως την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021  είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετασθείτε στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (παλιό πρόγραμμα σπουδών)  να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα eclass  του Πανεπιστημίου Πατρών στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eclass.upatras.gr/courses/GEO424/

Θα γίνει αυστηρός έλεγχος  των φοιτητών που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα παρακάτω

Α) Η έγγραφή στην πλατφόρμα θα γίνει  ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με username, password και εμαιλ του Πανεπιστημίου Πατρων. Τονίζω ότι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα με κάθε άλλο στοιχείο θα διαγράφονται και δεν θα έχουν δυνατότητα να κατέβουν στις εξετάσεις.

Β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή στην παραπάνω πλατφόρμα φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εξετάσεις στο eclass.

Δ)  30 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητο  να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές που θα εξετασθούν στο link του μαθήματος μέσου  της πλατφόρμας zoom που είχαμε καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/95028890459?pwd=b3pVRVFzY2Z5N2RzQ0dLNGkraWRQdz09

Καλή προετοιμασία και επιτυχία στις εξετάσεις σας

Δημήτρης Γεωργίου

Καθηγητής

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Επι πτυχίω) - 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00-12:00

Σας ενημερώνω ότι από  σήμερα μέχρι 8 Ιουλίου 2021 είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετασθείτε στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα exam eclass  του Πανεπιστημίου Πατρών στην παρακάτω διεύθυνση:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/GEO102/

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα παρακάτω

Α) Η έγγραφή στην πλατφόρμα θα γίνει  ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με username, password και εμαιλ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τονίζω ότι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα με κάθε άλλο στοιχείο θα διαγράφονται και δεν θα έχουν δυνατότητα να κατέβουν στις εξετάσεις.

Β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή στην παραπάνω πλατφόρμα φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εξετάσεις. Θα γίνει αυστηρός έλεγχος.

Γ)  30 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητο  να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές που θα εξετασθούν στο link του μαθήματος μέσου  της πλατφόρμας zoom που είχαμε καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/95028890459?pwd=b3pVRVFzY2Z5N2RzQ0dLNGkraWRQdz09


Καλή προετοιμασία και επιτυχία στις εξετάσεις σας

Δημήτρης Γεωργίου

Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

- Σάββατο, 05 Ιουνίου 2021 -

Στη συγκεκριμένη Ανακοίνωση περιγράφεται ο τρόπος εξέτασης (α) των φοιτητών που παρακολουθήσαν το μάθημα το τρέχον εξάμηνο (και έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με το τί θα περιλαμβάνει η εξέταση του μαθήματος) και (β) τους μεγαλοετείς φοιτητές που έχουν σκοπό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

 • για τους φοιτητές που ανήκουν στην ομάδα (β): οι φοιτητές θα εξεταστούν προφορικά και εξ αποστάσεως την ώρα και τη μέρα που θα οριστούν στο Πρόγραμμα της Εξεταστικής. Η ύλη του μαθήματος είναι αναρτημένη στα Έγγραφα του μαθήματος. Προτείνεται να αποστείλλουν e-mail οι ενδιαφερόμενοι ώστε να υπάρχει μία εικόνα του αριθμού των φοιτητών που θα εξεταστούν για να προηγηθεί κάποιος τεχνικός προγραμματισμός και ενημέρωση
 • για τους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία (α): η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/6. Η παρουσίαση-εξέταση των εργασιών θα έχει διάρκεια 45' σε ομάδες των 3 ατόμων, στο διάστημα αυτό ο κάθε φοιτητής θα έχει 10' στη διάθεσή του να παρουσιάσει την εργασία του και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση πάνω σε αυτή. 

Την Τρίτη 8/6 και ώρα 15:30 όσοι έχουν απορίες επί της διαδικασίας μπορούμε να τις συζητήσουμε μέσω του συνδέσμου:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kavoura/MXMCLA3Q

Διαφορετικά παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις για επόμενη σχετική ενημέρωση ή επικοινωνείτε μέσω e-mail

Η Διδάσκουσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Οσοι  προπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν για επανεξέταση βαθμολογίας (Προακτέου Βαθμού), θα πρέπει να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο (Επανεξέταση Μαθημάτων) και να συμπληρώσουν την υπάρχουσα αίτηση από σήμερα 27/07/2021 έως και 05/08/20221. Μετά τις 5 Αυγούστου το σύστημα δεν θα είναι ενεργό. Από τον σύνδεσμο Καταχώρηση Αίτησης, ο φοιτητής θα μπορεί να πληροφορείται για την πορεία της αίτησης αναβαθμολόγησης. Η αποδκτή αίτηση, θα σημαίνεται μέσω του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.  

Προσοχή, γίνονται δεκτές αιτήσεις για φοιτητές προπτυχιακούς μέχρι και τετάρτου έτους (4ο έτος). Η αίτηση για αναβαθμολόγηση, δεν αφορά επί πτυχίω φοιτητές. Η αναβαθμολόγηση αναφέρεται για τα έτη που φοιτούν και όχι για παλαιότερα.Η επανεξέταση μαθημάτων ισχύει για όλα τα μαθήματα Χειμερινού & Εαρινού εξαμήνου. Μεταξύ των βαθμολογιών εξέτασης και επανεξέτασης ισχύει ο μεγαλύτερος


 Η διαδικασία επανεξέτασης θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝXEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

           

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο2021-2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνσητου ψηφιακού άλματος (progress) από 1/9/2021 μέχρι 31/10/2021.

Διευκρινίζεται ότι:

Όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος 2021-2022 θα πρέπει πρώτα να έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής.

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας