• Αρχική
 • Προπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020,να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους, να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.grμέχρι και την Τρίτη 15/09/2020,που η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτήτριες/ές που έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στο progress.

Οι Διδάσκοντες

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τουemail τους, να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα Χημεία, Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020, που δημιουργήθηκε στις 19-08-2020, στην πλατφόρμαexams.eclass.upatras.gr,μέχρικαιτην Τρίτη 22/09/2020,που η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτήτριες/ές που έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στοprogress

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο2020-2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 1/9/2020 μέχρι 30/10/2020.

Διευκρινίζεται ότι:

Όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021 θα πρέπει πρώτα να έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής.

           

 

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Ανακοινώνεται στους 2ετείς-3ετείς και 4ετείς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ότι τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αριθμ. 172/29.7.2020 συνεδρίαση.

  

Από τη Γραμματεία

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ότι η δήλωση συμμετοχής στην παρακολούθηση των Εργαστηρίων Υδρογεωλογίας  μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 09/10/2020 στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr, του αντίστοιχου μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης θα πραγματοποιηθεί με τήρηση σειράς προτεραιότητας. 

Η Διδάσκουσα

Ε. Ζαγγανά

Αγαπητοί φοιτητές,

σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες το Εργαστήριό μας που ήταν προγραμματισμένο δια ζώσης σήμερα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω της επικείμενης απολύμανσης του χώρου.

Θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρόνο για την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της άσκησης σήμερα, με πιθανότερη ώρα έναρξης της κοινής εξ αποστάσεως άσκηση τις 16:00.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Ηλιόπουλος 

Αγαπητοί φοιτητές,

 

όποιος δεν διαθέτει ηλεκτρονικά μέσα για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας παρακαλούμε να το δηλώσει εγγράφως με αίτησή του στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας μέχρι Παρασκευή 23/10/2020.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Π. Ξυπολιάς

20/10/2020

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ουέτους ότι το  αυριανό μάθημα Γεωχημείαςστις 21-10-2020 θα γίνει εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά 9-11 π.μ. στο πιο κάτω link:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ikalabro/PDJWNYHNκαθώς επίσης και το εργαστήριό σας ηλεκτρονικά στις 2 ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα και για ειδικούς λόγους αύριο 21-10-2020

 

Ο Διδάσκων

 

Ι. Καλαβρουζιώτης

22/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Οι Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 22/10/2020 έως 6/11/2020.

Δηλώνουν όλοι οι φοιτητές και οι επί πτυχίω (δηλ. 5ο, 6ο ……..21ο έτος σπουδών)

Προσοχή:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτωνμόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους.
 • Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν σύμφωνα με τουςκανόνες δήλωσης του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020 καθώςκαι όλα τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από άλλα έτη.
 • Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2020-2021 και επίσης αν ξεχάσουν να δηλώσουν κάποιο μάθημα δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Πέραν αυτής της ημερομηνίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Σημαντικό: H Πτυχιακή Ια, Ιβ, Ιγ  δηλώνετε μόνο μία φορά και η Πρακτική άσκηση δηλώνετε μόνο από την Γραμματεία όταν επιλεγούν οι φοιτητές.

Σημείωση: Μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές καθώς και για αυτούς που δεν συμμετείχαν (δηλ. δεν δήλωσαν και δεν έδωσαν εξετάσεις) σε κανένα μάθημα του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, θα ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών δηλ. θα δηλώσουν μόνο μαθήματα του Α΄εξαμήνου. Για όλους τους άλλους θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και θα δηλώσουν κανονικά τα μαθήματα Φυσική Ι, ΙΙ, Μαθηματικά Ι, ΙΙ, Χημεία Ι, ΙΙ κλ.π

 Προσοχή !!!!:   Μετά την αποθήκευση δήλωσης να πραγματοποιείτε έλεγχο από τοprogress.upatras.gr στην επιλογή «ακαδημαϊκό έργο» για το αν παρουσιάζονται σωστά στο τρέχον ακαδ. έτος τα μαθήματα που δηλώσατε. Σε περίπτωση που δε εμφανίζονται προσπαθείτε πάλι για δήλωση και αν συνεχίζει το πρόβλημα, επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος μέσα στις ημερομηνίες δήλωσης που έχουν ανακοινωθεί.

 

 Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας

2/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ουέτους ότι σχετικά με το μάθημα Γεωχημείαςπου πραγματοποιείται κάθε Τετάρτηεπειδή η 2η ομάδα εργαστηρίου συμπίπτει με το επιλογής μάθημα «Μετεωρολογία-Κλιματολογία»,για να μην δημιουργείται πρόβλημα στους φοιτητές και στις ομάδες, γνωστοποιείται ότι:

 η 1η ομάδα εργαστηρίου θα ξεκινά από 12:00-14:00 και

η 2η ομάδα εργαστηρίου θα ξεκινά από 18:00-20:00

 

 

Ο Διδάσκων

 

Ι. Καλαβρουζιώτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αγαπητοί φοιτητές, Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

           

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 κατόπιν απόφασης του Πρόεδρου του Τμήματος θα παραταθούν από σήμερα 9/11 μέχρι και 15/11/2020.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης μαθήματος δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2020-2021. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και καμία αίτηση μετά της ημερομηνίας  15/11/2020 δεν θα γίνεται δεκτή.


           

 Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Γεωλογίας» καθώς και τις απαραίτητες αιτήσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί φοιτητές,


Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.grFilesEgkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα ολοκληρωθούν την "Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξετε.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Σύμφωνα με την  υπ' αριθ. 167036/Ζ1/8.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάστηκαν οι ονομαστικοί πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,  καθώς και οδηγίες  σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των επιτυχόντων μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στα Τμήματα υποδοχής.

Ως εκ τούτου, από τις 11 έως 15 Δεκεμβρίου 2020 οι επιτυχόντες με μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα Γεωλογίας θα πρέπει να αποστείλουν  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείοpdf) στοemail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπρόσθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι:

 •     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  ·     Πιστοποιητικό γέννησης
  ·     Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR)
  ·     Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Επίσης θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ(ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου και τη διαγραφή των επιτυχόντων από το Τμήμα προέλευσης η Γραμματεία οριστικοποιεί  την αίτηση, εγκρίνει  την εγγραφή και προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων, χωρίς τη σχετική εκτύπωση.

 

Η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

 

 

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης εαρινών μαθημάτων μόνο για τους   επί πτυχίω φοιτητές/τριες ώστε να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 11/12/2020 έως και 8/1/2021.

Πέραν αυτές τις ημερομηνίες το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνονεφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.
 • H δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2020-2021.

Προσοχή!!!!!!!Σημειώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές κάνουν δήλωση των εαρινών μαθημάτων μόνο για την τωρινή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και δεν αφορά την κανονική δήλωση εαρινών μαθημάτων που πραγματοποιείται κατά το διάστημα του εαρινού εξαμήνου.

 

                 

 Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Διαβιβάζετε, συνημμένα, α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χορήγησης δύο (2) θέσεων υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη, β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και γ) έντυπο της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας.

Ι. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (νέο πρόγραμμα σπουδών) - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 9:00-12:00 (πμ).

Αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι από  σήμερα έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021  είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετασθείτε στο μάθημα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (νέο πρόγραμμα σπουδών) να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα eclass  του Πανεπιστημίου Πατρών στην παρακάτω διεύθυνση:

 https://eclass.upatras.gr/courses/GEO438/

Θα γίνει αυστηρός έλεγχος  των φοιτητών που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα παρακάτω

Α) Η έγγραφή στην πλατφόρμα θα γίνει  ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με username, password και εμαιλ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τονίζω ότι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα με κάθε άλλο στοιχείο θα διαγράφονται και δεν θα έχουν δυνατότητα να κατέβουν στις εξετάσεις.

Β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή στην παραπάνω πλατφόρμα φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εξετάσεις στο eclass.

Δ)  30 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητο  να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές που θα εξετασθούν στο link του μαθήματος μέσου  της πλατφόρμας zoom που είχαμε καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/95028890459?pwd=b3pVRVFzY2Z5N2RzQ0dLNGkraWRQdz09

E) Το διαγώνισμα θα αποτελείται από 2 μέρη (ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β)

ΜΕΡΟΣ Α

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού Λάθους (διάρκεια 40 λεπτών).

Το διαγώνισμα αυτό θα αναρτηθεί στο directory Ασκήσεις στο eclass.

Αρχίζει ακριβώς 9:15πμ και λήγει ακριβώς: 9:50πμ.

Μεγάλη προσοχή 9:54 θα πρέπει να υποβληθεί το διαγώνισμα.

Θα έχετε στο γραφείο σας  σελίδες Α4 αν χρειαστεί να κάνετε μερικές πράξεις προκειμένου να απαντήσετε.

ΜΕΡΟΣ Β

Γραπτή εξέταση σε 3 Ερωτήσεις.  Το διαγώνισμα αυτό των 3 Ερωτήσεων  θα αναρτηθεί στο directory Εργασίες στο eclass.

Στο Mέρος B του διαγωνίσματος είναι απαραίτητο να απαντήσετε γραπτά  στις 3 Ερωτήσεις που θα σας τεθούν, στη συνέχεια να σκανάρετε το γραπτό σας και τέλος να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα   eclass που ανέφερα παραπάνω.

Αρχίζει ακριβώς 10:15πμ και λήγει ακριβώς: 11πμ (35  λεπτά χρόνος για το διαγώνισμα και 10 λεπτά για να σκανάρετε και να ανεβάσετε αυτό στην πλατφόρμα)

Μεγάλη προσοχή 10:59πμ.  θα πρέπει να  έχετε ανεβάσει στο exam eclass το διαγώνισμά σας.

Γραπτά που δεν θα υποβληθούν μέσα στα αυστηρά χρονικά περιθώρια δεν δίνονται δεκτά και δεν βαθμολογούνται.

Μερικές ημέρες πριν στη θέση Έγγραφα θα έχει αναρτηθεί ο σκελετός του διαγωνίσματος (3 σελίδες) τον οποίο πρέπει να φροντίσετε να έχετε εκτυπώσει. Ο σκελετός αυτός είναι η ΚΟΛΑ των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Πάνω σε αυτόν το σκελετό είναι απαραίτητο να γράψετε  το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΑΜ και τις απαντήσεις σας για τις 3 Ερωτήσεις. Αυτές τις 3 σελίδες πρέπει να σκανάρετε και να ανεβάσετε στα παραπάνω χρονικά περιθώρια για το ΜΕΡΟΣ Β του διαγωνίσματος.

ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) - 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00-12:00

Αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι από  σήμερα έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021  είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετασθείτε στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (παλιό πρόγραμμα σπουδών)  να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα eclass  του Πανεπιστημίου Πατρών στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eclass.upatras.gr/courses/GEO424/

Θα γίνει αυστηρός έλεγχος  των φοιτητών που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα παρακάτω

Α) Η έγγραφή στην πλατφόρμα θα γίνει  ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με username, password και εμαιλ του Πανεπιστημίου Πατρων. Τονίζω ότι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα με κάθε άλλο στοιχείο θα διαγράφονται και δεν θα έχουν δυνατότητα να κατέβουν στις εξετάσεις.

Β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή στην παραπάνω πλατφόρμα φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εξετάσεις στο eclass.

Δ)  30 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητο  να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές που θα εξετασθούν στο link του μαθήματος μέσου  της πλατφόρμας zoom που είχαμε καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/95028890459?pwd=b3pVRVFzY2Z5N2RzQ0dLNGkraWRQdz09

E) Το διαγώνισμα θα αποτελείται από 2 μέρη (ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β)

ΜΕΡΟΣ Α

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού Λάθους (διάρκεια 40 λεπτών).

Το διαγώνισμα αυτό θα αναρτηθεί στο directory Ασκήσεις στο eclass.

Αρχίζει ακριβώς 9:15πμ και λήγει ακριβώς: 9:50πμ.

Μεγάλη προσοχή 9:54 θα πρέπει να υποβληθεί το διαγώνισμα.

Θα έχετε στο γραφείο σας  σελίδες Α4 αν χρειαστεί να κάνετε μερικές πράξεις προκειμένου να απαντήσετε.

ΜΕΡΟΣ Β

Γραπτή εξέταση σε 3 Ερωτήσεις.  Το διαγώνισμα αυτό των 3 Ερωτήσεων  θα αναρτηθεί στο directory Εργασίες στο eclass.

Στο Mέρος B του διαγωνίσματος είναι απαραίτητο να απαντήσετε γραπτά  στις 3 Ερωτήσεις που θα σας τεθούν, στη συνέχεια να σκανάρετε το γραπτό σας και τέλος να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα   eclass που ανέφερα παραπάνω.

Αρχίζει ακριβώς 10:15πμ και λήγει ακριβώς: 11πμ (35  λεπτά χρόνος για το διαγώνισμα και 10 λεπτά για να σκανάρετε και να ανεβάσετε αυτό στην πλατφόρμα)

Μεγάλη προσοχή 10:59πμ.  θα πρέπει να  έχετε ανεβάσει στο eclass το διαγώνισμά σας.

Γραπτά που δεν θα υποβληθούν μέσα στα αυστηρά χρονικά περιθώρια δεν δίνονται δεκτά και δεν βαθμολογούνται.

Μερικές ημέρες πριν στη θέση Έγγραφα θα έχει αναρτηθεί ο σκελετός του διαγωνίσματος (3 σελίδες) τον οποίο πρέπει να φροντίσετε να έχετε εκτυπώσει. Ο σκελετός αυτός είναι η ΚΟΛΑ των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Πάνω σε αυτόν το σκελετό είναι απαραίτητο να γράψετε  το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΑΜ και τις απαντήσεις σας για τις 3 Ερωτήσεις. Αυτές τις 3 σελίδες πρέπει να σκανάρετε και να ανεβάσετε στα παραπάνω χρονικά περιθώρια για το ΜΕΡΟΣ Β του διαγωνίσματος.

 

ΙΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Παλαιό πρόγραμμα σποδών)- Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00-18:00 (πμ)

Αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα,

Σας ενημερώνω ότι από  σήμερα μέχρι 17 Ιανουαρίου είναι απαραίτητο προκειμένου να εξετασθείτε στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα exam eclass  του Πανεπιστημίου Πατρών στην παρακάτω διεύθυνση:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/GEO102/

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα παρακάτω

Α) Η έγγραφή στην πλατφόρμα θα γίνει  ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με username, password και εμαιλ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τονίζω ότι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα με κάθε άλλο στοιχείο θα διαγράφονται και δεν θα έχουν δυνατότητα να κατέβουν στις εξετάσεις.

Β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή στην παραπάνω πλατφόρμα φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα να κατέβουν στις εξετάσεις. Θα γίνει αυστηρός έλεγχος. 

Γ)  30 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητο  να συνδεθούν όλοι οι φοιτητές που θα εξετασθούν στο link του μαθήματος μέσου  της πλατφόρμας zoom. Θα σας σταλεί το λινκ σύνδεσης στην πλατφόρμα zoom  1 ώρα πριν απο την εξέταση μe email.

Δ) Το διαγώνισμα θα αποτελείται  από

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού Λάθους (διάρκεια 40 λεπτών).

Το διαγώνισμα αυτό θα αναρτηθεί στο directory Ασκήσεις στο exam eclass.

Αρχίζει ακριβώς 15:15μμ και λήγει ακριβώς: 16:00μμ.

Μεγάλη προσοχή 15:59μμ θα πρέπει να υποβληθεί το διαγώνισμα.

Θα έχετε στο γραφείο σας  σελίδες Α4 αν χρειαστεί να κάνετε μερικές πράξεις προκειμένου να απαντήσετε.

Δημήτρης Γεωργίου
Καθηγητής
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών


Virus-free. www.avg.com

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές παρατείνεται από την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 έως και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων αλλά και των τοπικών ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργούν στα Τμήματα.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 • Είσοδος στο ps.modip.upatras.gr
 • Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας.
 • Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται.
 • Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
 • Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.