• Αρχική
 • Τομείς - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Γεωφυσικής
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο
26500 Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Κοιτασματολογίας
Τ.Κ. 265 04 Ρίο - Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστ. Υπεύθυνος:
Σταύρος Καλαϊτζίδης, Επικ. Καθηγητής

 

 

1975 1977 1979 1980 1981 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 2001 2002

1975

1. Karen St. Seymour and W. H. MacLean (1975): Metamorphosed volcanogenic Au-Ag- Pb-Ζη deposits at Montauban, Quebec. Abstract in Program, 1975 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Waterloo, Οntario, Canada.


 

1977

1. Karen St. Seymour and W. Η. MacLean (1977) .The geochemistry of possible metavolcanic rocks and their relationship to mineralizarion at Montauban-les-Mines, Quebec. Canadian Journal Earth Sciences 14:11, 2240-2452.


 

1979

1. Karen St. Seymour and D. Μ. Francis (1979). Αη ultramafic turbidite, James Bay Quebec. Abstract in Program, 1979 Geological Association - Mineralogical Association of Canada Meeting, Laval, Quebec, Canada.

2. Karen St. Seymour, G. Woussen and Κ.Ν.Μ. Sharma (1979). La sequence de Komatiite archeenne du Lac Guyer de lα Baie James, Quebec. Abstract in Program, 1979 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Laval, Quebec, Canada.


 

1980

1. Karen St. Seymour and D.M. Francis (1980). Αη Archean υltramafic turbidite from Laιc Guyer, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences 17: 11, 1516-15 82.

2. Karen St. Seymour and D. Μ. Francis (1980) Metamorphic olivine in peridotitic komatiite flows, Lac Guyer, Quebec. Canadian Mineralogist 18: 265-210.

3. Karen St. Seymour and D. Μ. Francis {1980). Metamorphic olivine in peridotitic komatiite flows, Lac Guyer, James Bay area, Quebec. Abstract in Program, 1980 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Halifax, ΝοναScotia, Canada.


 

1981

1. W. Η. MacLean, Karen St. Seymour and Μ. Κ. Prabhu (1981). Sr, Υ, Zr, Nb, Ti, and REΕ in Grenville amphibolites at Montaubanles-Mines, Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences 19: 633-644.


 

1983

1. Karen St. Seymour, D.M. Francis and J. Ludden (1983). Volcanic petrogenesis in an archean greenstone belt. Abstract in Program, 1983 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Victoria, Bntish Columbia

2. Karen St. Seymour, D.M. Francis and J. Ludden (Ι983). The petrogenesis of the Lac Guyer komatiites and basalts and the nature of the komatiite-komatiitic basalt -compositional gap. Contributions to Mineralogy and Petrology 84: 6-14.

3. Μ.Κ. Seguin, Κ.Ν. Sharma, G., Woussen, Karen St. Seymour and D.T. Symons (1983). Paleomagnetism of Archean volcanics and Proterozoic dikes in La Grande Riviere area of Nouveau-Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences 20: 2, 339-343.


 

1984

1. Karen St. Seymour and W.H. MacLean (1984). Metamorphosed volcanogenic ore deposits at Montauban, Quebec. Canadian Mineralogist 22: 4, 595-603.

2. Karen St. Seymour and Charles Beaudry (1984). Erroneous mapping of Archean greenstones: the colour index trap. 1984 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, London, Ontario, Canada.


 

1986

1. C. Beaudry and Karen St. Seymour (1986). Dependence of Colour Index οn Composition and Metamorphic Grade of Archean Volcanics. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Mg. Jg. 1986. H.4, 157-162, Stuttgart, Αpril 1986.

2. Karen St. Seymour, Ρaυl Budkewitsch and Stephen Kumarapeli (1986):The Petrotectonic Environment of Basalts of Point and Redrock Lakes Slave Province, Ν. W. Τ. Contributions to the Geology of the Northwest Territories 3: 103-114.

3. Τ, Skulski, Α. Hynes, Μ; Liu, D. Francis, Β. Rivard and Karen St.Seymour (1986). Α Continental Rift Model for the Ια Grande Greenstone Belt . Workshop οn the Evolution of Greenstone Belts. Houston, Texas, Lunar and Planetary Institute. Contribution 584.


 

1987

1. Karen St. Seymour and D. Vlassopoulos (1987). Εxplosive volcanic activity associated with dome growth, Nisyros, Aegean volcanic arc, Greece. Abstract in Program 1987 Meeting, International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior, Vankouver British Columbia, Canada.

2. Α. Clark, Τ. Η. Pearce, Ε.. Garcia, Karen St. Seymour and D. Vlassopoulos (1987):Nomarski Interference Contrast Ιmαging of Minute Textural Details in Orogenic Andesites. 1987 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.


 

1988

1. Karen St. Seymour and D. Francis (1988): Magmatic interaction between mantle and crust during the evolution of the Archean Lac Guyer Greenstone Belt, New Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences: 691-700.

2. Karen St. Seymour and S. Kumarapeli (1988). Petrotectonic character of the Archean Yasinski metabasalts Superior Province, Canada: Implications οn the genesis of Archean Greenstone Belts. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Geologie Paleontologie Abh. 177: 165-183.

3. Karen St. Seymour, R. Wares and Α. Kiddie (1988). Volcanic Petrogenesis of Aphebian tholeiitic suites in the Northern Labrador Trough of Quebec. Abstract in Program, 1988 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, St. John's, Newfoundland, Canada.

4. Karen St. Seymour, D. Vlassopoulos, T. Pearce and G. Rice (1988). Μοnitοring the record of periodic minor and major mixing events in plagioclase at Santorini, Aegean Volcanic Arc, Greece. 1988 American Geophysical Union Spring Meeting, Alberta, Canada.

5. S. Kumarapeli, Karen St. Seymour,H. Pintson and Ε. Hasselgren (1988) : Volcanism οn the passive margin of Laurentia: an early Paleozoic analogue of Cretaceous volcanism οn the northeastern American margin. Canadian Journal of Earth Sciences 25: 1824-1833.

6. Karen St. Seymour, Α. Turek, R. Doig, S. Κυmarapeli and R. Fogal(1988).U-Pb and Rb-Sr geochronology of granitoid plutons from the La Grande greenstone belt James Βay area, New Quebec. Canadian Journal of Earth Sciences 26:1068-1073.


 

1989

1. Karen St. Seymour and D. Vlassopoulos (1989). The potential for explosive volcanism associated with dome growth at Nisγros, Aegean volcanic arc, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 37: 351-364.

2. Karen St. Seymour and Α. Lalonde (1989): Monitoring the pre- and postcalderan fO2 conditions in the Nisyros subvolcanic magma chamber, Aegean Volcanic Arc, Greece. Abstract in Program, Ι989 Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada Meeting, Montreal, Quebec, Canada.

3. Karen St. Seymour and D. Vlassopoulos (1989): Geochemical evolution of Nisyros volcano, Aegean Island Arc, Abstract in Program, 1988 American Geophysical Union Spring Meeting, Baltimore, U. S. Α.

4. Kumarapeli Stephen, Karen St. Seymour and Fowler Anthony (1989): Failed arm setting of the Grenville Dike Swarm in the light of its geochemistry. Abstract in Program, 1988 Meeting, International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, Santa Fe, New Mexico, U. S. Α.


 

1990

1. Karen St. Seymour, D. Vlassopoulos, Τ. Pearce and G. Rice (1990): Monitoring the magmatic record from plagioclase zoning in the Thera Volcano, Aegean Island Arc. Contributions to Mineralogy and Petrology 104: 73-84.

2. Karen St. Seymour and Α. Lalonde (1990). The Role of Volatiles on Oxygen Fugacity Buffering in Nisyros Silicic Magma Chamber, Aegean Arc, Greece, Abstract, EOS Transactions, American Geophysical Union, νοl. 71, Αpril 24, 1990.p. 664.

3. S. Kumarapeli, Karen St. Seymour and Α. Fowler (1990). Α comparison of the Chemistry of the Grenville Dyke Swarm and Volcanic Rocks in its Focal Αrea. Abstract in Program, 1990 Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada.

4. Karen St. Seymour, R. Dimitrakopoulos and D. Vlassopουlos (1990). Α Stepwise Discriminant Function of Petrochemical Characteristics of Cenozoic Volcanism Along the Aegean Island Arc: Petrogenetic Perspective. Abstract in Program, 1990 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Vancouver, British Columbia,Canada.

5. S. Kumarapeli, Karen St. Seymour, Α. Fowlerand Η. Pinston (1990). The prοblem of magma source of a giant radiating mafic dyke swarm in a failed arm setting. Ιn: Mafic Dykes and Emplacement Mechanisms, Parker A.J. Rickwood, P.C., and Tucker ,D.H. (Editors), Balkema, Rotterdam.

6. S. Kumarapeli, Karen St. Seymour, Ρ. Hillar and Ε. Hasselgren (1990): Volcanism οn the passive margin of Laurentia. Αn Early Paleozoic Αnalοgue of Cretaceous volcanism οn the northeastern American margin: Α Reply. Canadian Journal of Earth Sciences 27: 1552-1554.


 

1991

1. Karen St. Seymour, and Α. Lalonde (1991): Monitoring Oxygen fugacity conditions in pre-, syn- and postcaldera magma chamber of Nisyros Volcano, Aegean island Arc, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 46: 231-240.

2. Karen St. Seymour, Α. Kiddie and R. Wares (1991). Basalts and Gabbros of the Labrador Trough: Remnants of a Proterozoic failed ocean? Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Mh. Η.6: 271-282.

3. Karen St. Seymour, G. Denes and Μ. Townsend (Ι991). Ηyaloclastite alteration patterns, Nisyros Volcano, Aegean Arc, Greece. Abstract in program, 1990 Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada Meeting, Toronto, Ontario, Canada.


 

1992

1. S. Kumarapeli and Karen St. Seymour (1992). Recurrent movements and magmatism οn vestigial faults of the Sutton Mountains triple junction. Ραper in Proceedings of the 7th International Conference οn Basement Tectonics. R.Mason (editor), Basement Tectonics 7: 385-398.

2. Antoine Fournier and Karen St. Seymour (1992): Physical Characterization of Wollastonite from Grenville Marbles, Province of Quebec.Bulletin Canadian Institute of Mining and Metallurgy: 85, 62-66.

2. Karen St. Seymour and Dimitri Vlassopoulos (1992): Magma Mixing at Nisyros Volcano as Inferred from Incompatible Trace Element Systematics.Journal of Volcanology and Geothermal Research:50, 273-299.

3. Karen St. Seymour, Kotopouli C., Tsikouras V., Hatzipanayiotou K., and Pe-Piper G.(1992): Tectonic Environment of Emplacement of the Samothrace Granite and its Relationship to Tertiary Arc Development, Northern Aegean Arc. Abstract in Program, 1992 GAC-MAC Meeting Wolfville, Nova Scotia, Canada.

4. Karen St. Seymour and Steve Kumarapeli (1992): Magma genesis of the Grenville Dyke Swarm, Ontario-Quebec: Probing the Proterozoic Subcontinental Mantle. Abstract in Program, American Geophysical Union, 1992 Fall Meeting, San Francisco, California.


 

1993

1. Karen St. Seymour, Georges Denes and Michael Townsend (1993): An unusual palagonite from Nisyros calcalkaline volcano.Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abh: 165, 2, 111-121


 

1994

1. Karen St. Seymour, K.Christanis, G.Denes and A.Lalonde (1994): Evidence of Campanian Province Trachytic Explosive Activity, in Epirus, Greece. Abstract in Program, 1994 IAVCEI Meeting, Ankara, Turkey.

2. Karen St. Seymour and Lena Fasouli (1994): Testing the Case for Magma Mixing in Rhyodacite Flows of Aegina Volcano, Aegean Volcania Arc. Abstract in Program, 1994 IAVCEI Meeting, Ankara, Turkey.

3. V. Tsikouras, K. Hatzipanayiotou and Karen St. Seymour (1994): Geotectonic Evolution of the Northern Aegean: The Examples of Samothrace and Lesvos Ophiolites. Abstract in Program, 1994 IAVCEI Meeting, Ankara, Turkey.

4. Karen St. Seymour (1994): Magma mixing versus magma commingling in rhyodacite flows of Aegina Volcano, Aegean Volcanic Arc. Abstract in Program American Geophysical Union, 1994 Spring Meeting, Baltimore.


 

1995

1. Κ. Christanis and Karen St. Seymour (1995) : Α Study of Scale Deposition: an Analogue of Meso- to Epithermal Ore Formation in the volcano of Milos. Geothermics 24, 4, 541-552.

2. Karen St. Seymour and S. Kumarapeli (1995):Petrogenesis of Grenville Dykes: Evidence of Mixing in the Proterozoic Mantle. Contributions to Mineralogy and Petrology:120,29-41.

3. Karen St. Seyιnour and Kimon Christanis (1995): Correlation of a Tephra Layer in Western Greece with a Late Pleistocene Eruption in the Campanian Province of Italy. Quaternary Research 43: 46-54.

4. Georges Denes and Karen St. Seymour (1995): La spectrascopie Mossbauer Peut Etre une Alliee tres Precieuse dans l’Analyse des Materiaux. 63eme Congres de l’Association Canadienne-Francaise pour l’Avancement des Sciences, Chicoutimi, Quebec,Canada.


 

1996

1. Karen St. Seymour (1996a): The Kakoperato Rhyodacite Flow, Aegina Volcano: a Windοw to the Intricacies of a Calcalkaline Subvolcanic Μagma Chamber: Neues >Jahrb. MineraΙ. Abh: 171, 1, 61-89.

2. Karen St. Seymour (1996b): Geochemistry of the Υali volcano rhyolites and their relationship tο the νolcanic products of Nisγros, Aegean Volcanic Arc. >Neues Jahrbuch >fur Μineralogie> Mh: H. 2, 57-72.

3. Karen St. Seymour, V. Tsikouras, Κ. Kotopouli, G. Pe-Piper and K. Ηatzipanayiotou (1996): Geochemistry of Samothrace Granite: a Window to the Operation of Microplate Tectonics in the Tethys Ocean. Mineralogy and Ρetrology 56:251-272


 

1997

1. Karen St. Seymour, C.Scott, A.Fowler, J.Marti, P.Bachelery, V.Arana, B.Upton and P.Mairine (1997): Magma Mixing in Hot Spot-Related Laboratory Volcanoes Teide and Piton de la Fournaise. Paper in Proceedings 2nd Workshop on European Laboratary Volcanoes, 2-4 May 1996,Thera. 589

2. Karen St. Seymour, E.Moran, K.Christanis, G.Denes and A.Bouzinos (1997): Correlation of Tephra Layers in the Broad Eastern Mediterranean Region. Abstract in Program, 1997 IAVCEI Meeting, Puerto Valarta, Mexico, p.74.

3. Karen St. Seymour, C.N. Kotopouli, C. Vamvoukakis and V. Rokos (1997): Stratigraphic and Geochemical Correlations in the Thera Pyroclastic Formation (TPF) and in the Minoan Tuff (MT) and its Bearing on the Geochemical Evolution of Subvolcanic Magma Chambers of Thera. Abstract in Program, 1997 IAVCEI Meeting, Puerto Valarta, and Mexico, p.23.

4. Karen St. Seymour and Marinos Charalambakis (1997): A Detailed Documentation of Magma Mixing and Physical Volcanology Characteristics of Skaros Flows as Displayed on the Caldera Walls of Thera Volcano. Abstract in Program, 1997 IAVCEI Meeting, Puerto Valarta, Mexico, p.74.

5. Karen St. Seymour, C.Scott, A.Fowler, V.Arana, J.Marti, P.Bachelery, and B.Upton (1997): Magma Mixing in Hot Spot-Related Areas: Teide and Piton de la Fournaise Volcanoes. Abstract in Program, 1997 IAVCEI Meeting, Puerto Valarta, Mexico, p. 7


 

1998

1. V. Tsikouras, K. Hatzipanayiotou and Karen St. Seymour (1998). Ρlagiοgranite and leucogranite relationships in an ophiolite of the Tethys ocean. Neues Jahrb. Mineral. Mh: Jg.1998 (1), 13-35.

2. Stylianos Tombros and Karen St. Seymour (1998): Applied Geothermometry of the Hydrothermal Au-Ag Vein Mineralization, Apigania, Tinos.Paper in Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXII/3, 165-172,1998 Proceedings of the 8th International Congress, Patras, May 1998.

3. Karen St. Seymour, Constantina N. Kotopouli, Kostas Vamvoukakis and Vangelis Rokos(1998): Stratigraphic and Geochemical Colerrations in Thera Pyroclastic Formation (TPF) and its Bearing on the Evolution of Subvolcanic Magma Chambers of Thera Volcano. Paper in Proceedings 2nd Workshop on European LaborataryVolcanoes 2-4 May 1996, Thera.113-123.


 

1999

1. Karen St. Seymour, S. Tombros and A.E. Williams-Jones (1999): The Tinos Epithermal Au-Ag Mineralization. Abstract in Program, 1999 GAC-MAC Meeting, Sudbury, Ontario, Canada

2. Karen St. Seymour> and Tombros, S., (1999), Applied geothermometry of the hydrothermal Au-Ag vein mineralization, Tinos Goldfield, Aegean Back-Arc Area. Abstract in Program, 1999 GAC-MAC Meeting, Sudbury, Ontario, Canada.

3. Karen St. Seymour, Kimon Christanis, Stephen Papazisimou and Antonis Bouzinos (1999). Tephrastratigraphy and tephrachronology in the Philippi Peat Bazin, Northern Hellas. 1999 Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada Meeting, Sudbury, Ontario, Canada.

4. Karen St. Seymour, S. Tombros and A.E. Williams-Jones (1999): The Tinos Epithermal Au-Ag Mineralization. Abstract in Program, 1999 GAC-MAC Meeting, Sudbury, Ontario, Canada.


 

2000

1. Rokos, D., D. Argialas, R. Mavrantza, Karen St. Seymour, C. Vamvoukakis, M. Kouli, S. Lamera, H. Paraskevas, I. Karfakis, and G. Denes, (2000), Structural analysis for gold mineralization using Remote Sensing and Geochemical techniques in a G.I.S. environment: Island of Lesvos, Hellas. Natural Resources Research, Kluwer Editions 9(4): 277 – 293

2. Karen St. Seymour and Ν. Mastrakas (2000): Geochemistry of Τinοs granite: A window to the Miocene microplate tectonics of the Aegean region. Neues Jahrbuch fur Mineralogie.Mh 175, 295-315.

18. Rokos, D., R. Mavrantza, K. St. Seymour, C. Vamvoukakis, M. Kouli, I. Karfakis, and G. Denes, (2000), "Localization of Alteration Zoning for the Detection of Epithermal Gold by Integration of Remote Sensing and Geochemical Techniques: Lesvos Island, Aegean Sea, Hellas", Presented at the 14th International Conference of Applied Geologic Remote Sensing, Nevada, U.S.A., 6 - 8 November, 2000

19. R. Mavratza, D. Argialas, D. Rokos, I. Karfakis, K. Vamvoukakis, K. St. Seymour, >(2000), “The contribution of Remote Sensing and GIS methods in mapping tectonic structures and investigating their relationship with possible Au- mineralization in Lesvos island.» Proceedings of the >3rd Conference, TEE, “Ore Wealth – Mineral Resources”, 22-24 November, Athens, pp 133-143.

20. C. Vamvoukakis, Karen St. Seymour, V. Rokos, >D. Rokos, >(2000): Landscape analysis: A proposal for the creation of a modern Volcanological park in the AGET-HERCULES quarry at Fira of Santorini island. ", Proceedings of the >3rd Conference, TEE, “Ore Wealth – Mineral Resources”, 22-24 November, Athens, pp 301-30

21. C. Vamvoukakis, Karen St. Seymour, D. Rokos, R. Mavrantza, D. Argialas, Karfakis, H. Paraskevas, M. Kouli, S. Lamera. (2000): Localization of Alteration Zoning for the Detection of Epithermal Gold by Integration of Remote Sensing and Geochemical Techniques: Lesvos Island, Aegean Sea, Hellas", Proceedings of the >3rd Conference, TEE, “Ore Wealth – Mineral Resources”, 22-24 November, Athens, pp 185-195

22. Tombros, S., and Seymour, St., K., (2000): Calculation of the physicochemical parameters fS2 , fO2, fCO2, fTe2, aS2, aO2 and pH in the hydrothermal fluid that has precipitated Au-Ag-Te Ores in Panormos – Lardiades Bay area, Tinos Island, Cyclades. Proceedings of the 9th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece.

23. Tombros, S., and Seymour, St., K., (2000): Calculation of the physicochemical parameters ΣS, ΣC, aH2S , I and of the metal ions content in the hydrothermal fluid that has precipitated Au-Ag-Te Ores in Panormos – Lardiades Bay area, Tinos Island, Cyclades. Proceedings of the 9th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece.


 

2001

1. S. Lamera, K. St. Seymour, K. Vamvoukakis, M. Kouli, H. Paraskevas, G. Pe-Piper, D. Rokos. (2001): «The Polychnitos ignimbrite of Lesvos». Proceedings of the 9th International Congress, Bull. Geol. Soc. Greece.

2. Karen St. Seymour, S. Lamera, K. Vamvoukakis, M. Kouli, H. Paraskevas, G. Pe-Piper (2001): The Polychnitos ignimbrite of Lesvos. Abstract in Program, Geological Association of Canada – Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC) 2001 Annual Meeting, St. John’s Newfoundland.

3. Kouli, M.,> Karen St. Seymour, Vamvoukakis K., Lamera S., Paraskevas, H, (2001): >The Contribution of Satellite Images for Tracing and Mapping of Volcanic Features: Application on the Miocene Polychnitos Ignimbrite, Northeastern Mediterranean Basin Abstract in Program, GSA Annual Meeting, November 5-8, 2001.

4. Karen St. Seymour, K. Vamvoukakis, A.Williams- Jones, D, Rokos. (2001): The Miocene caldera of Stipsi on Lesvos Volcano: an example of High sulphidation hydrothermal system explored for gold. Abstract in Program, Geological Association of Canada – Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC) 2001 Annual Meeting, St. John’s Newfoundland.

5. S. Lamera, Karen St. Seymour, K. Vamvoukakis, M. Kouli, H. Paraskevas, G. Pe-Piper, D. Rokos. (2001): The Polychnitos ignimbrite of Lesvos. Abstract in Program, European Union Of Geologists (EUG) 2001 Annual Meeting, Strassbourg, France

6. Kouli, M., Vamvoukakis K., >Karen St. Seymour, Lamera S., Paraskevas, H, (2001): Satellite Images: Invaluable Tools for Localizing and Mapping Miocene Calderas Prospected for Epithermal Au in Northeastern Mediterrenean Basin. >Abstract in Program, AGU Fall Meeting 2001.

7. Karen St. Seymour, S. Lamera, K. Vamvoukakis, M. Kouli, H. Paraskevas, G. Pe-Piper (2001): The Polychnitos ignimbrite of Lesvos. Abstract in Program, Geological Association of Canada – Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC) 2001 Annual Meeting, St. John’s Newfoundland


 

2002

1. Karen St. Seymour, K. Christanis, E.Moran, G.Denes, A.Bouzinos and G.Papatheodorou (2002): Tephrastratigraphy and Tephrachronology of the Philippi peat basin. (Submitted to the Bulletin of Geological Society of America, 2002)

2. Tombros, St., Karen St. Seymour, Williams-Jones, A., (2002): Epithermal Au –Ag –Te mineralization, Panormos Bay, Tinos Island, Cyclades, Hellas. (Submitted to Economic Geology 2002)

3. Tombros, St., Karen St. Seymour (2002): Description and geochemical evolution of the new Ag –Cu – S and Ag- Cu – Au – S Tellurides from Ag- Au – Te polymetallic mineralization of Tinos Island, Aegean. (Submitted to N. Jb. Miner., 2002)

4. Tombros, St., Karen St. Seymour (2002): Description and evolution of the alteration zones and calculation of the physicochemical parameters ratios aK+/ aH+, aNa+/ aH+, aCa++/ (aH+)2 and aMg++/( aH+)2 in the hydrothermal fluid that has precipitated Au – Ag – Te ores in Panormos Bay Area, Tinos Island, Cyclades. (Submitted to Mineral Wealth, 2002)

5. Tombros, St., Karen St. Seymour (2002): Evolution of the metal-bearing hydrothermal fluid and explanation of the presence of cassiterite in the polymetallic mineralization Au – Ag, Apegania area, Tinos. (Submitted to Mineral Wealth, 2002)

6. C.Scott, Anthony Fowler and Karen St. Seymour (2002): Record of Magma Chamber Processes from Feldspar Phenocrysts in the Diego-Hernandez Pre-caldera Ignimbrites, Teide Volcano, Canary Archipelago. (2002, submitted to the Journal of Petrology)

7. K. St. Seymour>, N. Mastrakas and S. Tombros (2002): Scheelite Skarn Mineralization in the metamorphic aureole of the Tinos granite. (submitted to the Mineralium Deposita)

8. Kouli, M., Vamvoukakis, K., Karen St. Seymour, Karfakis, I., Kolokousis, P., Lamera, S., Denes, G., Rokos, D. (2002): Localization of Volcanic Structures in the Miiocene Volcanic Field of Lesbos Island, Norteastern Aegean, Combining Remote Sensing Methods and Technoques with Geological Field Exploration. Accepted in the 6th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Hellas, Oct, 2002

9. Bellas, S.M., St. Seymour K., Frydas, D., & Papanikolaou, D. (2002): Short-term disappearance of gephyrocapsids (Coccolithophorales) related to Kos-Nisyros-Yali subvolcanic chamber magmatic events? Accepted in the 6th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Hellas, Oct, 2002

10. Mavrantza, R., Gountromichou, C., Vamvoukakis, C., Kouli, M., Karfakis, I., Santamouri, M., St. Seymour, K., Argialas, D., Karathanassi, V., Papadimatou, K., Michailidou, E., Anagnostopoulou, I., Rokos, D. (2002) : Multi-sensor image and data fusion for investigating possible epithermal Au in the Aegean back-arc, Hellas. Proccedings of the Fusion of Earth Data, Sophia Antipolis, France 23-25 January .

11. R. Mavrantza, C. Gountromichou, C. Vanvoukakis, M. Kouli, I. Karfakis, M. Santamouri, K. St. Seymour, D. Argialas, L. Karathanassi, K. Papadimatou, E. Michailidou and D. Rokos, (2002): Multi-sensor image and data fusion for investigating possible epithermal Au mineralization. Case study: Island of Lesvos, Aegean Sea, Hellas. Abstract in Program, 22nd EARSeL Symposium & General Assembly "Geoinformation for European - wide integration"Prague, Czech Republic, June 2002

12. Karen St. Seymour, Kouli, M., Vamvoukakis, C. and Lamera, S., (2002): Detection of Miocene volcanic structures by remote sensing techniques for epithermal gold exploration. Abstract in Program, Geological Association of Canada – Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC) 2002 Annual Meeting, Saskatoon

13. Tombros, S. and Seymour, K. St., (2002): Calculation of physicochemical parameters and metal ion content in hydrothermal fluid that has precipitated Au – Ag- Te ores in the Tinos Island, Cyclades, Aegean. Abstract in Program, Geological Association of Canada – Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC) 2002 Annual Meeting, Saskatoon.

Ultra pure water system

Ultra pure water system

pH-meter

pH-meter
Conductivity meter

Conductivity meter

Colorimeter

Colorimeter
Microhardness tester

Microhardness tester

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor
Surface area and pore size analyzer (BET)

Surface area and pore size analyzer (BET)

Rock cutting saw

Rock cutting saw
Lapping system

Lapping system

Polishing system

Polishing system
Rock jaw crusher

Rock jaw crusher

Mortar grinder

Mortar grinder
Planetary Ball Mill

Planetary Ball Mill

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies
X-Ray Diffractometer

X-Ray Diffractometer

X-Ray Fluorescence - ED

X-Ray Fluorescence - ED
X-Ray Fluorescence - WD

X-Ray Fluorescence - WD

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer
Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Luniscope (CL Reliotron)

Luniscope (CL Reliotron)
NIR Spectrometer

NIR Spectrometer

Μέλη ΔΕΠ

Αβραμίδης Παύλος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996163

Αβραμίδης Παύλος

Αβραμίδης Παύλος

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8204-970X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=1lh2-PIAAAAJ&hl=el

Ιζηματολογία, Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοκλιματικές αλλαγές, Περιβαλλοντική ιζηματολογία
Γραφείο: 109
 2610 996163 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομο Βιογραφικό

Γεραγά Μαρία | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997412

Γεραγά Μαρία

Βαθμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=BJtPCDAAAAAJ&hl=el

Αρχαιολογική Ωκεανογραφία, Παλαιοκλίμα, Παλαιοπεριβάλλον, Θαλάσσια Γεωλογία, Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1993 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-2000
Γραφείο: 114
 2610 997412 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομο Βιογραφικό

Ζεληλίδης Αβραάμ | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 962272

Ζεληλίδης Αβραάμ

Ζεληλίδης Αβραάμ

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3337-129X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=Pky157wAAAAJ&hl=el

Ανάλυση Ιζηματογενών λεκανών, Γεωλογία πετρελαίων.
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1983 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1988
Γραφείο: 110
 2610 962272 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομο Βιογραφικό

Ηλιόπουλος Γεώργιος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996160

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4875-128X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=YcIRQkwAAAAJ&hl=el

Παλαιοντολογία (ειδικ. Σπονδυλοζώων), Στρωματογραφία-Βιοστρωματογραφία, Ιστορική Γεωλογία, Παλαιοοικολογία, Παλαιοκλίμα.
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας (1996) Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτ. δίπλωμα (2003) Dept. of Geology-University of Leicester
Γραφείο: 217
 2610 996160 |  2610 997924 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομο Βιογραφικό

Ηλιόπουλος Ιωάννης | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997710

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:

ORCID ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5850-8144

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=XaOJ39gAAAAJ&hl=el

Πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Μεταμορφικές διεργασίες σε γεωλογικά και ανθρωπογενή συστήματα. Αρχαιομετρία με έμφαση στην ανάλυση αρχαίας κεραμικής.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών
 • - Δευτέρα 10:00-11:00
 • - Τετάρτη 10:00-11:00
 • - Παρασκευή 12:00-13:00
 • Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (2006), Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1990)
  Γραφείο: 203
   2610 997710 |  2610 997560 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Κοκκάλας Σωτήρης | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996274

  Κοκκάλας Σωτήρης

  Κοκκάλας Σωτήρης

  Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:
  ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5604-0445

  Google Scholar Profile
  https://scholar.google.gr/citations?user=V1dxA0oAAAAJ&hl=el

  Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Παλαισεισμολογία Ενεργά ρήγματα, Ανάλυση παραμόρφωσης κρυσταλλικών πετρωμάτων, Ανάλυση πεδίου τάσης. Γεωλογική Χαρτογράφηση με σύγχρονες μεθόδους.

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών
 • - Τρίτη 11:00-13:00
 • - Τετάρτη 11:00-12:00
 • Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών- 1995 Διδάκτορας Τεκτονικής Γεωλογίας, Παν. Πατρών- 2000 Λέκτορας Τμήματος Γεωλογίας- 2003 Επικ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας- 2008
  Γραφείο: 118
   2610 996274 |  2610 994485 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Κουκουβέλας Ιωάννης | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996157

  Κουκουβέλας Ιωάννης

  Κουκουβέλας Ιωάννης

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:
  ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4363-0390

  Google Scholar Profile
  https://scholar.google.gr/citations?user=grD_-RoAAAAJ&hl=el

  Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Εύθραυστη παραμόρφωση των πετρωμάτων, τοποθέτηση μάγματος στο στερεό φλοιό.
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1989
  Γραφείο: 117
   2610 996157 |  2610 994485 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Μπαθρέλλος Γεώργιος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997 561

  Μπαθρέλλος Γεώργιος

  Μπαθρέλλος Γεώργιος

  Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Γραφείο: 208
   2610 997 561 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Ξυπολιάς Παρασκευάς | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997 319

  Ξυπολιάς Παρασκευάς

  Ξυπολιάς Παρασκευάς

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  ORCID ID
  ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4753-6828

  Google Scholar Profile
  https://scholar.google.gr/citations?user=aZ8bEDwAAAAJ&hl=el

  Τεκτονική Γεωλογία, Μικρο και Πετροτεκτονική, Ποσοτική ανάλυση της παραμόρφωσης σε πλαστικές ζώνες διάτμησης και σε ζώνες ρηγμάτων. Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών με υπαίθριες και τηλεσκοπικές μεθόδους. Ρεολογία του στερεού φλοιού της γης

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών
 • Δευτέρα εώς Παρασκευή 10:00-11:00
 • Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1995 Διδακτορικό Γεωλογία, Παν. Πατρών-2000
  Γραφείο: 113
   2610 997 319 |  2610 997319 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Παπαθεοδώρου Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996275

  Παπαθεοδώρου Γιώργος

  Παπαθεοδώρου Γιώργος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  Google Scholar Profile
  https://scholar.google.gr/citations?user=N9doCiMAAAAJ&hl=el

  Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Επίδραση των θαλάσσιων καταστροφικών φαινομένων στα υποθαλάσσια τεχνικά έργα. Μηχανισμοί μεταφοράς ιζημάτων και διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων. Προστασία ακτών. Κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στην υποβρύχια αρχαιολογία
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1991
  Γραφείο: 111
   2610 996275 |  2610 997 330 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σύντομο Βιογραφικό

  Σταματόπουλος Λεωνίδας | Επίκουρος Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997674

  Σταματόπουλος Λεωνίδας

  Σταματόπουλος Λεωνίδας

  Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  ORCID ID
  ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3231-8975

  Γεωμορφολογία, Γεωλογία Τεταρτογενούς

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών
 • - Τρίτη 11:00-12:00
 • - Τετάρτη 11:00-12:00
 • - Πέμπτη 11:00-12:00
 • Σύντομο Βιογραφικό: B.Sc. Geology, Univ. Napoli Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1991
  Γραφείο: 112
   2610 997674 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Μέλη Ε.Δ.Ι.Π

  Διπλάρου Θεώνη | Ε.ΔΙ.Π. |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996161

  Διπλάρου Θεώνη

  Διπλάρου Θεώνη

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Γραφείο: 115
   2610 996161 |  diplarou_at_upatras.gr

  Ομότιμοι Καθηγητές

  Κοντόπουλος Νίκος | Ομότιμος Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997591

  Κοντόπουλος Νίκος

  Κοντόπουλος Νίκος

  Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν. Αθηνών- 1969 Διδακτορικό Γεωλογία, Παν. Πατρών-1978
  Γραφείο: 218
   2610 997591 |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Φερεντίνος Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

  Φερεντίνος Γεώργιος

  Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Θαλάσσια Γεωλογία-Ωκεανογραφία, Θαλάσσια καταστροφικά φαινόμενα, Κλιματικές μεταβολές κατά την Μετα-Παγετώδη περίοδο. Ρύπανση θαλασσών από βιομηχανικά και αστικά λύματα
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν. Αθηνών- 1967 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1972 PhD Oceanography, Univ. of Wales-1975
  |  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  Φρυδάς Δημήτριος | Καθηγητής (αφυπηρετήσας) |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

  Φρυδάς Δημήτριος

  Φρυδάς Δημήτριος

  Βαθμός: Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  |  frydas_at_upatras.gr

  Τσαϊλά-Μονόπωλη Στέλλα | Καθηγήτρια (αφυπηρετήσασα) |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

  Τσαϊλά-Μονόπωλη Στέλλα

  Βαθμός: Καθηγήτρια (αφυπηρετήσασα)
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

  Σταματόπουλος Λεωνίδας |  Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

  Σταματόπουλος Λεωνίδας

  Σταματόπουλος Λεωνίδας

  Τομέας: Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  Γεωμορφολογία - Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία

  |  leonstan_at_upatras.gr

  Μέλη Ε.Τ.Ε.Π

   

  Μέλη ΔΕΠ

  Δεπούντης Νικόλαος | Επίκουρος Καθηγτής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997715

  Δεπούντης Νικόλαος

  Δεπούντης Νικόλαος

  Βαθμός: Επίκουρος Καθηγτής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Γραφείο: 101
   2610 997715 |  2610 997300 |  ndepountis_at_upatras.gr

  Ζαγγανά Ελένη | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997593

  Ζαγγανά Ελένη

  Ζαγγανά Ελένη

  Βαθμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Υδροχημεία, Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, Μοντελοποίηση υδατικού ισοζυγίου, υδροχημικών συστημάτων και υπόγειου νερού.
  Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Υδρογεωλογία Παν/μίου Wuerzburg Γερμανίας (2000) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Α.Π.Θ. (1990)
  Γραφείο: 107
   2610 997593 |  2610 997593 |  zagana_at_upatras.gr

  Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997592

  Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

  Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Γραφείο: 216
   2610 997592 |  2610 997944 |  knikolakop_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

  Ρουμελιώτηη Ζαφειρία | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997 540

  Ρουμελιώτηη Ζαφειρία

  Ρουμελιώτηη Ζαφειρία

  Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  Orcid ID: 0000-0001-5038-3052
  Researcher ID: H-1539-2015
  Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=8mm-O2YAAAAJ&hl=en&oi=ao

  Ωρες υποδοχής των φοιτητών όλες οι εργάσιμες ημέρες και ώρες

  Γραφείο: 215
   2610 997 540 |  2610 997 300 |  zroumelioti_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

  Σώκος Ευθύμιος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997 204

  Σώκος Ευθύμιος

  Σώκος Ευθύμιος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Τεχνική Σεισμολογία. Μελέτη Σεισμικής Πηγής. Μικροζωνικές. Σεισμική επικινδυνότητα. Παρακολούθηση σεισμικότητας. Σεισμικά σενάρια.
  Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1998) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1992) Προσωπική Ιστοσελίδα : http://seismo.geology.upatras.gr/esokos/index.html
  Γραφείο: Προκατασκευασμένα
   2610 997 204 |  esokos_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

  Μέλη Ε.ΔΙ.Π

  Παληάτσας Δημήτριος | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

  Παληάτσας Δημήτριος

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
   2610 969369 |  palidim_at_upatras.gr

  Παρασκευόπουλος Παρασκευάς | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

  Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
  Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
   2610 969369 |  2610 990639 |  paris_at_upatras.gr

  Σύντομο Βιογραφικό

  Σερπετσιδάκη Άννα | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

  Σερπετσιδάκη Άννα

  Σερπετσιδάκη Άννα

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
  Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
   2610 969369 |  2610 990639 |  annaserp_at_upatras.gr

  Σύντομο Βιογραφικό

  Σιμώνη Ελένη | Ε.ΔΙ.Π. |  Τμήμα Γεωλογίας |  2610 997 716

  Σιμώνη Ελένη

  Σιμώνη Ελένη

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Τμήμα Γεωλογίας
  Γραφείο: 222
   2610 997 716 |  2610 997944 |  hsimoni_at_upatras.gr

  Σύντομο Βιογραφικό

  Στεφανόπουλος Παναγιώτης | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 962 920

  Στεφανόπουλος Παναγιώτης

  Στεφανόπουλος Παναγιώτης

  Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:

  Γεωφυσική,Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Αρχαιομετρία

  Γραφείο: 108
   2610 962 920 |  2610 997300 |  stefanop_at_upatras.gr

  Σύντομο Βιογραφικό

  Μέλη Ε.Τ.Ε.Π

   

  Μέλη ΙΔΑΧ

  Ανδριόπουλος Γεώργιος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

  Ανδριόπουλος Γεώργιος

  Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
  Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
   2610 969369 |  2610 990639 |  gandrio_at_upatras.gr

  Γερμενής Νικόλαος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

  Γερμενής Νικόλαος

  Γερμενής Νικόλαος

  Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Σύντομο Βιογραφικό: Φυσικός Ηλεκτρονικός
  Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
   2610 969369 |  2610 990639 |  ngermeni_at_upatras.gr

  Ομότιμοι Καθηγητές

  Καλλέργης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610

  Καλλέργης Γεώργιος

  Καλλέργης Γεώργιος

  Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
   2610

  Κούκης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610

  Κούκης Γεώργιος

  Κούκης Γεώργιος

  Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα:
  Γραφείο: 101
   2610 |  G.Koukis_at_upatras.gr

  Λαμπράκης Νικόλαος | Ομότιμος |  Εφραμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

  Λαμπράκης Νικόλαος

  Λαμπράκης Νικόλαος

  Βαθμός: Ομότιμος
  Τομέας: Εφραμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  |  nlambrakis_at_upatras.gr

  Σαμπατακάκης Νικόλαος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

  Σαμπατακάκης Νικόλαος

  Σαμπατακάκης Νικόλαος

  Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  |  sabatak_at_upatras.gr

  Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  Σταύρος Παπαμαρινόπουλος | Καθηγητής (αφυπηρετήσας) |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

  Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

  Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

  Βαθμός: Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  |  papamar7_at_upatras.gr

  Μέλη ΔΕΠ

  Γεραγά Μαρία | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 990637

  Γεραγά Μαρία

  Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Αρχαιολογική Ωκεανογραφία, Παλαιοκλίμα, Παλαιοπεριβάλλον, Θαλάσσια Γεωλογία, Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1993 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-2000
  Γραφείο: 114
   2610 990637 |  mgeraga_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

  Παπαθεοδώρου Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996275

  Παπαθεοδώρου Γιώργος

  Παπαθεοδώρου Γιώργος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Επίδραση των θαλάσσιων καταστροφικών φαινομένων στα υποθαλάσσια τεχνικά έργα. Μηχανισμοί μεταφοράς ιζημάτων και διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων. Προστασία ακτών. Κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στην υποβρύχια αρχαιολογία
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1991
  Γραφείο: 111
   2610 996275 |  gpapathe_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

  Φερεντίνος Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997646

  Φερεντίνος Γιώργος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Γραφείο: 115
   2610 997646 |  geopap_at_upatras.gr

   

  Μέλη ΔΕΠ

  Κοντόπουλος Νικόλαος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997591

  Κοντόπουλος Νικόλαος

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Γραφείο: 218
   2610 997591 |  sediment_at_upatras.gr

  Ζεληλίδης Αβραάμ | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996272

  Ζεληλίδης Αβραάμ

  Ζεληλίδης Αβραάμ

  Βαθμός: Καθηγητής
  Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
  Ερευνητική Δραστηριότητα: Ανάλυση Ιζηματογενών λεκανών, Γεωλογία πετρελαίων.
  Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1983 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1988
  Γραφείο: 110
   2610 996272 |  A.Zelilidis_at_upatras.gr

  Αναλυτικό Βιογραφικό

   

  Προσωπικό

  Ζαφειρία Ρουμελιώτη | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610997540

  Ζαφειρία Ρουμελιώτη

  Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
   2610997540 |  zroumelioti_at_upatras.gr

  Στεφανόπουλος Παναγιώτης | ΕΤΕΠ |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 962 920

  Στεφανόπουλος Παναγιώτης

  Βαθμός: ΕΤΕΠ
  Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
  Γραφείο: 223
   2610 962 920 |  stefanop_at_upatras.gr

   

  Δρ. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Κανελλόπουλος Χρήστος | Συνεργαζόμενος Ερευνητής |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Κανελλόπουλος Χρήστος

  Βαθμός: Συνεργαζόμενος Ερευνητής
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ξανθοπούλου Βάϊα | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ξανθοπούλου Βάϊα

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  |  vxanthopoulou_at_upatras.gr

  Δρ. Πασσά Καλλιόπη-Σοφία | Συνεργαζόμενος Ερευνητής |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Πασσά Καλλιόπη-Σοφία

  Βαθμός: Συνεργαζόμενος Ερευνητής
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  |  passa_at_upatras.gr

  Δρ. Πετρούνιας Πέτρος | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Πετρούνιας Πέτρος

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ράθωση Χριστίνα | Συνεργαζόμενος Ερευνητής |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ράθωση Χριστίνα

  Βαθμός: Συνεργαζόμενος Ερευνητής
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ρηγόπουλος Ιωάννης | Συνεργαζόμενος Ερευνητής |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ρηγόπουλος Ιωάννης

  Βαθμός: Συνεργαζόμενος Ερευνητής
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ρογκάλα Αικατερίνη | Υποψήφια Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Δρ. Ρογκάλα Αικατερίνη

  Βαθμός: Υποψήφια Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Κοκκαλιάρη Μαρία, MSc | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Κοκκαλιάρη Μαρία, MSc

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  Γραφείο: 220

  Κουγιά Νικούλα, MSc | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Κουγιά Νικούλα, MSc

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Μπαλάτσας Ιωάννης | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Μπαλάτσας Ιωάννης

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  |  mpalatsas_at_upatras.gr

  Μπουρούνη Πηνελόπη | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Μπουρούνη Πηνελόπη

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  |  bourouni_at_upatras.gr

  Τσένη Ξανθή | Υποψήφιος Διδάκτορας |  Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

  Τσένη Ξανθή

  Βαθμός: Υποψήφιος Διδάκτορας
  Τομέας: Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
  |  tseni_at_upatras.gr

   

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1991 1990 1989 1988 1984 1982 1981 1980 1979 1977 1974

  2013

  Etiope, G., Tsikouras, B., Kordella, S., Ifandi, E., Christodoulou, D. & Papatheodorou, G. (2013): Methane flux and origin in the Othrys ophiolite hyperalkaline springs, Greece.-Chemical Geology (in press).

  Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I. and Papoulis, D., (2013). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based composition. Part I. Study in terms of mineralogical composition, microstructure, thermal expansion and cold crushing strength, Refractories and Industrial Ceramics, 53:5, 310-316.

  Papaefthymiou, H., Athanassopoulos, D., Papatheodorou, G., Iatrou, M., Geraga, M., Christodoulou, D., Kordella, S., Fakiris, E. & Tsikouras, B. (2013): Uranium and other natural radionuclides in the sediments of a Mediterranean fjord-like embayment, Amvrakikos Gulf (Ionian Sea), Greece.-Journal of Environmental Radioactivity, 122, 43-54.

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Determination of the interrelations between the engineering parameters of construction aggregates from ophiolite complexes of Greece using factor analysis.-Construction and Building Materials (in press).

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Correlations between petrographic and geometrical properties of ophiolitic aggregates from Greece.-Bulletin of Engineering Geology and the Environment (in press).

  Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2013): Evolution of rodingites along stratigraphic depth in the Iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece).-Lithos (in press).


   

  2012

  Flouda, G., Vavouranakis, G., Katsaros, Th., Ganetsos, Th. & Tsikouras, B. (2012): Non-destructive investigation using Raman spectroscopy of stone archaeological artefacts from Apesokari – Crete (Greece).-Proceedings 3rd Balkan Symposium on Archaeometry - “The Unknown Face of the Artwork”, Bucharest, Romania, 28-29/10/2012, 45-51.

  Iliopoulos I. Xanthopoulou V., & Tsolis-Katagas P., (2012). A petrographic assessment of houseware and storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaia, Greece. In: D. Katsonopoulou (ed.) Helike IV, Protohelladika: Helike and Aigialeia, The Southern Greek Mainland. (pp. 127-142).

  Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I. and Papoulis, D., (2012). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based composition. Refractories and Industrial Ceramics, (in press).

  Lampropoulou, P.G., Katagas, C.G., Iliopoulos, I., (2012). New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead burned magnesite and new various presynthesized spinel- based compositions (II):Compositional variation between coexisting spinel, periclase, Ca silicate and Ca-aluminate phases in magnesia spinel refractories and in their spinel- based precursors. Refractories and Industrial Ceramics (in press).

  Papadatos, Y., Tomkins, P., Nodarou, E., & Iliopoulos, I., (in press). "The beginning of Early Bronze Age in Crete: continuities and discontinuities in the ceramic assemblage at Petras Kephala, Siteia", In: C. Doumas, O. Kouka & ‘. Yiannikouri (Eds.), Proceedings of the International Conference The EBA in the Aegean: New Evidence , Athens - April 2008.

  Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Petrogenetic implications of plagiogranite intrusions in the Koziakas ophiolite.- Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 189, 125-137.

  Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Karipi, S. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Geochemical and petrogenetic features of plagiogranite dykes in the Koziakas ophiolitic mélange (W. Thessaly, Greece)- Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 189, 125-137.

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Petrographic investigation of microcrack initiation in mafic ophiolitic rocks under uniaxial compression.-Rock Mechanics and Rock Engineering DOI. 10.1007/s00603-012-0310-6.

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2012): The impact of petrographic characteristics on the engineering properties of ultrabasic rocks from northern and central Greece.-Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 45, 423-433.

  Ρηγόπουλος Ι., Τσικούρας Β., Πομώνης Π. & Χατζηπαναγιώτου, Κ. (2012): Ο ρόλος της πετρογραφίας στο σχηματισμό μικρορωγμών σε δολερίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου υπό την επίδραση μοναξονικής φόρτισης.-Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Τόμος, 101, 103-109.

  Tseni, X., Koutsopoulou, E., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2012): Investigation of the mineralogical petrographic, geochemical and physical properties of carbonate rocks from Ileia prefecture and assessment for industrial applications.-Bulletin of the Geological Society of Greece, 46, 105-120.

  Xypolias, P., Iliopoulos, I., Chatzaras, V., & Kokkalas, S. (2012). Subduction- and exhumation-related structures in the cycladic blueschists: Insights from south Evia island (Aegean region, Greece). Tectonics, 31(2)


   

  2011

  Grammatikopoulos, T. A., Kapsiotis, A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2011). Spinel composition, PGE geochemistry and mineralogy of the chromitites from the Vourinos ophiolite complex, Northwestern Greece. Canadian Mineralogist, 49(6), 1571-1598.

  Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2011). Mineralogy, composition and PGM of chromitites from Pefki, Pindos ophiolite complex (NW Greece): Evidence for progressively elevated fAs conditions in the upper mantle sequence. Mineralogy and Petrology, 101(1), 129-150.

  Kiriatzi E. and Iliopoulos I., (2011) Scanning Electron Microscopy of Aeginetan pottery samples. In: Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina: An Integrated Archaeological and Scietific Study of a Ceramic Landscape (Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean).(Ed. Evangelina Kiriatzi & Walter Gauss), ISBN 978-3700168010, (pp. 270-272).

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2011). Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117(1-2), 104-113.

  Tsikouras, B., Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Schaffer, M. (2011). Varietal heavy mineral analysis of sediment provenance, lower cretaceous scotian basin, eastern canada. Sedimentary Geology, 237(3-4), 150-165.


   

  2010

  Antonelou, A., Tsikouras, B., Papoulis, D., Hatzipanagiotou, K. (2010): Investigation of the formation of speleothems in the Agios Georgios Cave, Kilkis (N. Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece,43, 876-885, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

  Bourouni, P., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. (2010): Petrological investigation of carbonate rocks from the Ionian Zone (Etoloakarnania, Western Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece,43, 2540-2552, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

  Cau, M.A, Iliopoulos, I., Montana, G., (2010), Caracterización petrográfica de cerámicas a mano y a torno del yacimiento protohistórico de la Plaza de la Catedral (Ceuta). In F. Villada, J. Ramon, J. Suárez, El asentamiento protohistórico de Ceuta: indígenas y fenicios en la orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar, Archivo General de Ceuta, Ceuta, pp. 449-480.

  Ioannou, I., Petrou, M. F., Fournari, R., Andreou, A., Hadjigeorgiou, C., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2010). Crushed limestone as an aggregate in concrete production:The Cyprus case. Geological Society of London, sp. Publication, Limestone in the Built Environment: Present Day Challenges for the Preservation of the Past ,331, 127-135.

  Iliopoulos I. (2010). Le nuove analisi mineralogiche sulle anfore greco italiche di Ischia e di siti di confronto. In: Le anfore greco italiche di Ischia: Archeologia e archeometria. Artigianato ed economia nel golfo di Napoli.(a cura di: Gloria Olcese; Roma, Edizioni Quasar, Bari), pp. 202-210 con 9 tavole di microfotografie (pp. 216-224).

  Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2010). Platinum-group mineral characterization in concentrates from high-grade PGE al-rich chromitites of Korydallos area in the Pindos ophiolite complex (NW Greece). Resource Geology, 60(2), 178-191.

  Karipi, S., Tsikouras, B., Rigopoulos, I., Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. (2010): Insights into hydrothermal activity in the Iti Ophiolite (Central Greece).-Bulletin of the Geological Society of Greece,43, 2617-2624, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

  Liritzis, I., Drivaliari, N., Polymeris, G. S., & Katagas, C. (2010). New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 10(1), 81-87.

  Montana G., Polito, A-M. and Iliopoulos, I., (2010) Indigenous table ware production during the archaic period in western Sicily: new results from petrographic analysis. In: Interpreting Silent Artefacts: Petrographic Approaches to Archaeological Ceramics (Ed. Patrick Sean Quinn), 56 2010, ISBN 9781905739295, pp. 47-63.

  Mpalatsas, I., Rigopoulos, I., Tsikouras, ’., Hatzipanagiotou, K (2010).: Suitability assessment of Cretaceous limestones from Thermo (Aitoloakarnania, Western Greece) for their use as base and sub-base aggregates in road-construction.-Bulletin of the Geological Society of Greece,43, 2501-2509, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

  Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Tsikouras, B. (2010). The late neoproterozoic frog lake hornblende gabbro pluton, avalon terrane of nova scotia: Evidence for the origins of appinites. Canadian Journal of Earth Sciences, 47(2), 103-120.

  Perraki, M., Karipi, S., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. (2010): Grossular/hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central Greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite.-Scientific Annals of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki,Special volume 99, 317-322, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, 23-26/9/2010.

  Rathossi, C., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2010). Thermal behaviour of 'metamorphic vermiculite' in ca-rich ancient ceramic sherds and experimental ceramics. Mineralogical Magazine, 74(4), 747-771.

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Karipi, S., Hatzipanagiotou, K. (2010): Quantitative analysis of Asbestos fibres in ophiolitic rocks used as aggregates and hazard risk assessment for human health.-Bulletin of the Geological Society of Greece,43, 2712-2725, Proceedings 12th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 19-22/5/2010.

  Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2010). The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (Northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(1), 69-80.

  Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2010): Comments on Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the Samothraki mafic suite, NE Greece: Trace-element, isotopic and zircon age constraints by Nikola Koglin, Dimitrios Kostopoulos and Thomas Reischmann, Tectonophysics 473 (2009), 53 68. Tectonophysics, 483, 420-425.


   

  2009

  Iliopoulos, I., Cau, M.A. and Montana, G., (2009). Le anfore fenicio-puniche nel mediterraneo occidentale: caratteristiche petrografiche degli impasti siciliani e spagnoli. Atti della 10a Giornata di Archeometria della Ceramica (Roma, 5-7 Aprile 2006): Le Classi Ceramiche. Situazione degli Studi. Edipuglia Ed., a cura di: Sabrina Gualtieri, Bruno Fabbri, Giovanna Bandini, pp. 157-162.

  Ioannou, I., Andreou, A., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2009). Application of the sharp front model to capillary absorption in a vuggy limestone. Engineering Geology, 105(1-2), 20-23.

  Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., Zaccarini, F., & Garuti, G. (2009). Chromian spinel composition and platinum-group element mineralogy of chromitites from the Milia area, Pindos ophiolite complex, Greece. Canadian Mineralogist, 47(5), 1037-1056.

  Montana, G., Iliopoulos, I., Tardo, V., & Greco, C. (2009). Petrographic and geochemical characterization of archaic-hellenistic tableware production at solunto, sicily. Geoarchaeology, 24(1), 86-110.

  Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., Kalampounias, A. G., & Tsikouras, B. (2009). Progressive formation of halloysite from the hydrothermal alteration of biotite and the formation mechanisms of anatase in altered volcanic rocks from Limnos island, northeast Aegean sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 57(5), 566-577.

  Pe-Piper, G., Tsikouras, B., Piper, D.J.W. & Triantaphyllidis, S. (2009): Chemical fingerprinting of detrital minerals in the Upper Jurassic Lower Cretaceous sandstones, Scotian Basin.-Geological Survey of Canada, Open File 6288, 150 p.

  Tsikouras, B., Karipi, S., Rigopoulos, I., Perraki, M., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2009). Geochemical processes and petrogenetic evolution of rodingite dykes in the ophiolite complex of Othrys (Central Greece). Lithos, 113(3-4), 540-554.

  Tsikouras, B., Mihopoulos, K., Hatzipanagiotou, K. & Ninis, N. (2009): Correlations of mineralogy and physical properties from stones used for the restoration of ancient monuments in the Epidavros archaeological site.-In: Y. Maniatis (Ed), ASMOSIA VII, The Study of Marble and Other Stones in Antiquity , Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Bulletin de Correspondance Hellénique, 51, Paris, Athens, 735-743.

  Winter, N. A., Iliopoulos, I., & Ammerman, A. J. (2009). New light on the production of decorated roofs of the 6th c. B.C. at sites in and around rome. Journal of Roman Archaeology, 22(1), 6-28.


   

  2008

  Ammerman, A. J., Iliopoulos, I., Bondioli, F., Filippi, D., Hilditch, J., Manfredini, A., Penissi, L. & Winter, N. A. (2008). The clay beds in the velabrum and the earliest tiles in rome. Journal of Roman Archaeology, 21(1), 7-30.

  Andreou, A., Ioannou, I., Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2008): Physicochemical characterisation and study of impregantion of the calcareous sandstone of Cyprus.-Proceedings 1st Greek Congress of Building Materials and Elements, 1623-1634, Athens, 21-23/05/2008.

  Karipi, S., Tsikouras, B., Pomonis, P., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Geological evolution of the iti and Kallidromon mountains (Central Greece), focused on the ophiolitic outcrops. Zeitschrift Der Deutschen Gesellschaft Fur Geowissenschaften, 159(3), 549-563.

  Lampropoulou, P. G., & Katagas, C. G. (2008). Effects of zirconium silicate and chromite addition on the microstructure and bulk density of magnesia-magnesium aluminate spinel-based refractory materials. Ceramics International, 34(5), 1247-1252.

  Pomonis, P., Tsikouras, B., Karipi, S., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Rodingite formation in ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, Western Thessaly, Greece: Conditions of metasomatic alteration, geochemical exchanges and T-X(CO2) evolutionary path. Canadian Mineralogist, 46(3), 569-581.

  Rigopoulos, I., Pomonis, P., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. & Stournaras C. (2008): Correlation of physicomechanical properties of mafic and ultramafic rocks used as aggregates from the ophiolitic complex of Pindos (NW Greece).-Proceedings 1st Greek Congress of Building Materials and Elements, 1085-1097, Athens, 21-23/05/2008.

  Skarpelis, N., Tsikouras, B., & Pe-Piper, G. (2008). The miocene igneous rocks in the basal unit of Lavrion (SE Attica, Greece): Petrology and geodynamic implications. Geological Magazine, 145(1), 1-15.

  Tsikouras, B., Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., & Hatzipanagiotou, K. (2008). Triassic rift-related komatiite, picrite and basalt, Pelagonian continental margin, Greece. Lithos, 104(1-4), 199-215.


   

  2007

  Dierckx, H.M.C. & Tsikouras, ’. (2007): Petrographic characterization of rocks from the Mirabello Bay region, Crete, and its application to Minoan archaeology: the provenance of stone implements from Minoan sites.-Bulletin of the Geological Society of Greece,40, 1768-1780, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

  Grammatikopoulos, T. A., Kapsiotis, A., Zaccarini, F., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Garuti, G. (2007). Investigation of platinum-group minerals (PGM) from Pindos chromitites (Greece) using hydroseparation concentrates. Minerals Engineering, 20(12), 1170-1178.

  Kapsiotis A, Grammatikopoulos, T.A., Zaccarini, F., Garuti, G., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2007). Investigation of Platinum-group minerals (PGM) from Pindos and Vourinos chromitites (Greece) using new technology. Proceedings of the 9th SGA Biennial Meeting, Dublin, Ireland, 1599-1602.

  Kapsiotis, A., Tsikouras, B., Grammatikopoulos, T. & Hatzipanagiotou, š. (2007): On the metamorphic modification of Cr-spinel compositions from the ultrabasic rocks of the Pindos ophiolite complex (NW Greece).- Bulletin of the Geological Society of Greece,40, 781-793, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

  Karipi, S., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou K. (2007): Petrology and geochemistry of granitic pebbles in the Parnassos flysch at Iti Mountain, continental Central Greece.-Bulletin of the Geological Society of Greece,40, 816-828, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

  Karipi, S., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Grammatikopoulos, T. A. (2007). Petrogenetic significance of spinel-group minerals from the ultramafic rocks of the iti and Kallidromon ophiolites (Central Greece). Lithos, 99(1-2), 136-149.

  Karipi, S., Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K. & Grammatikopoulos, T. (2007): Fe-Ni-Co-Cu sulfides and native copper in the ophiolitic rocks of Iti and Kallidromon.-Mineral Wealth, 142, 7-18 (in Greek).

  Montana, G., Fabbri, B., Santoro, S., Gualtieri, S., Iliopoulos, I., Guiducci, G., & Mini, S. (2007). Pantellerian ware: A comprehensive archaeometric review. Archaeometry, 49(3), 455-481.

  Pomonis, P., Rigopoulos, I., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2007): Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic complex, NW Greece.-Bulletin of the Geological Society of Greece,40, 947-958, Proceedings 11th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 24-26/5/2007.

  Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2007). Petrogenetic evolution of the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly, Greece). Mineralogy and Petrology, 89(1-2), 77-111.


   

  2006

  Belvedere, O., Burgio, A., Iliopoulos, I., Montana, G., & Spatafora, F., (2006). Ceramica a vernice nera di età ellenistica da siti della Sicilia nord-occidentale: considerazioni tipologiche ed analisi archeometriche. Mélanges de L École Française de Rome, Antiquité, Vol. 118(2): 549-571, ISSN: 1123-9891.

  Kapsiotis, A., Grammatikopoulos, T. A., Zaccarini, F., Tsikouras, B., Garuti, G., & Hatzipanagiotou, K. (2006). Platinum-group mineral characterisation in concentrates from low-grade PGE chromitites from the Vourinos ophiolite complex, Northern Greece. Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section B: Applied Earth Science, 115(2), 49-57.

  Karipi, S., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2006). The petrogenesis and tectonic setting of ultramafic rocks from Iti and Kallidromon mountains, Continental Cental Greece: Vestiges of the Pindos ocean. Canadian Mineralogist, 44(1), 267-287.

  Rigopoulos I., Pomonis P., Tsikouras B. & Hatzipanagiotou, K. (2006): Comparative evaluation of dolerites from the Pindos and Vourinos ophiolitic rocks for their use as aggregates resource Technical Annals, 26, 49-61 (in Greek).

  Tsikouras, B., Karipi, S., Grammatikopoulos, T. A., & Hatzipanagiotou, K. (2006). Listwaenite evolution in the ophiolite mélange of Iti mountain (Continental Central Greece). European Journal of Mineralogy, 18(2), 243-255.


   

  2005

  Alaimo R., Montana, G. & Iliopoulos, I. (2005). Contribution of Mineralogical, Petrographic and Chemical Analyses in the Characterization of the Ceramic Productions of Mozia and Solunto. Atti di V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Palermo - Marsala, 2 8 Ottobre 2000, pp. 705-714.

  Grammatikopoulos, T.A., Tsikouras, B. & Salonikis, K. (2005): Forms of gold and applied mineralogy in geology and metallurgical processes of gold deposits.-Mining and Metallurgical Annals, 14, 45-60 (in Greek).

  Iliopoulos, I. & Katagas, C. (2005) Modeling and prediction of metapelitic assemblages from Ikaria island (Aegean, Greece) employing isochemical p-t phase diagram sections (pseudosections), 2nd Congress of the Comitee of Economic Geology, Mineralogy and Geochemisty of the Geological Society of Greece, 7-9 October 2005, Thessaloniki, University of Macedonia, Greece, p. 75-84.

  Lampropoulou, P. G., Katagas, C. G., & Papamantellos, D. C. (2005). Composition of periclase and calcium-silicate phases in magnesia refractories derived from natural microcrystalline magnesite. Journal of the American Ceramic Society, 88(6), 1568-1574.

  Montana G., Iliopoulos I. and Giarrusso R., (2005). Pantellerian ware: new data on petrography, chemistry and technological properties, In: 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares, and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, (eds. J.M. Gurt i Esparraguera and J. Buxeda i Garrigós), British Archaeological Reports (BAR) - International Series, S1340: 425-435.

  Montana G., Iliopoulos I. and Tantillo M. (2005). Establishing a recipe for Pantellerian ware: raw materials field survey, analysis and experimental reproduction, In: 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares, and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, (eds. J.M. Gurt i Esparraguera and J. Buxeda i Garrigós), British Archaeological Reports (BAR) - International Series, S1340: 437-450.

  Navarra, G., Iliopoulos, I., Militello, V., Rotolo, S. G., & Leone, M. (2005). OH-related infrared absorption bands in oxide glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 351(21-23), 1796-1800.

  Panagopoulos, G., Lambrakis, N., Katagas, C., Papoulis, D., & Tsolis-Katagas, P. (2005). Water-rock interaction induced by contaminated groundwater in a karst aquifer, Greece. Environmental Geology, 49(2), 300-313.

  Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., Tsikouras, B., & Katagas, C. (2005). AnFT-Raman, Raman and FTIR study in hydrothermally altered volcanic rocks from Kos Island (Southeastern Aegean, Greece)-In: The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives ,Developments in Volcanology 7, M. Fytikas & G. Vougioukalakis (Eds), 293-304, Elsevier

  Pomonis, P., Tsikouras, B., Grammatikopoulos, A. & Hatzipanagiotou, K. (2005): The presence of Fe-Ni-Co-Cu sulfides and native copper within the Koziakas ophiolite complex (W. Thessaly) Mineral Wealth, 134, 19-30 (in Greek).

  Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2005). Geological evolution of the Koziakas ophiolitic complex (Western Thessaly, Greece). Ofioliti, 30(2), 75-84.

  Tsikouras, B., Pomonis, P., Rigopoulos, I., & Hatzipanagiotou, K. (2005): Suitability assesement of basic ophiolitic rocks in the Mikroklisoura area, Grevena, for their use as antiskid and railway ballast aggregates.-Proceedings 2nd Congress of the Committee of Economic Geology, Mineralogy and Geochemistry of the Geological Society of Greece, 347-356, Thessaloniki 7-9/10/2005 (in Greek).


   

  2004

  Alaimo, R., Bultrini, G., Eragalà, I., Giarrusso, R., Iliopoulos, I., & Montana, G. (2004). Archaeometry of sicilian glazed pottery. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 79(2), 221-227.

  Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A. & Tsikouras, B. (2004): Provenance of Pindos flysch deposits in Metsovo and Fourna areas using scanning electron microscopy and microanalysis.-Bulletin of the Geological Society of Greece,36/1, 543-551, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.

  Cau, M. -., Day, P. M., Baxter, M. J., Papageorgiou, I., Iliopoulos, I., & Montana, G. (2004). Exploring automatic grouping procedures in ceramic petrology. Journal of Archaeological Science, 31(9), 1325-1338.

  Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Monazite alteration mechanisms and depletion measurements in kaolins. Applied Clay Science, 24(3-4), 271-285.

  Papoulis, D., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Progressive stages in the formation of kaolin minerals of different morphologies in the weathering of plagioclase. Clays and Clay Minerals, 52(3), 275-286.

  Pe-Piper, G., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2004). Evolution of boninites and island-arc tholeiites in the Pindos ophiolite, Greece. Geological Magazine, 141(4), 455-469.

  Pomonis, P., Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (2004): Comparative geochemical study of the Triassic trachyandesites of Glykomilia and alkali basalts from the Koziakas ophiolite mélange (W. Thessaly): implications for their origin.- Bulletin of the Geological Society of Greece,36/1, 587-596, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.

  Rathossi, C., Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (2004). Technology and composition of roman pottery in Northwestern Peloponnese, Greece. Applied Clay Science, 24(3-4), 313-326.

  Tsikouras B., Hatzipanagiotou, K. & Pe-Piper, G. (2004): Evolution of Boninites in the Pindos Ophiolite, Greece, and their significance in the development of the Pindos Ocean.-Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology,14-20/4/2004, Thessaloniki, Greece, 292-295.

  Vakalas, I., Ananiadis, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Tsikouras, B. (2004): Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis.- Bulletin of the Geological Society of Greece,36/1, 607-614, Proceedings 10th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 15-17/4/2004.


   

  2003

  Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2003). Risultati delle indagini mineralogico-petrografiche sui reperti ceramici. In: Monte Maranfusa. Un insediamento nella Media Valle del Belice, (a cura di: F. Spatafora. Regione Siciliana - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, Servizio Beni Archeologici, Palermo, Nuova Grafica Due), pp. 425-441.

  Alaimo, R., Montana, G., & Iliopoulos, I. (2003). Le anfore puniche di Solunto: dati tipologici ed archeometrici. Workshop G. Nenci Quarte Giornate Internazionali di Studi sull Area Elima. Erice Ghibellina, 1-4 dicembre 2000, Vol I, pp. 1-9.

  Grammatikopoulos, T.A., Tsolis-Katagas, P., Tsikouras, B. &. Katagas, C. (2003): Applied Mineralogy in Industrial and Metallic Mineral Deposits: Examples from Wollastonite, V-magnetite and Muscovite.-Proceedings 35th Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors,21-23/1/2003, Otawa, Ontario, Canada, 191-212.

  Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2003): Origin and evolution of subophiolitic amphibolites from Angelona (SE Peloponnesus, Greece), and their significance within the Pindos Ocean.-Periodico di Mineralogia,72/3, 13-33.

  Hatzipanagiotou, K., Tsikouras, B., Migiros, G., Gartzos, E., & Serelis, K. (2003). Origin of rodingites in ultramafic rocks from Lesvos island (NE Aegean, Greece). Ofioliti, 28(1), 13-23.

  Montana, G., Mommsen, H., Iliopoulos, I., Schwedt, A., & Denaro, M. (2003). The petrography and chemistry of thin-walled ware from an hellenistic - roman site at segesta (sicily). Archaeometry, 45(3), 375-389.


   

  2002

  Grammatikopoulos, T.A. & Tsikouras, B. (2002): Mineralogy and Textural Evaluation of Ores in Economic Geology and Metallurgical Processes.-Mineral Wealth, 125, 37-50.

  Hein, A., Tsolakidou, A., Iliopoulos, I., Mommsen, H., Buxeda i Garrigós, J., Montana, G., & Kilikoglou, V. (2002). Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: An inter laboratory calibration study. Analyst, 127(4), 542-553.

  Iliopoulos I., Alaimo R., and Montana G. (2002). Analisi Petrografica degli impasti delle anfore fenicie e puniche. In: MOZIA: Gli scavi nella Zona A dell abitato. (a cura di: Maria Luisa Famà; Editore: Edipuglia, Bari), pp. 355-363.

  Pomonis, P., Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (2002). Origin, evolution and radiometric dating of sub-ophiolitic metamorphic rocks from the Koziakas ophiolite (W. Thessaly, Greece). Neues Jahrbuch Fur Mineralogie, Abhandlungen, 177(3), 255-276.


   

  2001

  Hatzipanagiotou, K., Pomonis, P. & Tsikouras, B. (2001): Origin and evolution of ultramafic rocks from the Koziakas ophiolite, continental Greece.-Braunschweiger geowissenschaftliche Arbeiten, 24, 235-247.

  Hatzipanagiotou, K., & Tsikouras, B. (2001). Rodingite formation from diorite in the Samothraki ophiolite, NE Aegean, Greece. Geological Journal, 36(2), 93-109.

  Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (2001): Skarn formation during contact metasomatism of the Samothraki ophiolite, NE Aegean, Greece.-Mineral Wealth, 119, 25-34.

  Patargias, P.A. & Tsikouras, B. (2001): Landslide hazard zonation in the Prefecture of Evritania- Mineral Wealth, 118, 39-46 (in Greek).


   

  2000

  Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2000). Analisi archeometrica di reperti ceramici alto medievali rinvenuti in tre siti di scavo della Sicilia occidentale. Atti di II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, pp. 408-412.

  Alaimo R., Giarrusso R., Iliopoulos I. and Montana G. (2000). Coppe tipo "Iato K480": indagini archeometriche finalizzate alla individuazione del centro di produzione. Associazione Italiana di Archeometria. Atti di 1° Congresso Nazionale: L archeometria in Italia: La scienza per i Beni Culturali. Ed. Patròn, pp. 413-425.

  Cau M.A., Iliopoulos I. and Montana G. (2000) Pots and Volcanoes: Provenance of some Late Roman Cooking Wares in the Western Mediterranean. 32nd International Symposium of Archaeometry, Mexico City, May 2000 (published in CDROM media).

  Kotopouli, C. N., Pe-Piper, G., & Piper, D. J. W. (2000). Petrology and evolution of the hercynian Pieria granitoid complex (Thessaly, Greece): Paleogeographic and geodynamic implications. Lithos, 50(1-3), 137-152.

  Migiros, G., Hatzipanagiotou, K., Gartzos, E., Serelis, K., & Tsikouras, B. (2000). Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos island (NE Aegean, Greece). Chemie Der Erde - Geochemistry, 60(1), 27-46.

  Ninis, N., Papakostopoulos, N. & Tsikouras, B. (2000): The development of a new quarry at Kenchreae of Corinth, specifically designed to serve the needs of a restoration project in the Epidaurean Asklepieion - A case study.-Proceedings GeoBen 2000, Geological and Geotechnical Influences in the Preservation of Historical Sites, Torino 7-9/6/2000, 705-713.


   

  1999

  Hatzipanagiotou, K., & Tsikouras, B. (1999). Plagiogranites in the hellenic ophiolites. Ofioliti, 24(2), 283-292.

  Patargias, P.A. & Tsikouras, B. (1999): The decisive role of rainfall in the occurrence of landslide phenomena in the Prefecture of Evritania.-K.E.D.E. Bulletin, 1997-1999, 79-89 (in Greek).

  Patargias, P.A., Tsikouras, B. & Vasiliadis, E. (1999): Implementation of the factor and cluster analysis to determine the degree of natural hazard of landslides in the Prefecture of Evritania.-K.E.D.E.Bulletin, 1997-1999, 91-104 (in Greek).


   

  1998

  Alaimo, R., Greco, C., Iliopoulos, I. M., & Montana, G. (1998). Le officine ceramiche di Solunto e Mozia (VII-III secolo a.C.): Un primo confronte tra materie prime, fabric e chimismo dei prodotti finiti. Mineralogica et Petrographica Acta, 41, 287-306.

  Tsikouras, B. (1998): Clouded plagioclases from an ophiolite of the NE Aegean Sea (Samothraki Island, Greece): Evidence for diffusion of hydrothermal fluids.-Geologica Balcanica, 28/1-2, 61-68.

  Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1998): Study of clinopyroxenes from the Samothraki ophiolite basalts and their significance in the investigation of the geotectonic environment.- Bulletin of the Geological Society of Greece,32/3, 21-28, Proceedings 8th International Congress of the Geological Society of Greece, Patras, 25-27/5/1998.

  Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (1998). Petrogenetic evolution of an ophiolite fragment in an ensialic marginal basin, northern Aegean (Samothraki island, Greece). European Journal of Mineralogy, 10(3), 551-567.

  Tsikouras, B., & Hatzipanagiotou, K. (1998). Two alternative solutions for the development of a marginal basin in NE Greece. Ofioliti, 23(2), 83-92.

  Tsikouras, B., Hatzipanagiotou, K., & Seymour, K. S. (1998). Plagiogranite and leucogranite relationships in an ophiolite of the Tethys ocean (Samothraki, N. Aegean, Greece). Neues Jahrbuch Fur Mineralogie, Monatshefte,(1), 13-35.


   

  1997

  Pe-Piper, G., & Kotopouli, C. N. (1997). Geochemistry of metamorphosed mafic rocks from Naxos (Greece): The pre-cenozoic history of the cycladic crystalline belt. Ofioliti, 22(2), 239-249.

  Pe-Piper, G., Kotopouli, C. N., & Piper, D. J. W. (1997). Granitoid rocks of Naxos, Greece: Regional geology and petrology. Geological Journal, 32(2), 153-171.


   

  1996

  Seymour, K. S., Tsikouras, V., Kotopouli, K., Hatzipanayiotou, K., & Pe-Piper, G. (1996). A window to the operation of microplate tectonics in the tethys ocean: The geochemistry of the samothrace granite, aegean sea. Mineralogy and Petrology, 56(3--4), 251-272.


   

  1995

  Pe-Piper, G., Piper, D.J.W., Kotopouli, C.N. & Panagos, A.G., (1995). Neogene volcanoes of Chios, Greece: the relative importance of subduction and back-arc extension. In: Smellie, J.L. (ed.), Volcanism Associated with Extension at Consuming Plate Margins. Geological Society Special Publication No. 81, 213-231.

  Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1995): Geological evolution of Samothraki island (N. Aegean, Greece): An incomplete ophiolitic sequence in the Circum-Rhodope Zone.-Geological Society of Greece, special publication 4/1, 116-126, Proceedings XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Athens 17-20/9/1995.


   

  1994

  Pe-Piper, G. & Kotopouli, C.N., (1994). Paleozoic volcanic rocks of Chios, Greece: record of a Paleotethyan suture. Neues Jahrbuch Mineralogie Mh., H.1, 23-29.

  Pe-Piper, G., Piper, D. J. W., Kotopouli, C. N., & Panagos, A. G. (1994). Neogene volcanoes of Chios, Greece: The relative importance of subduction and back-arc extension. Volcanism Associated with Extension at Consuming Plate Margins,, 213-231.

  Tsikouras, B. (1994): Mineralogical and Geochemical study of rodingites in Samothraki Island (N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece,30/3, 63-77, Proceedings 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 25-27/5/1994 (in Greek).

  Tsikouras, B., Beltas, P. & Hatzipanagiotou, K. (1994): Petrography and Geochemistry of basaltic rocks from the Vatera ophiolitic melange (S. Lesvos, N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece,30/3, 103-112, Proceedings 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 25-27/5/1994 (in Greek).


   

  1993

  Pyrgiotis, L. Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1993): Petrographic and Geochemical Study of peridotitic rocks from the Dafnospilia-Kedros area (S. Thessaly).-Bulletin of the Geological Society of Greece,28/2, 105-122, Proceedings 6th Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 25-27/5/1992 (in Greek).

  Tsikouras, B. & Hatzipanagiotou, K. (1993): Geochemical and mineral study of the dioritic veins network of the ophiolites of western Samothraki (N. Aegean).-Bulletin of the Geological Society of Greece,28/2, 623-641, Proceedings 6th Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 25-27/5/1992 (in Greek).


   

  1991

  Katagas, C., Tsolis-Katagas, P., & Baltatzis, E. (1991). Chemical mineralogy and illite crystallinity in low grade metasediments, zarouchla group, northern Peloponnesus, Greece. Mineralogy and Petrology, 44(1-2), 57-71.

  Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., (1991). Geochemistry of the Paranestion volcanic rocks, Hellenic Rhodope, Greece. Chemie der Erde, 51, 13-22.

  Kotopouli, C. N., Pe-Piper, G., & Katagas, C. G. (1991). The metamorphism and migmatization of the Xanthe-Echinos metamorphic complex, Central Rhodope, Greece. Lithos, 27(2), 79-93.

  Pe-Piper, G. and Kotopouli, C.N., (1991). Geochemical characteristics of the Triassic igneous rocks of the island of Samos, Greece. Neues Jahrbuch Mineralogie Abh., 162, 135-150.


   

  1990

  Kotopouli, C.N., (1990). Chemistry of biotites from the Skalote granitoid complex, Hellenic Rhodope, Greece. Geologica Balcanica, 20, 33-39.

  Tsikouras, B., Pe-Piper, G. & Hatzipanagiotou, K. (1990): A new date for an ophiolite of the northeastern margin of the Vardar zone, Samothraki, Greece.-Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, H. 11, 521-527.


   

  1989

  Kotopouli, C.N., Hatzipanagiotou, K. & Tsikouras, B. (1989): Petrographic and geochemical characteristics of the ophiolitic rocks in northern Samothrace, Greece.-Geologica Balcanica, 19/3, 61-67

  Kotopouli, C. N., & Pe-Piper, G. (1989). Chemical composition of pargasite and hornblende in low to high grade metamorphic rocks of the Rhodope zone, Xanthi, Greece. Mineralogy and Petrology, 40(4), 275-288.

  Kotopouli, C.N. and Pe-Piper, G., (1989). Geochemical characteristics of felsic intrusive rocks within the Hellenic Rhodope: A comparative study and petrogenetic implications. Neues Jahrbuch Mineralogie Abh., 161, 2, 149-169.

  Tsikouras, B., Traki, K., Katsantouri, O. & Hatzipanagiotou, K. (1989): Contribution to the geological structure and petrography of the ophiolitic melange and the residual ophiolite nappe in northern Argolis.-Bulletin of the Geological Society of Greece,23/1, 347-362, Proceedings 4th Congress of the Geological Society of Greece, Athens Geol. Soc. Greece, 25-27/5/1988 (in Greek).

  Tsolis-Katagas, P., & Katagas, C. (1989). Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean sea, Greece. Clays & Clay Minerals, 37(6), 497-510.


   

  1988

  Hatzipanagiotou, K., Tsikouras, B. & Gaitanakis, P. (1988): Study of the ophiolitic outcrops in Central Argolis: Ophiolitic melange and residual Ophiolitic nappe-Annales Geologiques des Pays Helleniques, 33, 475-492 (in Greek).


   

  1984

  Baltatzis, E. G., & Katagas, C. G. (1984). The pumpellyite-actinolite and contiguous facies in part of the phyllite-quartzite series, central northern Peloponnesus, Greece. Journal of Metamorphic Geology, 2(4), 349-363.

  Katagas, C. G. (1984). High pressure metamorphism in Ghiaros island, Cyclades, Greece.


   

  1982

  Kotopouli, C. N., Smith, A. Y., Brown, A. A., & Lundberg, B. R. (1982). Petrographic relations and uranium distribution in the Skaloti granitoid complex, Paranestion district, Greek Macedonia. Economic Geology, 77(8), 1875-1892.

  Pe-Piper, J., Panagos, A. G., Piper, D. J. W., & Kotopouli, C. N. (1982). The (?)mid triassic volcanic rocks of Lakonia, Greece. Geological Magazine, 119(1), 77-85.


   

  1981

  Pe-Piper, G., & Kotopouli, C. N. (1981). Very low grade metamorphism of triassic volcanics, west hellenic nappes, southern Peloponnese, Greece: Summary. Geological Society of America Bulletin, Part I, 92(12), 914-916.


   

  1980

  Katagas, C. G. (1980). Metamorphic zones and physical conditions of metamorphism in Leros island, Greece. Contributions to Mineralogy and Petrology, 73(4), 389-402.


   

  1979

  Katagas, C., & Panagos, A. G. (1979). Pumpellyite-actinolite and greenschist facies metamorphism in Lesvos island (Greece). TMPM Tschermaks Mineralogische Und Petrographische Mitteilungen, 26(4), 235-254.

  Panagos, A.G., Pe, G.G., Piper, D.J.W. and Kotopouli, C.N., (1979). Age and stratigraphic subdivision of the Phyllite Series, Krokee region, Peloponnese, Greece. Neues Jahrbuch Geologie Palaontologie Mh., 3, 181- 190.


   

  1977

  Katagas, C., & Sapountzis, E. (1977). Petrochemistry of low and medium grade mafic metamorphic rocks from Leros island, Greece. TMPM Tschermaks Mineralogische Und Petrographische Mitteilungen, 24(1-2), 39-55.


   

  1974

  Katagas, C. (1974). Addendum. Contributions to Mineralogy and Petrology, 48(2), 148.

  Katagas, C. (1974). Alkali amphiboles intermediate in composition between actinolite and riebeckite. Contributions to Mineralogy and Petrology, 46(4), 257-264.


   

  Ερευνητική Δραστηριότητα

  • Πεδία της Θαλάσσιας Γεωλογίας. (Γεωτεχνικές ιδιότητες ιζημάτων – Υπολογισμός ευστάθειας υποθαλάσσιων πρανών)
  • Θύλακες βιογενών υδρογονανθράκων στα ιζήματα
  • Σύγχρονες δελταϊκές ιζηματολογικές διεργασίες
  • Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές σε περιοχές υψηλής σεισμοτεκτονικής δραστηριότητας
  • Φυσική Ωκεανογραφίας (Κυκλοφορία υδάτων σε πορθμούς και διαύλους, Κυκλοφορία σε κόλπους και ανταλλαγή υδάτων μεταξύ κόλπων και ανοιχτής θάλασσας, Σχηματισμός στροβίλων σε διατμητικές ροές, Πρόγνωση παλιρροιών και παλιρροϊκά ρεύματα και ταλαντώσεις σε κλειστές θάλασσες και κλειστούς κόλπους
  • Θαλάσσια ρύπανση
  • Γεωμορφολογία / Διαχείριση παράκτιας ζώνης (Σταθερότητα ακτογραμμής Παράκτια κυκλοφορία ύδατος και ιζημάτων, Παράκτιες υδροδυναμικές συνθήκες – μετρήσεις χαρακτηριστικών κυμάτων και παράκτιων ρευμάτων, Μεταβολές της ακτής και Παράκτιες γεωμορφές, Προστασία ακτών)
  • Ανάδειξη και Προστασία της παράκτιας και Ενάλιας Πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Κλιματικές Μεταβολές στο πρόσφατο παρελθόν και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο.
  • Παλαιά και σύγχρονα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Χερσαία Παράκτια και Θαλάσσια
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση Σύγχρονων Περιβαλλόντων Γεωλογία του Τεταρτογενούς, Γεωαρχαιολογία
  • Παλαιογεωγραφία
  • Παλαιοκλιματολογία
  • Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών Αλπικών και μετά-Αλπικών
  • Γεωλογία Πετρελαίου.
  • Λιμνοθαλάσσια συστήματα (λιμνοθάλασσες νήσου Λευκάδας και Κοτυχίου)
  • Ποτάμια συστήματα (Βοιωτικός Κηφισός, Νέδας, Βολιναίος, Ξυλοκέρας, Σέλεμνος)
  • Παλαιογεωγραφία, Παλαιοκλιματολογία και Παλαιοβοτανική της ΒΔ Πελοποννήσου
  • Ολοκαινική εξέλιξη των Περιβαλλόντων της περιοχής της αρχαίας Ελίκης
  • Λεκάνες προχώρας (Πίνδος, Μεσοελληνική Αύλακα)
  • Ανθρακική Ιζηματογένεση στην Ιόνιο Ζώνη
  • Στην ανάλυση τεκτονικών δομών μεγάλης κλίμακας και τη σημασία τους στο σχηματισμό των Ελληνίδων.
  • Εφαρμογές των μοντέρνων τεχνικών τεκτονικής ανάλυσης στους κλάδους της Δομικής Γεωλογίας, Νεοτεκτονικής, Μικροτεκτονικής, Τεκτονικής γεωμορφολογίας και Γεωλογίας σεισμών.
  • Ρεολογία, γεωδυναμική και γεωτεκτονικά μοντέλα εξέλιξης
  • Μικροτεκτονική, ποσοτική ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματικοί δείκτες
  • Ποσοτική ανάλυση σε ζώνες διατμητικής ολίσθησης πλαστικού και εύθραυστου χαρακτήρα
  • Μηχανισμοί ανόδου μεταμορφωμένων ενοτήτων και μαγμάτων
  • Ρυθμός ολίσθησης ρηγμάτων
  • Τεκτονική ανάλυση ιζηματογενών λεκανών
  • Εξέλιξη ρηξιγενών ζωνών
  • Fractal ανάλυση σε ενεργά ρήγματα
  • Υποβάθμιση ρηξιγενών πρανών
  • Αναγνώριση και χαρακτηριστικά ενεργών ρηγμάτων
  • Ανάλυση πεδίου τάσεων
  • Μοντελοποίηση ρηγμάτων
  • Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου
  • Ζώνες διατμητικής ολίσθησης και κινηματική τους σε μαγματικά-ηφαιστειακά πετρώματα
  • Αναγνώριση ρηξιγενών πρανών
  • Γεωμορφολογική ανάλυση περιοχών ενεργού τεκτονικής-Γεωμορφολογικοί δείκτες
  • Φυσικές καταστροφές, κατολισθήσεις με τη χρήση αεροφωτογραφιών
  • Οικολογία
  • Ασβεστολιθικό (κοκκόλιθοι) και πυριτικό φυτοπλαγκτόν από τους σαπροπηλούς S1-S10 της Αν. Μεσογείου Θάλασσας τα τελευταία 300000 χρόνια (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας/ Tubingen)
  • Γεωλογική και Μικροπαλινολογική εξέλιξη του Ανώτερου Καινοζωικού στη Νότια και Ανατολική Κρήτη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παλαιοντολογιάς FU Berlin)
  • Θαλάσσιες ταράτσες του Τεταρτογενούς στη Νότια Πελοπόννησο (Λακωνία) σε συνεργασία με Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Munster/ Γερμανία.
  • Οικολογία και Στρωματογραφία με ακτινόζωα από το Πλειόκαινο μέχρι σήμερα (ΝΑ Μεσόγειο και Κρήτη) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροπαλαιοντολογίας Pierre et Marie Currie (Paris VI)

   

  Εξοπλισμός

  • Όργανα θαλάσσιας Γεωλογίας (Τομογράφοι υποδομής πυθμένα, Ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, Ψηφιακό σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων).
  • Κατευθυνόμενο υποβρύχιο σκάφος τύπου BENTHOS.
  • Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο Δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης
  • Πυρηνολήπτης βαρύτητας και διάφοροι τύποι δειγματοληπτικών συσκευών, Πλήρης εξοπλισμός για κοκκομετρική ανάλυση
  • Πλήρης εξοπλισμός για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των ιζημάτων του πυθμένα
  • Πλήρης εξοπλισμός για τον προσδιορισμό της Φυσικής Ωκεανογραφίας και Γεωμορφολογίας των Ακτών (Ρευματογράφοι, Θερμοσαλινόμετρα, Φιάλες δειγματοληψίας νερού, Παλιρροιογράφοι Van Essen, Οξυγονόμετρο, Κυματογράφους συνεχούς αντιστάσεως, Σύστημα καταγραφής μετρήσεων, Αυτογραφικά και ηλεκτρονικά ανεμόμετρα, Σύστημα ειδικών πλωτήρων για νυχτερινές μετρήσεις παράκτιων ρευμάτων με φωτογραμμικές μεθόδους)
  • Πλήρης εξοπλισμός Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας (Ατομική απορρόφηση Perkins Elmer 3100, Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών θαλάσσιων και λιμναίων παραμέτρων υδάτινης στήλης, Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης ωκεανογραφικών – περιβαλλοντικών δεδομένων
  • Σύστημα μέτρησης διαλελυμένου μεθανίου) και Φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης (Φωτογραμμετρικός σταθμός με λογισμικό Φωτογραμμετρίας – Τηλεπισκόπησης Image Station της ΖΙ – Imagine).
  • Δονητές κόσκινων
  • Υδατόλουτρα για ανάλυση με τη μέθοδο της πιππέτας
  • Ηλεκτρονικούς ζυγούς
  • Πυριαντήρια
  • Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών
  • Φυγόκεντρο συσκευή προσδιορισμού CaCO3
  • Συσκευή προσδιορισμού οργανικού υλικού
  • Φασματοφωτόμετρο τύπου Hack 2000
  • Ηλεκτρονικά Ph-μετρα
  • Αλμυρόμετρα
  • Οξυγονόμετρα
  • Θερμόμετρα
  • Σύστημα προσδιορισμού πορώδους
  • Σύστημα προσδιορισμού υδατοπερατότητας
  • Σύστημα διαχωρισμού βαρέων ορυκτών
  • Συστήματα Πυρηνοληψίας στο χερσαίο και παράκτιο πεδίο
  • Γεωηλεκτρικό όργανο γεωφυσικής διασκόπισης
  • Συσκευή εκχύλισης & Περιστροφικού εξατμιστή για τον προσδιορισμό κηρογόνου και βιτουμένιου.
  • Η/Υ για εφαρμογές GIS
  • Φωτογραμμετρικός σταθμός Image Station Stereo Softcopy kit (ZI-imaging) με υψηλής ανάλυσης scanner
  • Αυτόματος Χωροβάτης Nikon AS
  • Πολωτικό μικροσκόπιο Nikon με φωτογραφική μηχανή και ψηφιακή κάμερα
  • Schmidt Hammer
  • Kλισιόμετρο (Topographic Abney level)
  • Πλήρης εξοπλισμός για παλαιοσεισμολογική έρευνα.

  Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη των τοπογενών τυρφώνων  :     

  • Μικρής Πρέσπας και Χειμαδίτιδας (Ν. Φλώρινας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Φιλ ίππων (Ν. Καβάλας),Καλοδικίου (Ν. Θεσπρωτίας), Βουλκαριάς και Κατούνας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Αγυιάς (Ν. Αχαΐας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου), Χωτούσας (Ν. Αρκαδίας), Αγίου Φλώρου (Ν. Μεσσηνίας)    
  • Ορυκτολογική και ιχνοστοιχειακή σύσταση τυρφών Φιλίππων (Ν. Καβάλας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου)     
  • Ανθρακοπετρογραφική μελέτη τυρφών Φιλίππων (Ν. Καβάλας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου).     
  • Χρήση εδαφοβελτιωτικών υλικών, που έχουν ως βάση τον λιγνίτη και την τύρφη, στην αποκατάσταση εδαφών σε περιοχές με έντονη εξορυκτική δραστηριότητα (Μήλος, Παρνασσός).     
  • Μελέτη ηφαιστειακών τόφφων που απαντώνται στους τυρφώνες Καλοδικίου (Ν. Θεσπρωτίας) και Φιλίππων (Ν. Καβάλας).     
  • Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη των μεταβατικών τυρφώνων: περιοχής Ελατιάς (Ν. Δράμας), Λαϊλιά (Ν. Σερρών), Καλής Πεδιάδας και όρους Βόρα (Ν. Πέλλας).      Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη λιγνιτικών κοιτασμάτων Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας), Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
  • Ορυκτολογική και ιχνοστοιχειακή σύσταση λιγνιτών Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας), Πελλάνας (Ν. Μεσσηνίας) και Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
  • Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης), Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας) και Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
  • Πειραματική εφαρμογή εδαφοβελτιωτικών, που παρασκευάζονται με βάση την τύρφη και τον λιγνίτη, σε αποκαταστάσεις εδαφών σε ορυχεία.     
  • Γεωλογική έρευνα των βάλτων στην Ιερή Κοιλάδα των Δελφών.     
  • Προσδιορισμός θερμαντικής ικανότητας στερεών και υγρών καυσίμων.

  Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης)
  Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης)

  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

  Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κούκης

  Η κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας καλύπτει την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και την εκτέλεση των τεχνικών έργων (αντικείμενα Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας) καθώς τη μελέτη της σεισμοτεκτονικής - σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου και των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων (αντικείμενα Σεισμολογίας και Γεωφυσικής).

  Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα με τη συμμετοχή σε σειρά έργων υποδομής όπως: ύδρευσης, δημιουργίας χώρων απόθεσης απορριμμάτων, διάθεσης τοξικών αποβλήτων και αποκατάστασης του τοπίου, ευστάθειας των πρανών σε φράγματα και έργα οδοποιίας, μελέτης των κατολισθήσεων, διαβρώσεων και πλυμμηρών, μελέτης των συνθηκών θεμελίωσης και των σεισμολογικών παραμέτρων οικιστικών περιοχών (μικροζωνικές μελέτες) και διερεύνησης αρχαιολογικών χώρων με μη καταστροφικές μεθόδους (γεωλογικές και γεωφυσικές).

  Με βάση τα παραπάνω πιστεύεται ότι η Ειδίκευση αυτή μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά σε επιστήμονες των θετικών επιστημών και μηχανικούς που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε σχέση με την κατασκευή έργων, το σχεδιασμό χρήσεων γης, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και τις σεισμοτεκτονικές διεργασίες.

  Αναλυτικώτερα τα «Τεχνικά έργα» και «υδατικοί πόροι – υπόγεια νερά» αποτελούν τα κύρια αντικείμενα εμβάθυνσης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιβαλλοντική τους διάσταση. Το αντικείμενο «γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα» εξετάζεται από πλευράς επικινδυνότητας, πρόληψης και κυρίως επιπτώσεων στα κύρια αντικείμενα.

  Στα «τεχνικά έργα» περιλαμβάνονται όλα τα συγκοινωνιακά (δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες, επιχώματα, πρανή κ.λπ.), λιμενικά, υδραυλικά (φράγματα, λιμνοδεξαμενές), Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) καθώς επίσης ο αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης. Αναλύονται οι σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού και κατασκευής με βασική παράμετρο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Γίνεται συστηματική άσκηση στις σύγχρονες τεχνολογίες με χρήση ειδικού εργαστηριακού και επιτόπου εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης (monitoring) ενώ δίνεται έμφαση στα «τεχνικογεωλογικά – γεωτεχνικά κριτήρια» τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα των έργων αυτών. Αναλύεται επίσης η επίδραση των «γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων» (σεισμοί, κατολισθήσεις, διαβρωτικές – αποσαθρωτικές διεργασίες, πλημμύρες), στο σχεδιασμό των τεχνικών έργων με έμφαση στη διαστασιολόγηση μέτρων πρόληψης – αντιμετώπισής τους και κύρια παράμετρο την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

  Στους «υδατικούς πόρους – υπόγεια νερά» αναλύονται οι μεθοδολογίες και τεχνικές διερεύνησης αποθεμάτων και ορθολογικής εκμετάλλευσης και διαχείρισής τους. Έμφαση δίνεται στους παράγοντες ρύπανσης – μόλυνσης και γενικότερης υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών καθώς και τις τεχνικές πρόληψης και αποκατάστασης – απορρύπανσης. Εξετάζονται ακόμη οι διεργασίες από περιβαλλοντικές επιδράσεις διαφόρων πηγών ρύπανσης (αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές κ.λπ.) οι οποίες έχουν σαν κύριο αποδέκτη τα υπόγεια νερά και δίνεται έμφαση στα κριτήρια και τις στρατηγικές επιλογής των θέσεων διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

  Συμπληρωματικά αναλύονται σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης, καταγραφής και επεξεργασίας – ανάλυσης δεδομένων (πηγές ρύπανσης, μετανάστευση – κίνηση ρυπαντών στο έδαφος, ζωνοποίηση καταλληλότητας χρήσεων και κρισίμων παραμέτρων σχεδιασμού σε χάρτες, θεματικές χαρτογραφήσεις στα πλαίσια της μελέτης – κατασκευής τεχνικών έργων κ.λπ.) με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων αποτύπωσης και διαχείρισης (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – G.I.S. κ.λπ.). Ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει προς τεχνολογίες αιχμής όπως οι υδρογονάνθρακες , τα σεισμικά σενάρια και η γεωφυσική έρευνα τεχνικών έργων.

  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά που αποτελούν το βασικό κορμό εξειδίκευσης της κατεύθυνσης τα οποία εστιάζουν στα κύρια αντικείμενα εμβάθυνσης. Συμπληρωματικά, διδάσκονται έξι (6) μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν υποβοηθητικά, συναφή με τα κύρια αντικείμενα θέματα, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται σε επίπεδο συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης λόγω του καθαρά εφαρμοσμένου χαρακτήρα τους και της άμεσης εξάρτησής τους από τα ηλεκτρονικά μέσα. Από τα μαθήματα επιλογής, επιλέγονται τα τρία (3).

  Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Τεχνικά Έργα και Χρήσεις Γης-Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

  Επί τόπου και Εργαστηριακές δοκιμές Γεωτεχνικής

  Προστασία Υδροφόρων από Μόλυνση και Ρύπανση

  Γεωστατιστική

  Εφαρμογές της Γεωφυσικής στη Μελέτη-Κατασκευή Τεχνικών έργων και στους Υδατικούς Πόρους

   

  Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος

  Ειδικές Γεωτεχνικές και Υδρογεωλογικές μελέτες. Τεχνικογεωλογικές-Γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις

  Καταστροφικά Γεωλογικά φαινόμενα και Προστασία Περιβάλλοντος

  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Νομοθεσία και Προδιαγραφές – Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

   

  Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Ρύπανση εδαφών και νερών και Μέθοδοι – Τεχνικές απορρύπανσης

   

  Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Τεταρτογενούς

  Γ'& Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

  Διατριβή Ειδίκευσης

  • Δειγματολήπτες τύρφης και άλλων χαλαρών ιζημάτων
  • Φορητό PH-μετρο και αγωγιμόμετρο
  • Ζυγοί, ξηραντήριο, φούρνος
  • Αδιαβατικό θερμιδόμετρο
  • Όργανα παρασκευής στιλπνών τομών
  • Πολωτικά μικροσκόπια
  • Ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο
  • Πρόσβαση σε :
   • Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ
   • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
   • Αυτόματο αναλυτή C, H, N, S
   • Φασματοσκόπιο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού